The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Claesz., Gerrit

printer
printer-friendly view
Inventory #1246
Call NumberNA 694B
Date1634/10/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeevaluation of inheritance left by broker
Family NameClaesz.
Owner NameClaesz., Gerrit
Owner Notesat the request of Willem Cornelisz., tinsmith
OccupationServices |a Broker, factor
ResidenceAmsterdam
IntroductionEersten october 1634, Compareerden ter presencie etc.. Davidt Colyns ende Nicolaes Elias, beijde overlijden vant schildersgilde binnen deser stadt ende verclaerden dat sy ten versoecke van Willem Cornelisz., tinnegieter, voocht van de kinderen van Hilegont Jans ende van Thys Thysz., erfgenamen van Gerrit Claesz., in syn leven maeckelaer alhier, ge[examin?]eert ende getaxeert hebben de selfs achtergelaten schilderyen de welcke naer voorgaende besichtinge der selve naer haer beste wetenschap geestimeert hebben waerdich te sijn als volcht. Postscript: Gedaen binne Amsterdam ter presentie van Eduardo Pels, mede notaris publicus ende Jan Claesz. van Schellingerhout ald getuijgen.
CommentaryNeither the late Gerrit Claesz., nor his heirs, the children of Hillegond Jans and of Thys Thysz. nor the tinsmith Willem Cornelisz., the guardian of these children, have been identified. One woman named Hillegond Jans was the godmother of Claesgen Gerrits, the wife of Symon Symonsz., ropemaker, of R 32504 of Montias2.
NotaryJ. Warnaerts
AppraiserDavid Colyn and Nicolaes Elias (Pickenoy)
Art Value154 |t gulden 10 stuivers
# of Items14
Montias1 #1021
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Lot f 4:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schildery van hoop ende lieffde f 2:10:--
0003 [ANONYMOUS] een schildery van de vyff dwaese maechden f 34:--:--
0004 HONDECOETER, GILLIS DE een lantschap van Gillis Hondekoter f 30:--:--
0005 [ANONYMOUS] een schildery van lanck Rebecca f 3:--:--
0006 [ANONYMOUS] een oud Maria beelt f 5:--:--
0007 [ANONYMOUS] een gedootverffde trooni f -:12:--
0008 KETEL, CORNELIS een Fatinas nae Ketel f 12:--:--
0009 KETEL, CORNELIS een Secilia nae Cornelis Ketel f 12:--:--
0010 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een copie daer St. Pieter de creupele geneest f 40:--:--
0011 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) de vier evangelisten copie naer Pier f 6:--:--
0012 [ANONYMOUS] een lantschapken van Jonas f -:18:--
0013 [ANONYMOUS] een cleen lantschapken van Abraham met drie engelen f 1:10:--
0014 VROOM, HENDRICK een coopijtien nae Vroom een scheepgen f 3:--:--
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next