The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sikes, Revert

printer
printer-friendly view
Inventory #1296
Call NumberNA 503A, film 6544
Date1634/06/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSikes
Owner NameSikes, Revert
Owner Notesand his late wife Maritje Douwes
ResidenceOpte Egalentiers graft in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen bevonden ten huyse van Revert Sykes, staende op te Egalentiers graft ende bij het overlijden van de selfs huysvrouwe Maritje Douwes beschreven ... ter requeste van Reynier Harmens Backer ende Cornelis Volckertsz.. Postscript: Actum in Amsterdam opten 2 junij 1634 ten overstaen van de requiranten mitsgaders Rutgert Nolbeeck, Douwe Cornelissen Amelandt, vader van den overleden.
CommentaryThe late Maritje Douwes Amelandt was the daughter of Douwe Cornelisz. Amelandt, who was perhaps the brother of Willem Cornelisz. Amelandt, cited in the TEXT of INVNO 1222. She was apparently the buyer at R 20641 of Montias2. She was married to Revert Sykes who survived her.
# of Items14
Montias1 #1215
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot schilderye van een lantschap
0002 [ANONYMOUS] een dtio [groot schilderye van een lantschap] in een ebben lyst
0003 [ANONYMOUS] een ditto [schilderye] van Joseph in een ebben lyst
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] lantschap in een swart ebben lyst
0005 [ANONYMOUS] een klein stuckien in ebben lyst van Christus op een esel ende de Paus op een paert
0006 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] van vyff peeren
0007 [ANONYMOUS] een geschildert bort van Joseph in een ebben lyst
0008 [ANONYMOUS] een dito [geschildert bort] lantschap
0009 [ANONYMOUS] een achtkant stuck van een toback drincker
0010 [ANONYMOUS] een dito [achtkante stuck] van een lantschap
0010[a] [ANONYMOUS] 2 kleine 4-kante stucken van tronien
0011[b] [ANONYMOUS] 2 kleine 4-kante stucken van tronien
0012[a] [ANONYMOUS] noch 2 dito [tronien] heel klein
0012[b] [ANONYMOUS] noch 2 dito [tronien] heel klein
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next