The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Spaeroogh, Harman Claesz.

printer
printer-friendly view
Inventory #131
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2410
Date1676/05/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSpaeroogh
Owner NameSpaeroogh, Harman Claesz.
Life Dates? |d 1676/02/27
OccupationEmployee |a Bank, insurance
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen actien ende gerechtcheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx de selve by wijlen Harman Claesz. Spaerooogh in sijn leven suppoost in de Bank van Leeninge op de xxvii Februarij 1676 binnen deser stede Amsterdam overleden metter doot zijn ontruijmt ende achtergelaten. Gemaeckt by mij Jacob de Winter openbaer notaris ....ten versoecke ende opt aengeven van Urseltje Cock moeder van hare kinderen achter[gelaten] bij haer voriger zal. man Claes Sparoogh ende jegenwoordich huysvrouw van Casper Risselijn kapiteijn, Cornelis Kick als vader van sijn onmondige kinderen in echt geprocreert bij wijlen Cornelia Spaerooch, Boudewijn van der Wiere (?) getrout met Catharina Spaeroogh, Johannes Spaeroogh ende Martinus Spaeroogh, beneffens Margarita Spaeroogh weduwe van Adriaen van Aelst die sijluijden in desen vervangen, alle in die qualite van kinderen van den voornoemden Harman Spaeroogh.
CommentaryHerman Claesz. Spaerooch was the son of Claes Spaerooch and Grietge Hermans. He was the brother of Neel Claes Spaerooch, who married Daniel van Beuningen (of R 8207 of Montias2) on 21 December 1625 (Elias, Vroedschap p. 343). On 20 July 1632, Herman Claesz. Spaerooch (of R 23667) appeared before the Orphan Chamber and declared that his three children, Grietgen, 5, Claes, 4, and Maritge, 1 1/2, whose late mother was Mayken Boudewijns, were entitled to 1600 f. for their mother's inheritance. Mayken Boudewijns was the daughter of Balthasar Boudewijns of INVNO 625 (WK 5073/789). Claes Spaerooch (cited above as the four-year-old son of Herman Spaerooch, who had died by the time this inventory was made), was married to Urseltge Cock. Catharina Spaerooch was married to Boudewijn van der Wiere(?). On 5 May 1661, Cornelis Kick, from Amsterdam, 27 years old, painter, assisted by his mother Styntje Cornelis Duyster, widow of Simon Kick, living in the Koninghstraet, was betrothed to Cornelia Spaeroogh, from Amsterdam, 24, assisted by her father Harmen Claesz. Spaeroogh, living in the Nes. On 27 September 1671, Cornelis Kick (not Eijck, as printed) and Cornelia Spaaroogh had their twin sons Johannes and Balthasar baptized in the Amstelkerck, in the presence of Jacob van Ruysdael (surely the painter), Crispina Kick (again, not Eijck), and Annitie Bressaert. Cornelis, after the death of Cornelia Spaaroogh, remarried with Maghtelie Dirkx de Rechte, from Leyden, on 21 December 1674 (betrothal) (Bredius, K√ľnstler-inventare, p. 792). Simon Kick, who was buried on 26 September 1652, was also a painter. The other children of Herman Claesz. were Catharina, married to Boudewijn van der Wiere(?), Johannes and Martinus. Harman Claesz. Spaaroogh was the grandfather of the painter Willem Cornelisz. Kick (See Bredius, op.cit., p.793).
NotaryJ. de Winter
# of Items126
Montias1 #40
 Prev Record 1 - 25 of 126  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] [crossed out: een houte esel om op te schilderen]
0002[a] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[b] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[c] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[d] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0003 [ANONYMOUS] een kleijn bloempotschilderijtje
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van de Wijsen uyt Oosten
0005 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van de vijff sinnen
0006 [ANONYMOUS] een print van Christus geboorte
0007[a] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[b] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[c] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[d] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0008 [ANONYMOUS] een historieschiderij van Eneas
0009 [ANONYMOUS] een strandschilderijtje
0010[a] [ANONYMOUS] twee ovaeltjens, sijnde de somer en winter
0010[b] [ANONYMOUS] twee ovaeltjens sijnde de somer en winter
0011 [ANONYMOUS] een langwerpigh stuck, sijnde een paleijs
0012 [ANONYMOUS] een langwerpigh stuck, sijnde een pauselijcke ommegangh
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtje, sijnde een boeregeselschapje
0014[a] [ANONYMOUS] twee printebortjens
0014[b] [ANONYMOUS] twee printebortjens
0015 [ANONYMOUS] een schilderijtje van eenigh gevogelte
0016 EECKHOUT, GERBRAND VAN DEN een stuckje [crossed out: schilderij], van Eijckhout, daer een mannetje op een kruys gelecht wert
0017 [ANONYMOUS] een stuckje van een kleijn tempeltje [corrected from: een kleijn tempeltje op koper geschildert]
 Prev Record 1 - 25 of 126  Last