The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Janss, Balthasar

printer
printer-friendly view
Inventory #1241
Call NumberNA 1079, fol. 111 and foll.
Date1646/06/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJanss
Owner NameJanss, Balthasar
Life Dates1589 |d 1646
Marriage Date1618/04/03
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Spices
ResidenceOp de Coninxgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van de goederen, meublen ende huysraet ... nagelaten by Balthasar Janss sal. hier ter stede op de Coninxgracht overleden ... beschreven door my Joost van der Ven ten versoeck van Srs. Marten van Halewyn ende Johannes van Collen als testamentaire voogden over de drye onmondige kinderen van Balthasar Janss nagelaten, namentlycken Johannes, Balthasar ende Elisabeth Janssen mitsgaders over Olivier Ypelaer, naegelaten kindt van Magdalena Jans geprocreert ... bij Paules Ypelaer sal., alles volgen den testamente daer den [left blank] by den voors. Balthasar Janssen sal. gemaeckt ende door syn doodt gevestight, item ook opt versoeck van Sr. Ariaen Braems by den selve Balthasar Janss in syn testament .. den xi junij xvi ses en veerttich. Among assets listed on 25 July 1646: een obligatie tot last van Gabriel Ypelaer voor 15,000 f. in dato den 5 Augustus 1618; item wert by den overleden geprehendeert hem te competeren van Jasper Jansz. Ypelaer cum sociis de somme van ontrent 141,527 f. 12 st. volgens reckening daervan synde geschreven met de handt van Davidt Jansz. Ypelaer op vijff bladen; een obligatie van 50,000 f. in dato 24 november 1638 te betalen 26 maenden in banco a 5 1/4 percento tot last van Jaspar Jansz. (Ypelaer) met borchtocht van Caspar Rutz, Abraham Davidt ende Gabriel Jansz. Ypelaer. Postscript: Aldus geinventariseert ten sterffhuyse voort. ten overstaen van de requiranten kinderen erffgenamen, alles getrouwelyck hebben geopenbaert.
CommentaryThe main bio data on Balthasar Janss (who used Janss or Janssen as his family name) are supplied in the NOTES to R 20078. He married Wybrechje Bennings on 3 April 1618. She died in 1627. His three children still of minor age at the time of his death, named in the INTRO, were Johannes (baptized in 1621), Balthasar, and Elisabeth. His daughter Magdalena Jans, married to Paul Jansz. Ypelaer (brother of Gabriel Jansz. Ypelaer (of INVNO 264)), who died before the date of the present inventory, left a child named Olivier, also cited in the INTRO. Marten van Halewijn, testamentary guardian of the children, was a buyer at WK auction (R 25443), as was Ariaen Braems (R 25313).
NotaryJ. van der Ven
# of Items61
Montias1 #1162
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote schilderye sonder lyst synde de landrije van Antwerp
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderye van der torn van Babel in vergulde lyst
0003 [ANONYMOUS] een schilderije van vee in vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] een schilderije see tempest
0005[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen van boere kermissen in swarte lysten
0005[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen van boere kermissen in swarte lysten
0006 [ANONYMOUS] een schilderytge van de Rijckman ende Lazarus in eke lyst
0007 [ANONYMOUS] een schilderie van bedelaers gevecht in vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een schilderytje tanttrecker in swarte lyst
0009[a] SAVERY, ROELANDT twee [...] beeste met swarte lysten van Savrij
0009[b] SAVERY, ROELANDT twee [...] beeste met swarte lysten van Savrij
0010 [ANONYMOUS] een lantschap schilderytie in swarte lyste
0011 [ANONYMOUS] een schilderytie van een sot in veruglde lyst
0012 [ANONYMOUS] een schilderye in swarte lyst inbyt
0013 [ANONYMOUS] een lantschapie sonder lyst
0014[a] [ANONYMOUS] d'contrefeytsels van de overleden ende syne huysvrouw
0014[b] [ANONYMOUS] d'contrefeytsels van de overleden ende syne huysvrouw
0015[a] [ANONYMOUS] de contrefeytsels van de overleden Paulus Ypelaer ende syne huysvrouw
0015[b] [ANONYMOUS] de contrefeytsels van de overleden Paulus Ypelaer ende syne huysvrouw
0016 [ANONYMOUS] een lantschap schilderye met een vergulde lyst
0017 [ANONYMOUS] een groote schilderye van Loth met syne dochters in een vergulde lyst
0018 [ANONYMOUS] een schilderytie sijnde een pijper in vergulde lyst
0019 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van Prins Wilhelmus opte [...]
0020 [ANONYMOUS] een schilderye van een [...] in ebbe lyst
0021[a] [ANONYMOUS] vier kleijne landtschapjens in swarte lysten
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last