The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koker (Koocker), Pieter, de jonge

printer
printer-friendly view
Inventory #1236
Call NumberNA 998
Date1644/03/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeGoods transferred as collateral for debt
Family NameKoker (Koocker)
Owner NameKoker (Koocker), Pieter, de jonge
Owner Notesgoods pledged as collateral for a debt owed to his father-in-law Frederick Jacobsz. Schimmelpenningh
Life Dates?|d 1650/01/21
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionCompareerde voor my Gerrit Coren Pieter de Koker de jonge coopman .. tot verseeckering van betaelinge va alsulcke penningen als hy comparant alrede deugdelyck is ende noch schuldig sal mogen werden aen syn comparants schoonvader Frederick Jacobsz. Schimmelpenningh in den acte forma aen Sr. David Fransz. Menton in de name ende ten behoeve van de gemelte Schimmelpenningh, gecedeert, getransporteert, in vollen eijgendom opgedragen sulx ... als volcht. Eerstelyck een schip met syn geschut, munitie, gereetschap toebehoorende, noch 1/12 paert in een schip [and other ship parts]. Item noch de [volgende?] schilderijen te weten [follow the paintings in the present inventory]. Postscript: Verclarende ende bekenende hy comparant aen alle getransporteert egeen recht, actie off eijgendom meer te hebben ... soo lange de voors. Frederick Jacobsz. Schimmelpenningh van 't voors. syn achterwesen volcomentlyck ende geheel sal wesen voldaen ... den sestien marty xvi vier en veertich.
CommentaryPieter de Koocker de jonge (II) was the son of Pieter de Koocker I and the brother of Joannes de Koocker of INVNO 506, with whom he apparently lived on the Herengracht. On 8 July 1629, Petrus de Cocker and Catharina Schimmelpenninck had their son Cornelis baptized in the RK Boom (an RC schuilkerk). The godmother was Adriana (Alberts), the mother's mother (DTB 316/7). On 7 January 1633, Petrus de Koker and Catharina Frederics Schimmelpenninck had their son Petrus baptized in the same church. The godfather was Johannes de Koker (Pieter's brother) (DTB 316/21). According to the INTRO to this inventory, Pieter de Koocker owed money to his father-in-law Frederick Jacobsz. Schimmelpenninck, to whom he pledged the paintings in the present inventory as a guarantee for repayment of the loan. He, or possibly Pieter de Koocker I, paid a tax of 125 f. in 1631 at which time he lived on the Herengracht (Kohier fol. 182, p.42). Pieter de Koocker I or II bought a grave in the O.K. in 1632 (Maandblad Amstelodamum 37(1950)). Schimmelpenninck was a resident of Alkmaar at least since 1608 when his maid testified about the testament of Elisabeth van Alckemade, the widow of Willem Bicker (Jaarboek Amstelodamum 70(1978), pp.69-72). In 1615, he was a regent of the city's orphanage. He was buried in Alkmaar on 21 January 1650, his widow (unnamed, but presumably Maria or Maritge Alberts), on 17 October 1652 (De Nederlandsche Leeuw 25(1907), col. 27). The daughter of Frederick Jacobsz. Schimmelpenninck, named Elisabeth Schimmelpenninck, was the second wife of Dr. Pieter Bas. the brother of Claes Pietersz. Bas of INVNO 150 and of R 23906 of Montias2. On 29 September 1636, the honorable Pieter de Koocker, merchant, transferred in full property to Dirck Jansz. Beijnom, inkeeper in Utrecht, a debt of 250 f. for spices delivered that Dirck Cornelisz. Rycklandt, living in Bommel, owed him (NA 315, fol. 210).
NotaryG. Cooren
# of Items30
Montias1 #1157
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 LASTMAN, PIETER een verwecking van Lasarus [marginal note to this and the following lots: beijde van Lastman]
0002 LASTMAN, PIETER een Maria Magdalena [marginal note to this and the previous lots: beijde van Lastman]
0003[a] BACKER, JACOB ADRIAENSZ. twee contrefeytsels van Backer
0003[b] BACKER, JACOB ADRIAENSZ. twee contrefeytsels van Backer
0004[a] GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. drie landschappen van Jan Jacobsz. Guldewagen
0004[b] GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. drie landschappen van Jan Jacobsz. Guldewagen
0004[c] GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. drie landschappen van Jan Jacobsz. Guldewagen
0005[a] VERWER, ABRAHAM (DE) drie schepen van Abraham Verwer
0005[b] VERWER, ABRAHAM (DE) drie schepen van Abraham Verwer
0005[c] VERWER, ABRAHAM (DE) drie schepen van Abraham Verwer
0006 FRANCKEN, FRANS (II) een bruyloft van de jonge Franck
0007 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een landschap van Jan van Goyen
0008 FLINCK, GOVAERT een Maria van Govert Flincq
0009 BRUGGHEN, HENDRICK TER een affneming Christi van ter Brugge
0010 [ANONYMOUS] een bataille van paarden
0011 [ANONYMOUS] een vercken
0012 BRAMER, LEONARD een besnydenis van Brammer
0013 [JAN VAN TROYEN, UNIDENTIFIED] een besnydenis van Jan van Troyen
0014 BLOEMAERT, ABRAHAM een historie van Blommert
0015 [ANONYMOUS] een Samaritaense vroutgen
0016 [ANONYMOUS] een stuck van de 4 Evangelisten
0017 [ANONYMOUS] een Susanna
0018[a] [ANONYMOUS] twee lantschappen int voorhuijs
0018[b] [ANONYMOUS] twee lantschappen int voorhuijs
0019 [ANONYMOUS] een crucifix
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last