The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Raephorst, Matthijs Willemsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #1269
Call NumberNA 1415
Date1638/03/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRaephorst
Owner NameRaephorst, Matthijs Willemsz.
Owner Notesand his wife Aefge Witsen
Life Dates1599/03/06 |d 1638/02/02; 1596/04/22 |d 1637/09/21 |n Witsen
Marriage Date1624/01/09
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed (Calvinist)
IntroductionInventaris van de meublen, huysraet, schilderyen, clederen, clenodie, juwelen, silverwerck ende anders bevonden in den sterffhuyise van de heer Matthijs Willemssen Raephorst ende Aeffgen Witsen za. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ter begeerte van ed. heeren Joncker Thomas van Egmont van den Nieuburgh oud burgermeester der stadt Alkmaar ... ende Cornelis Bicker heer van Swieten ende mede president van de scheepen deser stede, begonnen den xxiii february 1638 ende geendicht den xiii maartij 1638 by my Frans Bruyningh tot Amsterdam residerende. Second postscriptum: Notitie van sommige meubelen die de heer van Vryenburch uyttet sterfhuys in bewaering [genomen heeft]. [These items, which were already recorded in the present inventory, are noted as they occurred].
CommentaryDr. Matthijs Willemsz. van Raephorst, the son of Willem Matthijsz. and of Grietgen Ysbrantsdr., was baptized in Amsterdam in the N.K. on 6 March 1599. On 22 December 1623, Matthijs Raephorst, doctor in law, 25, assisted by his parents Willem Matthijsz. Raephorst and Grietge Ysbrands, was betrothed to Aefge (Eva) Witsen, 27, daughter of Gerrit Jacob Witsen and of Grietge Appelman (DTB 428/304). On 8 July 1625, the couple had their daughter Margriet baptized in the N.K. in the presence of Gerrit Jacobsz. Witsen (DT 40/307). Raephorst lived opt Water, next to the Vrouwensteeg, in den Akerboom. He was kerkmeester of the N.K. in 1625 and captain of the militia in the same year. He was a member of the Vroedschap from 1626 to 1638 (alderman in 1627). Some time after 18 February 1625, he was appointed guardian by the Orphan Chamber over the daughter left by Heyndrick Gerritsz. Southolm, due to the death of Hendrick Tjebbesz. whom he replaced as guardian (WK 5073/789). He paid a tax of 250 f. in 1631 (Kohier fol. 5, p. 2). He died on 2 February 1638 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp.377-8).
NotaryFrans Bruyningh
# of Items54
Montias1 #1188
 Prev Record 1 - 25 of 54  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] noch een schilerye van eenige naeckte
0002 [ANONYMOUS] noch een schilderye van eenige naeckte
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderye van Joseph ende Maria
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderye van Joseph ende Maria
0004 [ANONYMOUS] noch een klijn schilderytgen van scheepgens
0005 [ANONYMOUS] noch een klijn out schilderytgen daer Christus aen den cruijs hangt
0006 [ANONYMOUS] noch een oude schilderye
0007 [ANONYMOUS] noch een schilderye van Jacob en Rachel
0008[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van d'heer Raephorst ende sijn huijsvrouwe sonder lijsten
0008[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van d'heer Raephorst ende sijn huijsvrouwe sonder lijsten
0009 [ANONYMOUS] noch een schilderytgen van een harder ende harderinne
0010[a] [ANONYMOUS] noch twee waepen schilderytgens van sa. d'heer Raephorst ende sijn huijsvrouwe
0010[b] [ANONYMOUS] noch twee waepen schilderytgens van sa. d'heer Raephorst ende sijn huijsvrouwe
0011[a] [ANONYMOUS] noch twee albaster bordekens
0011[b] [ANONYMOUS] noch twee albaster bordekens
0012 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van een mans tronie mette pen gedaen met een ebbenhouten lystgen
0014 [ANONYMOUS] een schilderye van schelpgens
0016 [ANONYMOUS] noch een lange schiderye van Jacob en Esau
0017 [ANONYMOUS] noch een schilderye van Pater Jacob
0018 [ANONYMOUS] noch een bloempot schilderytgen
0019 [ANONYMOUS] noch een schilderye van Mosyses
0020[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen van fruijtagie
0020[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen van fruijtagie
0021 [ANONYMOUS] noch een schilderye van een haen met een hen
0022 [ANONYMOUS] eerstelyck het conterfeijtsel van za. juffr. Aefgen Witsen jongh zijnde gedaen
 Prev Record 1 - 25 of 54  Last