Cloeck, Maria Jacobsdr.

printer
printer-friendly view
Inventory #1243
Call NumberNA 694B
Date1633/08/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCloeck
Owner NameCloeck, Maria Jacobsdr.
Owner Noteswidow of Pieter Jacobs Elias
Life Dates1589 |d 1632 |n Elias; 1592/03/28 |d 1633/06/12 |n Cloeck
Marriage Date1624/04/13
OccupationManufacture |a Soap-boiling
ResidenceOp de West syde van de NZ Voorburgwal wthangende de clock in Amsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de goederen ende inboelen nagelaten ende metter doot ontruymt by Maria Cloeck Jacobsdr. weduwe van wylen Pieter Jacobs Elias bevonden in haer sterfhuys gestaen binnen Amsterdam op de West syde van de NZ Voorburgwal wthangende de Clock, synde als volcht. Postscript: Aldus beschreven by my Jan Warnaerts openbaer notaris ... ten versoeck van d'eersame Ruys Jacobsz. Cloeck ende Reyer Pietersen Elias, voochden over d'nagelaten kinderen van de voors. Marya Jacobs Cloeck, ter presentie van Jan Jansz. seepsiedersknecht ende Cornelis Gerbrantsz. als getuygen hiertoe versocht, den leste augustus xvi drie en dertich.
CommentaryMaria Cloeck was the daughter of Jacob Florisz. Cloeck and of Aefge Frans Ruysch, who were married in 1590. She was the sister of Catharina Cloeck who married Pieter van de Venne in 1621. After her death, Van de Venne remarried with Maria Florianus (of R 30178 of Montias2). Pieter Jacobs Elias (1584-1632), of South Netherlandish origin, was first noted in Amsterdam in 1607. He was an important soapboiler (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden p. 299). After the death of Maria Cloeck, Elias remarried with Maritgen van Heemskerck (Elias, Vroedschap p. 397). Among the books: Catechismus Ursinus, boeck van Triglandus, Roeloff Pietersz.
NotaryJ. Warnaerts
# of Items30
Montias1 #1164
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderytge van Rotterdam met een eecken lyst
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderytjes van scheepgens
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderytjes van scheepgens
0003 [ANONYMOUS] een schilderytgens (sic) van een spinder ende spinster
0004 [ANONYMOUS] een caert door Pieter Jacobsz. gest[...]
0005[a] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck, ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Florisz. Cloeck, ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias ende van Jacob Elyas
0005[b] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Floris Cloeck ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias ende van Jacob Elyas
0005[b] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Floris Cloeck ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias ende van Jacob Elyas
0005[c] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Floris Cloeck ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias ende van Jacob Elyas
0005[d] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Floris Cloeck ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias ende van Jacob Elyas
0005[e] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van Pieter Jacobsz. Elias, Maria Jacobs Cloeck ende Maritgen Heemskerck, mitsgaders Jacob Floris Cloeck ende [...] verclaert tot de schilders te sijn een contrefeytsel van Pieter Jacobsz. Elias end ende van Jacob Elyas
0006 [ANONYMOUS] een schilderye lantschap
0007 [ANONYMOUS] een prentgen van Prins Maurits
0008 [ANONYMOUS] een prent van de tre[...] maeckers
0009 [ANONYMOUS] een schilderije van de doop Johannes
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van schepen ende Soutbergen
0011 [ANONYMOUS] een schildery van de drie coningen
0012 [ANONYMOUS] een lantschapgen voor de schoorsteen
0013 [ANONYMOUS] een schildery van Amsterdam met een eecke lyst
0014 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Tobias
0015[a] [ANONYMOUS] twee cleyne albasterde bortgens
0015[b] [ANONYMOUS] twee cleyne albasterde bortgens
0016 [ANONYMOUS] een schildery van de huysvrou van Jacob Elyas met zyne dochters
0017[a] [ANONYMOUS] twee schilderytges een winter ende somertgen
0017[b] [ANONYMOUS] twee schilderytges een winter ende somertgen
0018 [ANONYMOUS] een schilderye van de reijniginge van de kinderen van Israel
0019 [ANONYMOUS] een schilderye van 't ordeel
0020 [ANONYMOUS] een schilderye vanden berch Tabor
0021[a] MOMPER, JOOS DE twee schilderyen van Momper
0021[b] MOMPER, JOOS DE twee schilderyen van Momper