The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pais, Andreas Ferdinandes de

printer
printer-friendly view
Inventory #1258
Call NumberNA 1183, fol. 99-101
Date1638/12/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeInventory drawn up the request of a creditor
Family NamePais
Owner NamePais, Andreas Ferdinandes de
ResidenceOp Vloienburgh in Amsterdam
ReligionJewish
IntroductionInventaris van de goederen van Andreas Ferdinandes de Pais portugeesch, beschreven ende geinventariseert by Jan de Vos Notaris ... ten versoecke van Jan Willemsz. Pais Hout ... crediteur van de voors. Andreas Ferdinandes op Vloienburgh op de hoeck van de [...] straet. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Goesse Cornelisz. stadtroeper ende Cornelis Matthijsz., mitsgaders Hendrick Tijssen ende Frans Jansz. scherendienaers als getuijgen, neffens my notaris hierom gestaen, den 28 decembris 1638
Montias1 #1161
 Prev Record 1 - 9 of 9 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Jacob in een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een ditto [stuck schilderij] vant eerste gerecht van Salomon
0003 [ANONYMOUS] een ditto [stuck schilderij] van Abrahams offerhande
0004 [ANONYMOUS] een ditto [stuck schilderij] vant uttocht van de kinderen van Israel uijt Egipten
0005 [ANONYMOUS] een ditto [stuck schilderij] sijnde de maeltijt van den Coningh Balthasar
0006[a] [ANONYMOUS] twee lacktwerckte bortgens
0006[b] [ANONYMOUS] twee lacktwerckte bortgens
0007[a] [ANONYMOUS] twee lacktwerckte bortgens
0007[b] [ANONYMOUS] twee lacktwerckte bortgens
 Prev Record 1 - 9 of 9 Next