The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Seulijns, Willem (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #1197
Call NumberNA 562B, fol. 102 and foll.
Date1629/11/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSeulijns
Owner NameSeulijns, Willem (II)
Owner Notesand his wife Susanna van Couwenbergh
Life Dates1596/02/24 |d 1629/09/14; 1599 |d 1629 |n Couwenbergh
Marriage Date1626/07/09
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de boedel ende goederen van wijlen Willem Seulijns ende Susanna van Couwenbergh, in haer leven echte luijden gelijck de selve naer haer overlijden int sterffhuijs bevonden sijn. Beschreven dor my Jacob Westfrisius ... ten versoecke ende overstaen van den eersame Jan Seulijns ende Jan Seulijns Hendricksz., als vooghden van den onmondige kinderen ende synde bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ter presentie van den requiranten, mitsgaders Hendrick Selijns, Joost van den Bogaert ende de huysvrouw van Andries Ryckert opten 8, 9, 10, 11, 12, ende 13 november anno 1629. Notes to inventory: Volcht nu tgeen ... van den getaxeerde ende vercocht imboel gedaen door Reymerich Tijs ende Engel Jacobs gesworen schatsers. Among the buyers: Jan Seulijns (groote eijcken kas, 2 contrefeijtsels van des overledens grootvader ende grootmoeder 6f.), Hendrick Seulijns (een vrou mantel 51 f.), and Jelis van de Bogaert (drie Spaensche stoelen). For the art items sold to various buyers, see INVNO 11970. Daniel de Wery was said to be owed f. 97: 7 : 8 due to him from the estate of Willem Seulijns and Susanna van Couwenbergh.
CommentaryOn Willem Selijns I, see INVNO 956. Willem Selijns II of the present inventory was the son of Jan Selijns I and of Apollonia Sprenckhuysen. He was born on 24 February 1596. He was a dealer in silk cloth. On 12 May 1621, he was betrothed to Susanna Rijckaert, 22, the daughter of the rich merchant Andries Rijckaert (1569-1639), born in Oudenaarde, sugar refiner and spices dealer, widower of Susanna Metsu(e) (Dudok van Heel in Jaarboek Amstelodamum 80(1988), pp.42-3). Willem Selijns II, at the time of this betrothal, was said to be 25 years old. He was assisted by his father Jan Selijns (I), she, by her father Andries Ryckaert (DTB 426/72). After Susanna Rijckaert's death and shortly before his own, he married Susanna van Couwenbergh. He died on 14 September 1629 (Nederlandsche Leeuw 45(1927), col. 114-115). The two minor children of Willem Seulijns II at the time of his death were named Apollonia and Johannes. On his cousins Hendrick, Jan Jansz. and Jan Hendricksz. Selijns, all cited in the INTRO, see the TEXT of R 857 of Montias1 and the NOTES to R 34387 of Montias2. Joost van den Bogaert, cited in the INTRO, married Stijntje Selijns, the sister of Willem Selijns II of the present inventory, in 1618. He died in Pernambuco in 1639 (Nederlandsche Leeuw, loc. cit.) The wife of Andries Rijckaert, also cited in the INTRO, was presumably Susanna Merchijs (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p. 221). Among the debts due to the estate were the following: Willem Selijns in Riga 3,126 f.; Hendrick Selijns (II), f. 9: 3:--: Abraham Kindt (of R 32457 of Montias2), f. 21: 9: 14; Abraham de Potter I (the father of Jasper de Potter of INVNO 1229 and of Abraham de Potter II of INVNO 1359), 489 f. 19 st.; Egbert de Wit (of R 27693), for silk goods, f. 1,792: 3:10; Laurens Charles (of R 20464), f. 328: 2:10, for shop goods; Anthony Colleur (of R 22170) f. 82:10:--; and Anthony Auckema (of R 7695), f. 6:--:--.
NotaryJ. Westfrisius
# of Items22
Montias1 #1116
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij daer Moses de schapen van Jetro heerde
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] van de salvinge van David
0003 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] landtschap
0004 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] landtschap wat kleinder
0005 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] van den roondynen
0006 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] van Davit ende Goliat
0007 [ANONYMOUS] een werelt kaert
0008 [ANONYMOUS] een schilderij cupido
0009[a] [ANONYMOUS] 2 caertges in lysten
0009[a] [ANONYMOUS] 2 caertges in lysten
0010 [ANONYMOUS] een groot stuck in water verwe van de ontschakinge van Helena
0011 [ANONYMOUS] het wapen van Selijns
0012 [ANONYMOUS] de schilderij van de 5 garsten f 40:--:--
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Jephta f 40:--:--
0014 [ANONYMOUS] een caert van de tirannye van Duck d'Alba f 2:1-:--
0015[a] [ANONYMOUS] 2 chinese beeltgens f 2:10:--
0015[b] [ANONYMOUS] 2 chinese beeltgens f 2:10:--
0016[a] [ANONYMOUS] 2 albastert bortges a 50 st. f 2:10:--
0016[b] [ANONYMOUS] 2 albastert bortges a 50 st. f 2:10:--
0017 [ANONYMOUS] 1 kleijn geschilderd bloempotje op doeck 18 st. f -:18:--
0018 [ANONYMOUS] 1 bort van de 10 gebooden f 10:--:--
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next