The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Haeck, Gerrit

printer
printer-friendly view
Inventory #1270
Call NumberDBK 5072/582, fol. 153, 154vo
Date1654/12/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under supervision of the DBK.
Family NameHaeck
Owner NameHaeck, Gerrit
OccupationMerchant (retail) |t Silkgoods
ResidenceIn de Warmoesstraet in De vergulden engel in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen van Gerrit Haeck zydewinckelier, gewoont hebbende in de Warmoestraet in de Vergulde Engel. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 27, 28, ende 31 decembris 1654.
CommentaryGerrit Haeck witnessed the inventory of Nicolaes Sohier of INVNO 232 (R 149) on 9 August 1642.
# of Items26
Montias1 #1189
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderye zynde een lantschap in een swarte lyst daerin een dorp comt
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderytges synde bloemmantjes
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderytges synde bloemmantjes
0003 [ANONYMOUS] een schilderytje op alabaster geschildert
0004 [ANONYMOUS] een taeffereel met deuren daer int midden [crossed out: de thien] de salme Davidt
0005 [ANONYMOUS] een schildery synde een blompott in een achtkante lyst
0006 [ANONYMOUS] een schildery synde een seetje in een achtcante lyst
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schildery van parsonasien van Lange Pier
0008 [ANONYMOUS] een vrouwe contrefeijtsel met d'pen gedaen in een swarte lyst
0009 [ANONYMOUS] een schildery van Moises in een swarte lyst
0010 [ANONYMOUS] een schildery van personasikens in een achtkante lyst
0011 [ANONYMOUS] een schildery van de thien geboden
0012 [ANONYMOUS] een mans conterfeytsel
0013 [ANONYMOUS] een contrefeytsel representerende een engel
0014 [ANONYMOUS] een schilderytje sijnde een perspectiff in een swarte lyst
0015[a] [ANONYMOUS] twee slechte conterfeytsels
0015[b] [ANONYMOUS] twee slechte conterfeytsels
0016 [ANONYMOUS] een schilderij van St. Petrus in een slechte lyst
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van de predicatie van Johannes in een slechte lyst
0018 [ANONYMOUS] een schilderij van een vrouw persoon
0019[a] [ANONYMOUS] ses clene slechte schilderytjes
0019[b] [ANONYMOUS] ses clene slechte schilderytjes
0019[c] [ANONYMOUS] ses clene slechte schilderytjes
0019[d] [ANONYMOUS] ses clene slechte schilderytjes
0019[e] [ANONYMOUS] ses clene slechte schilderytjes
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last