The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fontaine, Philip de la (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #1253
Call NumberDBK 5072/600 (new), fol. 4vo and foll.
Date1672/05/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInsolvent inventory drawn up for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK
Family NameFontaine
Owner NameFontaine, Philip de la (II)
Life Dates1616/09/25 |d ?
Marriage Date1637/06/02; 1653/04/22
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceOp Vijgendam in de Fonteyn in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraet mitsgaders coopmanschappen ende winckel waren bevonden in den boedel van Philip de la Fontaine gewoont hebbende op Vijgendam in de Fonteyn. Postscript: Aldus beschreven ende geinventariseert den 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 ende 31 maij 1672.
CommentaryThe insolvent owner of the works of art in the present inventory is likely to be Philippe de la Fontaine II. The son of Philippe de la Fontaine I (of R 20084 of Montias2) and of Maria Flamen, he was baptized in the Waals Kerck on 25 September 1616. He was betrothed to Suzanna de Bie, (daughter of Abraham de Bie), on 2 June 1637 (DTB 446/15). Abraham de Bie, married to Susanna Carels, was a buyer at WK auction (R 38063 of Montias2). Suzanna was (apparently) the sister of Cornelia de Bie, who was married to Jean de la Fontaine, the brother of Philippe de la Fontaine II. Suzanna died on 23 October 1652. Philippe then married Cornelia Hartman, daughter of Hertman Hertmans (a well-known surgeon). The betrothal act took place on 22 April 1653 (Nederlandsche Leeuw 52(1934), col. 246 and 56(1938), col. 142). On 29 February 1640, a broker made a deposition at the request of Willem Muylman. He declared that Philips Fonteyn de jonge, silk cloth dealer, had sold (to Muylman?) two bolts of moire silk cloth (gewaterde camelotten) for the price of 23 schellingen Vl., to pay in 15 months (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p.258). In addition to silk goods, De la Fontaine had in stock for sale many bolts of English serge.
# of Items121
Montias1 #1174
 Prev Record 1 - 25 of 121  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vijff conterfeijtsels princen van den huys van Nassau en anderen
0001[b] [ANONYMOUS] vijff conterfeijtsels princen van den huys van Nassau en anderen
0001[c] [ANONYMOUS] vijff conterfeijtsels princen van den huys van Nassau en anderen
0001[d] [ANONYMOUS] vijff conterfeijtsels princen van den huys van Nassau en anderen
0001[e] [ANONYMOUS] vijff conterfeijtsels princen van den huys van Nassau en anderen
0002 [ANONYMOUS] een schilderye daerin een Italianse gebouw ende eenige persoonagie
0003[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderyen] ovalle zijnde blompotten
0003[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderyen] ovalle zijnde blompotten
0004 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] zijnde een boere zangertie
0005 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] zijnde een vincke koijtie
0006[a] [ANONYMOUS] vier kleijne schilderytjes met swarte lysten
0006[b] [ANONYMOUS] vier kleijne schilderytjes met swarte lysten
0006[c] [ANONYMOUS] vier kleijne schilderytjes met swarte lysten
0006[d] [ANONYMOUS] vier kleijne schilderytjes met swarte lysten
0007 [ANONYMOUS] een eeuwig gedurende almanach
0008[a] [ANONYMOUS] twee schilderyties van tille (sic) watterties met scheepties en persoonagie
0008[b] [ANONYMOUS] twee schilderyties van tille (sic) watterties met scheepties en persoonagie
0009 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin eenige naeckte beelties
0010[a] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijen met pensoonagien daerin
0010[b] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijen met persoonagien daerin
0011[a] [ANONYMOUS] twee print borties met glaessies
0011[b] [ANONYMOUS] twee print borties met glaessies
0012 [ANONYMOUS] een schilderij daerin een paertie
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daerin een oude vrouwe
0014 [ANONYMOUS] een schilderij van twee singende vrouwen
 Prev Record 1 - 25 of 121  Last