The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cuylaerts, Pieter

printer
printer-friendly view
Inventory #1331
Call NumberNA 1857, fol. 741
Date1668/06/18
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeGoods taken in arrest pursuant to the failure to pay a debt of 279 f.
Family NameCuylaerts
Owner NameCuylaerts, Pieter
Life Dates1627 |d 1671/11/21
Marriage Date1663/09/01
OccupationArtist |a painter
ResidenceOp de Rosegracht in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris [van den goederen] ... van Pieter Cuylaerts, die door de conchergie desen stede in arrest en bewaerden synde, syn genomen uyt crachte van een schaetbrief ten behoef van Eemstagh Trarache, ter somme van 279 f. ... executie geleyt aen den inhouden van dien soo veel ... becomen in ontfangen te werden, ende syn de goederen als volcht. Postsript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Willem Willemsz. ende Jacob Engelby ... den 18 juny 1668.
CommentaryPieter Cuylaerts was the son of Andries Cuylaert of INVNO 1260. He was born about 1627 and was buried on 21 November 1671. He was betrothed to Margriete ter Bergh on 1 September 1663.
Montias1 #1228
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier conterfeytsels twee vrouwen en twee mans tronien
0001[b] [ANONYMOUS] vier conterfeytsels twee vrouwen en twee mans tronien
0001[c] [ANONYMOUS] vier conterfeytsels twee vrouwen en twee mans tronien
0001[d] [ANONYMOUS] vier conterfeytsels twee vrouwen en twee mans tronien
0002 NAGEL, JAN een schilderij zynde een boom van Nagel
0003[a] [ANONYMOUS] drie cleene strantiens
0003[b] [ANONYMOUS] drie cleene strantiens
0003[c] [ANONYMOUS] drie cleene strantiens
0004 MOMPER, JOOS DE een schilderij van Momper
0005[a] [ANONYMOUS] twee lantschapies
0005[b] [ANONYMOUS] twee lantschapies
0006 [ANONYMOUS] een pincxterfeest
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next