The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Amelandt, Willem Willemsz. van

printer
printer-friendly view
Inventory #1222
Call NumberNA 1914, fol. 71vo and foll.
Date1657/11/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameAmelandt
Owner NameAmelandt, Willem Willemsz. van
Owner Notesand his wife Beatrix Barthels
Life Dates? |d 1644/10/01 |n Amelandt
OccupationManufacturer |a Beerbrewing
ResidenceIn de brouwerye vande Keyserscroon in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen meublen ende huysraden van Willem Willemsz. van Amelandt ende Beatrix Barthels, in sijn leven brouster in de brouwerije van de Keysers Kroon binnen Amsterdam, [geinventariseert] ten versoeck van Willem Willemsz. Amelandt de jonge ende Anneken van Amelandt, huysvrouw van Johannes Bril, mitsgaders Johannes Bril als man ende voogd van de selve Anneken van Amelandt, ende Francoijs Meerhout, procureur, by de E. Gerechte deser stede gestelde voogd over Hendrickie van Amelandt, erffgenamen onder benefitie van inventaris van Willem Willemsz. Amelandt ende Beatrix Barthels... Postscript: Verclarende sij inventarienten alles oprechtelijck aengegeven te hebben sonder huns wetens ijets te hebben verswegen ... Aldus gedaen ... ten overstaen van Jeuriaen Jaspersz. deurwaerder van den Hoge Rade van Hollandt ende ter presentie van Jan Bartelsz. van Swoll ende Johannes Reael als getuijgen den 2en octobris ende den xxx novembris 1646. The total value of the movable goods amounted to f. 2203: 7:--
CommentaryWillem Willemsz. van Amelandt and Beatrix Bartholts were brewers in the Keyserscroon. In October and November 1631, 15 brewers, including Willem Willemsz. in de Croon, signed a statement of compliance with the city ordinance on beer and wine (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 78(1933), p. 782). It was probably the same Willem Willemsz. van Amelandt who, in an act dated 21 April 1643, was said to be the neve of Jan Aertsz. van Dien, the son of minor age of Hendrickge Jans ter Duijnen(?) (NA 997, film 1882, Notary Gerrit Coren, details in the NOTES to R 23405 of Montias2). Willem Willemsz. van Amelandt was buried on 1 October 1644 (DTB 1100a/60). For additional information on Willem Willemsz., see the NOTES to R 7612 of Montias2. The brewery De Keiserscroon was located on the Keisersgracht. The brewer of this name should not be confused with the surgeon Willem Willemsz. Amelant, living in the Haarlemerstraet, who was betrothed with Maria Bols of Dordrecht on 30 January 1638. He was assisted by his father Willem Cornelisz. Amelant (DTB 448/60).
NotaryF. Uyttenbogaert
Total Value2203 |t gulden 7 stuivers
Art Value236 |t gulden 10 stuivers
# of Items45
Montias1 #1141
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeytsel f 3:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van eenige ruijters met een swarte lyst
0003[a] HALS, DIRCK vijff cleyne schilderytgens van de vijff sinnen met swarte lystgens bij Hals f 6:--:--
0003[b] HALS, DIRCK vijff cleyne schilderytgens van de vijff sinnen met swarte lystgens bij Hals f 6:--:--
0003[c] HALS, DIRCK vijff cleyne schilderytgens van de vijff sinnen met swarte lystgens bij Hals f 6:--:--
0003[d] HALS, DIRCK vijff cleyne schilderytgens van de vijff sinnen met swarte lystgens bij Hals f 6:--:--
0003[e] HALS, DIRCK vijff cleyne schilderytgens van de vijff sinnen met swarte lystgens bij Hals f 6:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een lantschapgen geschildert op een plaet f 8:--:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van een boere kroeghien f 2:10:--
0006 [ANONYMOUS] een lantschap met een swarte lyst f 4:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderijtgen va een [...] met een swarte lyst f 3:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] twee achtkant schilderytgens van lantschapgens f 10:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee achtkant schilderytgens van lantschapgens f 10:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapgens tesamen f 4:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapgens tesamen f 4:--:--
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van een fluijtergen f 2:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] 4 alabastere beeltgens f 2:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] 4 alabastere beeltgens f 2:--:--
0011[c] [ANONYMOUS] 4 alabastere beeltgens f 2:--:--
0011[d] [ANONYMOUS] 4 alabastere beeltgens f 2:--:--
0012 [ANONYMOUS] een lantschapgen met een swarte ecken lyst f 4:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van een vener met eken lyst f 12:--:--
0014 [ANONYMOUS] een lantschapgen met een swarte ende vergulde lyst f 4:--:--
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van Lot ende syn dochters met een swarte vergulde lyst f 4:--:--
0016 [ANONYMOUS] noch een kleijn schilderytgen van de engelse groet met dito [swarte ende vergulde] lyst
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last