Overbeeck, Davidt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1200
Call NumberNA 1811
Date1643/04/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods that had belonged to Davidt van Overbeeck that were turned over to Anna van Overbeeck, his presumed relative, after his death.
Family NameOverbeeck
Owner NameOverbeeck, Davidt van
Owner Notesgoods turned over to Anna van Overbeeck
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionCompareerde voor my Albert Eggericx, not. publ. ..., Juffr. Anna van Overbeeck ... ende verclaerde ontfangen te hebben uijt handen van de E. Jacob Valckenier gewesene administrateur van den boedel ende goederen achtergelaten by Davidt van Overbeeck dese naervolgende coopmanschappen. Postscript: Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Floris Hartgens ende Gillis Reyniersz. als getuijgen desen 17 Maert 1643. Second postscript: Toorconden geteeckent in Amsterdam desen 13e april 1643.
CommentaryOn 23 November 1653, Anna van Overbeeck and Antoni Milliaens had their daughter Joanna baptized in the R.K.G.H.L. (Roman Catholic). It is assumed that both Anna and David Overbeeck were Roman Catholic, although several members of the family were Lutherans (see the NOTES to R 33328).
NotaryA. Eggericx
# of Items4
Montias1 #1119
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een prent bortie van de Coninck van Sweeden
0002 BRUEGEL, JAN (I) een schilderijtge van Daniel in de kuijl des leewens van Breugel
0003 VOS, CORNELIS DE een ditto [schilderijtge] op coper van een Bacchus feest van Vos
0004 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Davidt van Overbeeck met een ebben lyst