The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leeuwarden, Tamme Jacobsz. van

printer
printer-friendly view
Inventory #1186
Call NumberNA 1915, fol. 106 and foll.
Date1654/05/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameLeeuwarden
Owner NameLeeuwarden, Tamme Jacobsz. van
Owner Notesand his widow Susanneken Cornelis van der Kaar
Life Dates1626 |d c. 1654
Marriage Date1648/12/10
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Broker, factor
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de effecten van wijlen Tamme Jacobsz. van Leeuwarden ende zyn nagelaten weduwe Susanneken Cornelis van der Kaar, gemaeckt ten overstaen van Abraham van Egum ende Abraham de Laer als voochden over 't onmondige kindt van de voors Tamme Jacobsz. ende Susanna Cornelis van der Kaar ... als impetrante van mandemant van beneficie van inventaris van de Hoge Raede van Hollandt geoptineert, in date den 28 april lestleden, in presentie van Jan Carstensz. Danx, deurwaerder van de voors Hooge Raede by my Frans Uyttenbogaert ... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Jacob Maryn ende Jan le Roo inwoonders ... den xii maij 1654.
CommentaryOn 10 December 1648, Tamme Jacobsz. van Leewarden, factor on the N.Z. Voorburgwal, 22, assisted by his mother Margriet Spre, was betrothed to Susanna Cornelis van der Kaer, assisted by her aunt Jannetie Watston (DTB 43/163). On 24 December 1650, Tame Jacobsz. and Susanna Cornelis had their daughter Grietje baptized in the N.Z. in the presence of Gertrui van Egum (DTB 43/163). The late Tamme Jacobsz. must have been more or less insolvent at the time of his death, so that his heirs had to request a benefit of inventory from the court, in case the debts of the estate exceeded the assets.
NotaryFrans Uyttenbogaert
Total Value849 |d 5 st.
Art Value93 |d 10 st.
# of Items21
Montias1 #1105
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van de brant van Troijen f 7:--:--
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij van de brant van Troijen ?] van 4 gulden f 4:--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een landtschapje f 3:--:--
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een out patroon f 7;--:--
0006 [ANONYMOUS] een teyckeningh van Hector ende Achillis f 4:--:--
0007 [ANONYMOUS] een landtschapgen op een coper plaetje f 15:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] drie schilderijtgens van landtschapgens f 5:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] drie schilderijtgens van landtschapgens f 5:--:--
0008[c] [ANONYMOUS] drie schilderijtgens van landtschapgens f 5:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] noch 2 lantschapjes f 4:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] noch 2 lantschapjes f 4:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van boeregeselschap f 4:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van boeregeselschap f 4:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een doot kindt f -:10:--
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van de cruijsinge Christi f 6:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van Paulus bekeringh f 2:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] noch 2 viercante schilderijtgens sijnde lantschapjes f 10:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] noch 2 viercante schilderijtgens sijnde lantschapjes f 10:--:--
0015 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschapje] wat grooter f 5:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] twee cleijnder dito [?] met boere ghysen (?) d'een van een roemer f 7:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] twee cleijnder dito [?] met boere ghysen (?) d'een van een roemer f 7:--:--
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next