The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Codde, Roeloff

printer
printer-friendly view
Inventory #1282
Call NumberDBK 5072/584, fol. 53-56
Date1657
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameCodde
Owner NameCodde, Roeloff
Life Dates1585 |d 1669/05/09
Marriage Date1612/12/22
Type of CeremonyP
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceIn de Calverstraet in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de meubelen en huijsraet bevonden in den boedel van Roelof Codde gewoont hebbende inde Calverstraet.
CommentaryRoeloff Pietersz. Codde, as well as his brothers Jacob Pietersz. and Marten Pietersz. Codde, were buyers of art at W.K. auctions (R 7591, R 8318, and R 21399 of Montias2). For biographical information on Roeloff Pietersz., see the NOTES to R 7591.
# of Items57
Montias1 #1201
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van fruytagie en groente daerin twee personasien in een uytgesneden lyst
0002 [ANONYMOUS] een lantschap daerin de groote Christofel door 't waeter gaende in een uijtgesneden lyst
0003 HONDECOETER, GILLIS DE een lantschap met vee van Honde Coeter in een swarte lijsje
0004 [ANONYMOUS] een schilderye van eenige juffrouwen en jonckers in een swarte lyst
0005 [ANONYMOUS] een lantschap daerin een vrouw en anderen by haer hebbende een flesse
0006 SAVERY, ROELANDT een groot lantschap met geberchte van R. Savery de lijst swart en vergulde
0007[a] [ANONYMOUS] twee scheeps stuckies met de pen gedaen in swarte lijsten
0007[b] [ANONYMOUS] twee scheeps stuckies met de pen gedaen in swarte lijsten
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van een boere geselschap in swarte lijsten [sic]
0009 [ANONYMOUS] een albast beeldeken van St. Joris
0010 [ANONYMOUS] een lantschappie met personasien daerin een piramide
0011 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een Maria beeldeken
0012 [ANONYMOUS] een schilderij daerin een kadt, aep en vos
0013 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een geberchte daerin eenig vee in een swarte lyst
0014[a] [ANONYMOUS] twee albaste boordekens
0014[b] [ANONYMOUS] twee albaste boordekens
0015 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderij sijnde een koken van Lange Pier in een swarte lijst
0016 [ANONYMOUS] een lantschap daerin Christus met sijn discipulen naer Emaus gaende
0017 [ANONYMOUS] een vrouwe tronie hebbende een goude kop in de hant
0018 [ANONYMOUS] een schilderij daer Christus Marta int hofje verschijnt
0019 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een bloemflessie
0020 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een boere geselschap
0021 [ANONYMOUS] een tafereel
0022[a] [ANONYMOUS] twee tronien 't eene St. Pieter 't ander St. Paulus
0022[b] [ANONYMOUS] twee tronien 't eene St. Pieter 't ander St. Paulus
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last