The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Venne, Susanna van de

printer
printer-friendly view
Inventory #1202
Call NumberNA 1811, fol. 1059-1080
Date1643/03/20
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameVenne, van de
Owner NameVenne, Susanna van de
Owner Noteslate wife of Guilliam Engelgraeff
Life Dates1619 |d 1641/10/14 |n Venne; 1615 |d 1668 |n Engelgraeff
Marriage Date1640/10/18
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, roerende ende onroerende, actien ende gerechticheden achtergelaten bij Susanna van de Venne, in haer leven huysvrouw van Gulliam Engelgraeff, soo ende als de selve by de voors. Engelgraeff tegenwordich werden gepossideert ende beseten, gedaen ten versoeck van Hendrick Jansz. Cool ende Alexander Engelgraeff als testatementaire voochden over de negelaten kinderen van Susanna van de Venne by de voors. Guilliam Engelgraeff geprocreert, in kennisse van my Albert Eggericx, not. publ. ... in presentie van de ondeges. getuijgen, sinde de volgende meublen ende huysraet geestimeert ende gepriseert by Engel Jacobs ende Neeltje Jacobs. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ende getaxeert ... ter presentie van Allert Wolff ende Evert van Cralen op den 13, 19, ende 20 mart respective ten overstaen van de vooren genomineert vooghden by my Albert Eggericx ...
CommentaryOn 18 October 1640, Gulliam Engelgraef, from Amsterdam, 25, no living parents, assisted by his brother Alexander Engelgraeff, living on the Nieuwe Dijck, was betrothed to Susanna van de Venne, from Amsterdam, 21, no living parents, assisted by her sister-in-law Aeltje Leggers, living as above (DTB 454/461). Alexander Engelgraeff, cited in the INTRO, as one of the guardians of his brother Guilliam's children, was married to Geertruyd Willekens (genealogical notes of S. Middelhoek). Susanne van de Venne, who probably died in child birth, was buried in the W.K. on 14 October 1641 (DTB 1400a/44). The very next day, October 15, her daughter Susanna was baptized in the N.K. in the presence of Guilliam's brother Alexander Engelgraeff (DTB 42/277). On 20 March 1643, Guilliam Engelgraef, widower of Susanne van de Venne, was betrothed to Judith Smals, 32, assisted by her mother Judith de la Vare (?) (DTB 459/92). In February 1645, Guilliam Engelgraeff signed the petition to the Vroedschap calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1925), p. 89). In the inventory of Willem Albertsz. Deutgens, master framemaker (INVNO 476), dated 22 January 1659, a debt for frames delivered was recorded in the name of Guillame Engelgraaf, merchant, living in the St. Nicolaesstraet (NA 2162, film 2271). Guljam Engelgraef was buried in the W.K. on 28 May 1668 (DTB 1101/62). On 23 May 1656, an inventory was taken of the movable goods of Hans van de Venne at the request of [Susanna?] van de Venne and Alexander Engelgraaf (NA 1117, fol. 90 and foll., film 1293, Not. J. van de Ven). Susanna van de Venne may have been related to Adriaen van de Venne, two of whose paintings were recorded in her death inventory.
Art Value801.6 |t gulden
Montias1 #1121
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] out bortiens f 1:10:--
0002 [ANONYMOUS] 1 schilderij winter f 1:15:--
0003 [ANONYMOUS] een geschildert lantschap f 3:--:--
0004 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Guilliam Engelgraeff ende syn overleden huysvrou f 185:--:--
0005 MOLENAER, JAN MIENSE een boeredans van Molenaer f 45:--:--
0006 [VAN DER WEIJDE, UNIDENTIFIED] een groot lantschap van Van der Heijde f 32:--:--
0007 MULIER, PIETER (I) een zee van Molier f 36:--:--
0008 MULIER, PIETER (I) een ditto [zee van Molier] wat kleijnder f 20:--:--
0009 MOMPER, JOOS DE een lantschap van Momper f 48:--:--
0010[a] [NERANUS, UNIDENTIFIED] 2 geschilderde tronien van Neranus f 12:--:--
0010[b] [NERANUS, UNIDENTIFIED] 2 geschilderde tronien van Neranus f 12:--:--
0011 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE een stuckje van Adriaen van de Venne f 16:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 gesneden blompotjes f 25:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 2 gesneden blompotjes f 25:--:--
0013 [ANONYMOUS] een gebotseerde ruijter te paert f 12:--:--
0014 SAFTLEVEN, HERMAN een groot lantschap synde copye naer Sachtleven f 40:--:--
0015 MOLENAER, JAN MIENSE den verlooren soon van Molenaer f 50:--:--
0016 MOLENAER, JAN MIENSE eenige bortjes van Molenaer f 30:--:--
0017[a] URSELINCX, JOHANNES 2 lantschapjes van Urselincx f 38:--:--
0017[b] URSELINCX, JOHANNES 2 lantschapjes van Urselincx f 38:--:--
0018 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE een bedelarytge van Van de Venne f 14:--:--
0019 [ANONYMOUS] een morgenstontje f 5:--:--
0020 [ANONYMOUS] de lieffde geschilderd f 10:--:--
0021[a] [NERANUS, UNIDENTIFIED] 2 tronien van Neranus f 10:--:--
0021[b] [NERANUS, UNIDENTIFIED] 2 tronien van Neranus f 10:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last