The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Harmans, Truijtje

printer
printer-friendly view
Inventory #1195
Call NumberNA 1811
Date1647/03/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeThe owner wished to dispose of her worldly goods before her death
Family NameHarmans
Owner NameHarmans, Truijtje
Owner Noteswidow of Claes Hendricksz. verwer
Life Datesc. 1579 |d c. 1634 |n Claes Hendr.
Marriage Date1600/05/25
Type of CeremonyPui
OccupationManufacturer |a Dyer, wax bleacher
ResidenceIn the house of Dirck Claesz. verwer in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionOp huijden 26 marty 1647 compareerde voor my Albert Eggericx notaris publ. ... in presentie van de nagenoemde getuijgen d'eerbare Truijtje Harmans, weduwe van Claes Hendricksz. verwer ... wonende ten huyse van haren soon Dirck Claesz. verwer ende verclaerde how sy comparante by leven en sterven .... [wished to dispose of her goods before her death]. Postscript: Alles oprechtelick ....
CommentaryOn 25 May 1600, Claes Henricksz., dyer, assisted by his father Hendrick Claesz., 21, was betrothed to Truijtje Hermans, 22, living on the Deventer Houtmarckt (DTB 665/115). For further information on the couple and on their son, Dirck Claesz., likewise dyer, see the NOTES to R 7667 of Montias2.
NotaryA. Eggericx
# of Items16
Montias1 #1114
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] het conterfeytsel van haer comparante selffs en haer overleden man
0002 [ANONYMOUS] het conterfeytsel van Perte Grieten
0003 [ANONYMOUS] een wapen van Pieter Ysbrantsz. in een ebben lystje
0004 VROOM, HENDRICK een stuck geschildert van Vroom
0005 [ANONYMOUS] een ebbenhoute cruijsje met een coper beeltje
0006 [ANONYMOUS] een stuck schilderije van Susanna
0007 [ANONYMOUS] een groot lantschap met een vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een jongh kindt sijnde Jan Hendricksz.
0009 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Ysbrant Pietersz. [crossed out: het conterfeijtsel van Herman Jansz.]
0010[a] [ANONYMOUS] vier albastere beeltges
0010[b] [ANONYMOUS] vier albastere beeltges
0010[c] [ANONYMOUS] vier albastere beeltges
0010[d] [ANONYMOUS] vier albastere beeltges
0011[a] [ANONYMOUS] 2 albastere bortges
0011[b] [ANONYMOUS] 2 albastere bortges
0012 [ANONYMOUS] noch een conterfeytsel van haer comparante doen sy vryster was geschildert
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next