The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Reyxse, Cornelis Joan

printer
printer-friendly view
Inventory #125
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2714, film nr. 2699
Date1659/11/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameReyxse
Owner NameReyxse, Cornelis Joan
Owner Notesand his widow Marritge Dirxs
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker; Employee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventoris ende specificatie van 't resterende huysraat gebleven ende imboel bij Cornelis Joan Reyxse naergelaten ende indesselfs sterfhuys berustende onder sijn weduwe Marritge Dirxs, alwaer die sullen blijven den tijd van ses erst comende weecken om alsdan genooten en werden bij die geene die daertoe gerechtlicht is. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door mij Vincent Swanenburgh ... ter requisitie van de voorn. Marritge Dircx ende Pieter Blauw nomine uxoris erffgename vande voors. Cornelis Jan Rycx ... gedaen ter presentie van Steven Gedres en Floris van Winde als getuge hyer toe versocht desen viie Novembris 1659.
CommentaryCornelis Joan Reyxse was the son of the wealthy ship builder Jan Ricksen and of Griet Jans Rijcksen, who were portrayed by Rembrandt in 1634. They lived on the Rapenburg until Jan Rijcksen's death in 1637. They were Roman Catholic (Strauss, Rembrandt Documents, p. 440). Cornelis Joan, who was a master carpenter in the service of the V.O.C., was the brother of Johannes Rijcksz., probably of R 34732 of Montias2. On 10 October 1637, the honorable Griet Jans, widow of Jan Rijcksz, was assisted in an act by her son Cornelis Jan Rijcksz. (NA 598, fol. 383, Not. Lamberti). Cornelis Jan Rijcksz. was married to Marritge Dircx. Pieter Blau (Blaeu) (1637-1706), cited in the INTRO, the second son of the book publisher Joan Blau, was one of the heirs (on account of his wife) of Cornelis Joan Reyxse (Maandblad Amstelodamum 49(1962), p. 181). His wife may have been Martina Piemont (loc. cit.)
NotaryV. Swanenburgh
# of Items23
Montias1 #418
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 LOMBART, LAMBERT een groote teijckening van Mr. Lambert in een groote vaste kas met twee gense ramen
0002[a] LIEVENS, JAN (I) twee schilderijen van Jan Lievesen sijnde twe hoofden van Petrus en Paulus
0002[b] LIEVENS, JAN (I) twee schilderijen van Jan Lievesen sijnde twe hoofden van Petrus en Paulus
0003 HOLSTEIJN, CORNELIS een groot stuck schilderij van Cornelis van Holsteijn synde de vertoning van Bachus en Ceres
0004 [ANONYMOUS] een schilderye met een helle vergulde lijst vertoonende een vrouw die op de luijt speelt
0005 [TURCKENBURGH, UNIDENTIFIED] een heel groot stuck schilderije bij t Turckenburgh gemaeckt vertoonende een turckse stadt en eenige scheepen
0006 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck schilderij sijnde een papeeter van Lange Pier inde gangh
0007 [JOANNES RAVEN, UNIDENTIFIED] een heel groot stuck schilderije van Filomena geschildert door Joannes Raven
0008 [ANONYMOUS] een schilderije vertoonende een lantschap in Italien daerin comende eenige persoonen sittende op paerden en eenige muijlen
0009 VLIEGER, SIMON DE een stuck schilderije geschildert bij door [sic] de Vlieger vertoonende een zee met verscheijde groote scheepen
0010 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een lantschap geschildert by van Goyen daerin comt een boer met een boerin
0011 REMBRANDT VAN RIJN een schilderije van des overledens vader ende moeder geschildert by Rembrant van Reen
0012 GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. een dito [schilderije] met een vergulde lijst vertoonende de predicatie van Johannes geschildert door Guldwagen ende Esaias van de Velde
0013 REMBRANDT VAN RIJN een dito [schilderije] achtkant van Harder oom gedaen door Rembrant
0014[a] [ANONYMOUS] twe dito [schilderijen] wat cleijnder als de voorgaande het eene een lantschappje en t' ander daer soldaten spelen een trommel, beijde op een groote
0014[b] [ANONYMOUS] twe dito [schilderijen] wat cleijnder als de voorgaande het eene een lantschappje en t' ander daer soldaten spelen op een trommel, beijde op een groote
0015 HOLSTEIJN, CORNELIS een groot lantschap gedaen door Cornelis Holsteijn sijnde een booschagie daer in een jacht
0016 [ANONYMOUS] een viercant bortgen van een out man hebbende een hen in sijn arm
0017 VELDE, WILLEM VAN DE (I) een teijckening in een gesneden lijst gemaeckt door Willem van de Velde
0018 [ANONYMOUS] een oud schilderije sijnde een harder met een harderin met een hont en wat schapen met een gekartelde lijst
0019 [ANONYMOUS] een schilderije van een bisschop
0020 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij van Jefte in een vergulde lijst
0021 [ANONYMOUS] 't wapen van den overleden in een vergulde lijst
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next