The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roelandts, Abraham

printer
printer-friendly view
Inventory #1254
Call NumberDBK 5072/378
Date1672/07/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInsolvent inventory drawn up for the benefit of the creditors
Family NameRoelandts
Owner NameRoelandts, Abraham
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in de boedel van Abraham Roelandts. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 21 julij 1672. Second postscript: De goederen op de voorstaende inventaris gespecificeert, by welcke genootert staet de selve my onderges. toebehoren .... ontfangen van Abraham Liebergen als curateur over den boedel van Abraham Roelandts, sulcx dat de voors. boedel benefiterende ..., blijvende niettemin ongeprejudiceert 't recht 't gunt in tijden ende wijlen bij de curateur voorn. tot last man my onderges. ... gepretendeert mochte werden. Actum den [left blank] october 1672.
CommentaryAbraham Roelandt has not been identified. Abraham van Liebergen, who was curator of Roelandt's possessions, was commissary of the Desolate Boedelskamer (Jaarboek Amstelodamum 36(1939), p.106). He was baptized on 23 May 1638 and married Susanna de Marez (1638-c.1673) in 1663. After her death, he married Elisabeth Loten on 12 November 1675. (On the filiation of Susanna de Marez, see the NOTES to R 27188 of Montias2 and Jaarboek C.B.G. 44(1990), pp, 181-2).
Montias1 #1175
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel sijnde van een man levensgroote
0002[a] [ANONYMOUS] 4 schilderyties met cupidotjes daerin
0002[b] [ANONYMOUS] 4 schilderyties met cupidotjes daerin
0002[c] [ANONYMOUS] 4 schilderyties met cupidotjes daerin
0002[d] [ANONYMOUS] 4 schilderyties met cupidotjes daerin
0003[a] [ANONYMOUS] 2 landtcarten van Assien ende Europa
0003[b] [ANONYMOUS] 2 landtcarten van Assien ende Europa
0004 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een zee haven
0005 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] zijnde een boere geselschapje
0006 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] zijnde een vervalle bergh met eenige persoonagie
0007 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een boere schurtie met eenige parsonagie daerin
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] met een brugh daerin
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een berghachtige landtschap met eenige persoonagie
0010 [ANONYMOUS] een out schilderytie zijnde een zee haventie
0011 [ANONYMOUS] een groot schilderij zijnde een stil leeven
0012 [ANONYMOUS] een dito [groot schilderij?] daerin een vrouw speelende op de clave simbael
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde opweckinge Laseri
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde moort in Egipten
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde van Samson
0016[a] [ANONYMOUS] twee conterfijtsels zynde van een man ende een vrouw
0016[b] [ANONYMOUS] twee conterfijtsels zynde van een man ende een vrouw
0017 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde eenige personagie daerin in een vergulde leijst
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next