The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Brughmans, Elisabeth

printer
printer-friendly view
Inventory #122
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2408
Date1664/11/27
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBrughmans
Owner NameBrughmans, Elisabeth
Owner Noteslate wife of sr. Pieter Capoen
Life Dates1620 |d 1664/10/04 |n Brughmans
Marriage Date1651/12/23
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Notary
ResidenceOp de Oudezijdskapelsteeg in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen actien en crediten mitsgaders lasten en schulden sulcx als die selve by wijlen Elisabeth Brughmans in haer leven huijsvrouw van Sr. Pieter Capoen notaris op den vierden October a-o 1664 dood sijn ontruijmt. Gemaeckt by mij Jacob de Winter openbaer notaris binnen Amsterdam rediserende opt aengeven van de selve Pieter Capoen ter presentie versoecke ende overstaen van Sr. Pieter Brughman mede testamentaire vooght over Geertruyd Capoens minderjarige kinde van de gemelte Elisabeth Brughmans. Actum desen 27 november 1664
CommentaryPieter Cappoen may be identical with the buyer Pieter Kapprun of R 36919. On 18 June 1648, Joannes Essingh, on his departure for New Nederland, gave a procuration to his schoonvader Pieter Capoen, likewise notary, to take care of his affairs in his absence (NA 1084, Not. J. van der Ven). On 23 December 1651, Pieter Capoen, from Vlissingen, notary public, widower of Maria van Penningen, living on the O.Z, Capellesteech, was betrothed to Elisabeth Brughmans, from Amsterdam, 31, living in Leyden (DTB 469/395). On 6 January 1653, Pieter Capoen and Elisabet Brugman had their twin boys Matheus and Dirck baptized in the O.K. in the presence of Gerrit Crayvanger, Trijntje Willems, and Jannetge Hartgers (DTB 9/47). The marriage of Pieter Cappoen, notary, and Elisabeth Brughmans took place on 23 December 1651. A Frans testament was recorded in the voorhuijs in the present inventory.
NotaryJ. de Winter
# of Items25
Montias1 #29
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een visscherij schilderijtje van Arent Arentsz. Kabel
0002 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een dito [visscherij] wat groter van Arent Arentsz. Kabel
0003 [ANONYMOUS] een vergult wapenbort van den overleden
0004 MOLIJN, PIETER DE een lantschapje van Molijn
0005 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van een oude vrouw met een kintje
0006 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) een bloempot gedaen door Bosschaert met een ebben lijst
0007 CODDE, PIETER JACOBS een schilderij van een corpus de guarde door Pieter Kodde gedaen
0008 PYNAS, JAN SYMONSZ. een groote historyschilderij van de propheet Samuel met een vergulde lijst door Jan Pinas gedaen
0009 [ANONYMOUS] een landschapje van een kasteeltje met een ebbe lijst
0010 MATHAM, JACOB een teijckeningh van Venus door Matham gedaen
0011 [ANONYMOUS] een heel kleijn landschapje op de sij van de schoorsteen
0012 [ANONYMOUS] een ovael kontrefeijtsel van den overledene
0013 WYCK, THOMAS een hospitaelschilderij gedaen door Van Wijck
0014[a] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee kleijne ovaeltjens gedaen van Arent Arentsz. Cabel
0014[b] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee kleijne ovaeltjens gedaen door Arent Arentsz. Kabel
0015 BACKHUYSEN, LUDOLF een zeestuckje van Backhuysen mette pen gedaen
0016 [ANONYMOUS] een geboetseert hoofd van pleijsterwerck op een toesteene voet
0017 [ANONYMOUS] een genayde bloempot met een ebben lijst
0018[a] [ANONYMOUS] twee bortjens met scheepjes
0018[b] [ANONYMOUS] twee bortjens met scheepjes
0019 VELDE, JAN VAN DE een teeckening mette pen gedaen door Van de Velde met een ebbe lijst
0020 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Dirck Brughman zal.
0021 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van een slapende vrouw
0022 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van vier musicanten
0023 BACKHUYSEN, LUDOLF een teijckeningh mette pen gedaen van Van Backhuysen
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next