The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fisius, Jannetje Jans

printer
printer-friendly view
Inventory #1237
Call NumberNA 419A, fol. 178 and foll.
Date1639/02/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameFisius
Owner NameFisius, Jannetje Jans
Owner Noteswidow of Emanuel Suijrmon
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen by my Jacob Jacobsz. ... ten versoecke van Sr. Abel de Heripon van alle de goederen in de sterfhuyse van Jannetje Jans Fisius, weduwe van Emanuel Suijrmon ende dat ten behoeve van den geene die toe ge[...] Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ter presentie van Gilles Gaduyns ende Jacob Somer(?) als getuygen den x february 1639. Second postscript: Memorie ende notitie van [egeen van de goederen] by Abel de Heripon ende Julien Lanson behouden is voor de dochter van Jannetge Jans Fisius soo in gevolge van haer testamentaire dispositie als de mondeling belastinge aen de selve Heripon in haer doot bedde gedaen te wesen, 15 February 1639. Synde alle de [goederen] voorts in handen van de voors. Abel de Heripon.
CommentaryOn Abel de Heripon, see R 20454, on Julian Lanson, the NOTES to R 7613.
NotaryJacob Jacobsz.
# of Items25
Montias1 #1158
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een hont van pleyster
0002 [ANONYMOUS] een stux schilderye synde een landschap
0003 [ANONYMOUS] een schilderye van de liefde
0003 [ANONYMOUS] een cleyn dito [landschap]
0004 [ANONYMOUS] een stux schilderye van Johannes in de woestyne
0005 [ANONYMOUS] een schilderye van de liefde
0006 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] van de hope
0007[a] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[b] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[c] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[d] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[e] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[f] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[g] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[h] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0007[i] [ANONYMOUS] negen slechte bortgens synde printgens en andersints
0008 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van een doot
0009[a] [ANONYMOUS] drye slechte schilderykens
0009[b] [ANONYMOUS] drye slechte schilderykens
0009[c] [ANONYMOUS] drye slechte schilderykens
0010 [ANONYMOUS] een schilderye van de hoop
0011 [ANONYMOUS] twee hartshoofden
0012[a] [ANONYMOUS] twee albaster bortgens
0012[b] [ANONYMOUS] twee albaster bortgens
0013 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van een vrou persoon [int weeshuys gebracht]
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next