Perfreint, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1223
Call NumberNA 1856, film 2103, fol. 63-73
Date1648/02/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePerfreint
Owner NamePerfreint, Lucas
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de Princegracht in Amsterdam
IntroductionInventaris vanden goederen, meubelen ende gereetschappen achtergelaten bij Lucas Perfreint constsilversmit, binnen deser stede overleden, jn voegen de selve sijn bevonden op zijne camer ende solder vant huijs van Cornelis Joosten Cluft, steenvercoper, staende op de Princegracht, beschreven door mij Niclaes Kruijs notaris ... in presentie van Sr. Joost Cramer, de voors. Cluft, Wolphridich Sismacher, Pieter Creton, and Michiel Eisschelebecq, alle de overledens goede vrienden ende bekenden, om de selfs erffgenamen te dienen ende te strecken nae behoren, ende eerstelijcken. Postscript (fol. 73): Verclarende d'inventarienten niet meer te weten ende [...] hier namaels te doorschijn soude mogen comen, presenteerde ende beloofde desen jnventaris daermede te amplificeren. Aldus gedaen binnen Amsterdam jnt bijwesen van mij Notaris ende getuijgens die desen neffens d'inventarienten hebben onderteckent den xiii februarij 1648. Second postscript: Volcht eenige goederen so Sr. Joost Cramer zeijt eensdeels hemself ende ten anderen zijn M[eeste]r Jeronimo Oostenrijkers te competeren ende door hem te benificieren den overleden ter handen gestelt. [among these goods: een cleen silver crucfix] Actum etc...
CommentaryAmong the debts due to the estate: Cornelis Joosten Cluft een kalf over glase schilderijtie van de overleden gecoft. The deceased owed Cluft for montkosten (he was Cluft's commensael). Cornelis Cluft was probably the father of Jannetje Cornelis Cluft who married the painter Hendrick Jacobsz. Dubbels in Bodegraven on 10 September 1651 when she was 23 years old (Bredius, K√ľnstler-inventare, p.1881).
NotaryN. Kruijs
# of Items120
Montias1 #434
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een uijtgiesel van pleijster van de verijsenis Christi
0002[a] [ANONYMOUS] noch twee dito [uijtgiesels van pleijster] met kinderties
0002[b] [ANONYMOUS] noch twee dito [uijtgiesels van pleijster] met kinderties
0003[a] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0003[b] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0003[c] [ANONYMOUS] noch drie ronde dito [uijtgiesels van pleijster]
0004 [ANONYMOUS] een dito [uijtgiesel van pleijster] van de Koninck Davidt
0005[a] VIANEN, ADAM VAN twee stuckgen van [left blank] van Vianen
0005[b] VIANEN, ADAM VAN twee stuckgen van [left blank] van Vianen
0006[a] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0006[b] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0006[c] VIANEN, ADAM VAN noch drie pleijsters van Vijanen
0007 VIANEN, ADAM VAN noch een schael van pleijster van Vianen
0008[a] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0008[b] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0008[c] [ANONYMOUS] noch drie stucx pleijster
0009 [ANONYMOUS] noch eenige pleijsters so heel als gebrocken
0010 [ANONYMOUS] een beeltie van was
0011[a] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[b] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[c] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[d] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[e] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[f] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[g] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[h] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0011[i] [ANONYMOUS] negen dito ronde platte formen van was
0012 [ANONYMOUS] noch eenige cleene
0013 [ANONYMOUS] de passie Christij van loot
0014 [ANONYMOUS] noch eenige platte patroontiens van loot
0015 VIANEN, ADAM VAN noch een passie Chrijstij van loot van Vianen
0016 VIANEN, ADAM VAN noch een passie Chrijstij van loot van Vianen
0017 [ANONYMOUS] een viercante la met eenige pleijster formen
0018 [ANONYMOUS] een bondel met groote printen
0019[a] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[b] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[c] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[d] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[e] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0019[f] [ANONYMOUS] ses bondels met printen
0020 [ANONYMOUS] een teken boeck
0021[a] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[b] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[c] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[d] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[e] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[f] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0021[g] [ANONYMOUS] noch seven bondels printen
0022 [ANONYMOUS] eenige losse printen en tekeningen
0023 [ANONYMOUS] 't print boeck van de transformatie Ovidi de welcke alle mede jnde toegesegelde kasie geleijt sijn
0024 [ANONYMOUS] een ovale doos met eenige afgietsels van wasse met 't zignet mijn notaris toegesegelt
0025 [ANONYMOUS] een grote cruijse fix van was
0026[a] [ANONYMOUS] drie hontiens van coper
0026[b] [ANONYMOUS] drie hontiens van coper
0026[c] [ANONYMOUS] drie hontiens van coper
0027 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van coper van Hieronimo
0028 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel van coper] van de overleden
0029 [ANONYMOUS] een cleender dito [conterfeijtsel van coper] van de overleden
0030 [ANONYMOUS] noch een dito [conterfeijtsel van coper] van de overleden, niet uijtgewerckt
0031 [ANONYMOUS] een coper gedreven Bachus
0032 VIANEN, ADAM VAN een copere stampe van Adam van Vianen met crijt geteckent no. 1
0033 VIANEN, ADAM VAN een dito [copere stampe van Adam van Vianen?] no. 2,...,no. 30
0034 VIANEN, ADAM VAN een dito [copere stampe van Adam van Vianen?] zijnde een voet
0035 VIANEN, ADAM VAN een dito [copere stampe van Adam van Vianen?] no. 31
0036 VIANEN, ADAM VAN een dito [copere stampe van Adam van Vianen?] no. 32
0037[a] [ANONYMOUS] een voetie ende drie oude stucx no. 33, 34, 35
0037[b] [ANONYMOUS] een voetie ende drie oude stucx no. 33, 34, 35
0037[c] [ANONYMOUS] een voetie ende drie oude stucx no. 33, 34, 35
0037[d] [ANONYMOUS] een voetie ende drie oude stucx no. 33, 34, 35
0038 [ANONYMOUS] een veneets glaesie kerjens gesneden
0039 [ANONYMOUS] een dito [veneets glaesie] oock kerjens gesneden
0040 [ANONYMOUS] noch een dito [veneets glaesie kerjens gesneden] als voren
0041 [ANONYMOUS] een heijlbrontse half pints roemer kerjens gesneden
0042 [ANONYMOUS] een ovael doosie met eenige tronitiens van was
0043 [ANONYMOUS] noch een grooten ovael doosie daerjnne eenige oude beeltiens van was tot 9 stucx
0044[a] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.1
0044[b] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.2
0044[d] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.4
0044[e] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.5
0044[f] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.6
0044[g] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.7
0044[h] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.8
0044[i] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.9
0044[j] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.10
0044[k] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.11
0044[l] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.12
0044[m] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.13
0044[n] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.14
0044[o] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde Cantool van Adam van Vianen geteckent no.15
0045[a] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde voet en een zoutvat van de selve Mr.
0045[b] VIANEN, ADAM VAN een gebotseerde voet en een zoutvat van de selve Mr.
0046 VIANEN, ADAM VAN een dito snaeck van de selve Mr.
0047 [ANONYMOUS] een beeltie
0048 [ANONYMOUS] een cantooltie
0049 [ANONYMOUS] een raer ende costigh groot cruijsie Fix in was leggende in een latie
0050 [ANONYMOUS] een schilderij op cristalijn glas no.1
0051 [ANONYMOUS] een dito [schilderij op cristalijn glas] no.2
0052 [ANONYMOUS] een dito [schilderij op cristalijn glas] no.3
0053 [ANONYMOUS] een dito [schilderij op cristalijn glas] sijnde een landschap no.4
0054 [ANONYMOUS] een dito [schilderij op cristalijn glas] no,5
0055 [ANONYMOUS] een landschap met een groen ebben lijst mede geschildert op cristalijne
0056 [ANONYMOUS] glas no.6
0057 [ANONYMOUS] glas no.7
0058 [ANONYMOUS] glas no.8
0059 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een landschap op paneel geschildert met lijst als voren van Evert Marcelis no.9
0060 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel] bij de selve geschildert no.10
0061 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel bij de selve geschildert] no.11
0062 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT een dito [landschap op paneel bij de selve geschildert] no.12
0063 [ANONYMOUS] een viercant stuckie met een lijst als voren daerjnne geschildert een Paus met een blinde met opschrift den eenen leijt den anderen no.13
0064 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren] daerjnne geschildert een paep ende een lickebroer met opschrift gelijck bij gelijck
0065 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren] zijnde een paep met een clop met opschrift gelijcke goet no.15
0066 [ANONYMOUS] een dito [viercant stuckie met een list als voren?] zijnde een een landschapie no.16
0067 [ANONYMOUS] een groote landschap op paneel sonder lijst no.17
0068 [ANONYMOUS] een dito [?] van een rentmeester oock sonder lijst no.18
0069 [ANONYMOUS] een dito [?] van een geselschap met een lijst no.19
0070 [ANONYMOUS] noch een geselschap no.20
0071 [ANONYMOUS] een landschap sonder lijst no.21
0072 [ANONYMOUS] noch een landschap sonder lijst no.22
0073 [ANONYMOUS] een zeetie no. 23
0074 [ANONYMOUS] een form van de grote cruijse fix