Reael, Elisabeth

printer
printer-friendly view
Inventory #1333
Call NumberNA 1914, film 2128, fol. 8 and foll.
Date1644/04/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameReael
Owner NameReael, Elisabeth
Owner Noteswidow of Jacob Dircxsz. de Lange
Life Dates1582 |d 1644/05/09
Marriage Date1606/01/22
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meubelen imboel ende huysraden van wijlen Juffr. Elisabeth Reael, weduwe van wijlen Jacob Dircxsz. de Lange, soo end sulcx zij die metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft. Gemaeckt opt versoeck ende den aengaven van Srs. Dirck de Lange, voor hem selff, ende Claes Pietersz. van Hoorn, geprocureert bij wijlen Juffr. Souffia de Lange, tsamen indien qualite mede-erffgenamen ab intestato van wijlen de voors. Elisabeth Reael, als moeder ende schoonmoeder restpective. In kennisse van my Frans Wtenbogaert not. publ. ende den getuijgen naergenoemt. Postscript (fol. 12vo): Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van de heer Reynier Reael out schepen deser stede ende de heer Bartholomeus Reael secretaris alhier als getuijgen hierover gestaen den 24e may 1644.
CommentaryElisabeth Reael was the daughter of Johan Pietersz. Reael, receiver of taxes for Amsterdam, burgomaster in 1604 (1543-1621). She was born in 1582 and died on 9 May 1644. She married Jacob de Lange Dircksz. on 22 January 1606. He was born in Gouda in 1576 and died in Amsterdam in 1616. He was soap boiler on the Ouwe Lastasij in the seperij van Muijden. Her siblings were the merchant and freighter Pieter Jansz. Reael of R 28042 of Montias2 (1569-1643); Maria Reael (1580-1601) who married Augustijn Wttenbogaert of R 27441 of Montias2; Reynier Reael (1588-1648), cited in the INTRO, who married Maria Oetgens, daughter of Frans Hendricksz. Oetgens; Jacob Reael (1590-1639), who went bankurpt in 1629; and Bartholomeus Reael (1592-1654), of R 7668 of Montias2, also cited in the INTRO, who became city secretary after going bankrupt in 1632. Their son Dirck de Lange (1607-1671) became captain of the militia in 1650. He married Elisabeth Backer (1614-1669), daughter of Joris Jorisz. I, the father of Joris Jorisz. Backer of R 8340 of Montias2, and of Annetge Willems Backer (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 261-3).
NotaryF. Wtenbogaert
# of Items24
Montias1 #1238
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0001[b] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0001[c] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0001[d] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0001[e] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0001[f] [ANONYMOUS] zes schilderijen cleijn ende groot
0002 [ANONYMOUS] een wapen bortgen
0003[a] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0003[b] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0003[c] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0003[d] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0003[e] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0003[f] [ANONYMOUS] ses schilderijen met vergulde lijsten uijtgenomen een met een eken lijst
0004 [ANONYMOUS] een print bort van Dr. Tulp
0005[a] [ANONYMOUS] noch drie kleijne schilderijtgens
0005[b] [ANONYMOUS] noch drie kleijne schilderijtgens
0005[c] [ANONYMOUS] noch drie kleijne schilderijtgens
0006 [ANONYMOUS] een Oost Indische schelp
0007[a] [ANONYMOUS] 2 printborden
0007[b] [ANONYMOUS] 2 printborden
0007[b] [ANONYMOUS] 2 printborden
0008 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van wijlen Elisabeth Reael met swarte lyst
0009 [ANONYMOUS] een schilderijtgen met een eken lyst
0010 [ANONYMOUS] een bort daerin de x geboden geschreven staet met een eken lyst