The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ceulen, Mathijs van

printer
printer-friendly view
Inventory #1259
Call NumberNA 991, fol. 36
Date1631/10/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposePerhaps connected with the death of Mathijs van Ceulen's wife, Margaret Heuchelaen
Family NameCeulen
Owner NameCeulen, Mathijs van
Life Dates1595 |d 1644
Marriage Date1620/11/28
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceIn de Spinhuysstraet in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionOp huijden den elfden dagh octobris 1631 heb ick Jan Bosch openbaer notaris etc.. ter presentie van de getuygen hiernaer genoemt ten versoeck van Matijs van Ceulen bewinthebber van de W.I.C. ter camer binnen deser stede to deselfs huys [...] in de Spinhuysstraet geinventariseert de naervolgnde meubelen, Beginnende van de Groote Camer die oock datelyck by de twee naergenoemde gesworen schatsers gewaerdert syn als volcht [marginal notation: Mitsgaders by Aeltge Claes ende Engel Jacobs gesworene schatsers gepriseert]. Postscript: Aldus geinventariseert ende geprysen ten dage ende jaer als boven ten overstaen ende int bywesen van Caspar Engelbrechtsz. ende Isaack van Beck, coopluyden, als gemachtigden ende specialicken gelast (soo zy't verclaerden) van d'E. Carel Haghelaen, der naegelatenen kinderens grootvader van 's moeders zyde woonachtich binnen Aecken,
CommentaryOn Matthijs van Ceulen, one of the directors of the W.I.C., who died in 1644, see the TEXT of his death inventory (INVNO 165). Carel Heughelaen, cited in the POSTSCRIPT to the present inventory, was the father of Mathijs van Ceulen's wife Margaret van Heuchelaen. Since he was said to be the grandfather of the naegelatenen kinderen, it may be inferred that Margaret had died shortly before the inventory was taken and that the inventory was taken in the wake of her death. On 17 March 1632, Matys van Ceulen, merchant, presented his four children before the Orphan Chamber, namely, Maria, 8, Margareta, 5, Agnes, 7(?), and Abraham, 3, whose late mother was Margrieta Heuchlers. He brought 9,600 f. for their mother's inheritance (WK 5073/789). Mathijs van Ceulen may also have had the inventory drawn up in anticipation of his voyage to Pernambuco the next year. Casper Engelbrechtsz., merchant, who supervised the inventory, was the father of Simon Engelbrechtsz. of R 35368 of Montias2. It is remarkable that, when Mathijs van Ceulen's death inventory was taken in 1644, his household possessions were not only much more valuable (4827 f. versus 2924 f.) but the value of the works of art were now 9-fold larger (unless, of course, the present inventory represented only the goods that Mathijs had brought to the marriage, which we cannot tell in view of the truncated INTRO). In either case, it would appear that he collected art mainly in the later years of his life.
NotaryNot. J. Bosch
Total Value2924 |t gulden 15 st.
Art Value64 |t gulden 5 st.
# of Items16
Montias1 #1178
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 lacke bloempot f 2: 5:--
0002 [ANONYMOUS] 't graeff van de Prins in 2 deelen f 2:10:--
0003 [DEN BOCK, UNIDENTIFIED] een groot lantschap van den Bock f 36:--:--
0004 LANG, WILLEM ARENTSZ. DE een uts [groot lantschap] van Lange Willem f 24:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] zeecaerten ... caertgen met de Prins ende Piet Heyn f 2:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] zeecaerten ... de Prins ende Piete Heyn f 2:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] zeecaerten ... de Prins ende Piete Heyn f 2:--:--
0007 [ANONYMOUS] (2 houte stoelen) 1 schilderytgen (met een stuck van glaswerck ende een pyper) f 1:--:--
0008 [ANONYMOUS] 1 schilderye Abrams offerhande f 10:--:--
0009 [ANONYMOUS] 1 uts. [schilderye] synde de [pendant ?] f 2:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] 4 ouwe kaerten f 3:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] 4 ouwe kaerten f 3:--:--
0010[c] [ANONYMOUS] 4 ouwe kaerten f 3:--:--
0010[d] [ANONYMOUS] 4 ouwe kaerten f 3:--:--
0011 [ANONYMOUS] 1 schilderytgen van Lot f 2:10:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 globi f 2:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 2 globi f 2:--:--
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next