The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leeuw, Godefridus de

printer
printer-friendly view
Inventory #1339
Call NumberDBK 5072/591(new), fol. 236 to fol. 243
Date1663/04/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent indidual drawn up at request of his creditors
Family NameLeeuw
Owner NameLeeuw, Godefridus de
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Godefridus de Leeuw. Postscript: Aldus getauxeert ende gepriseert by Susanneken Anthonis ende Commeryntje Cornelis, gesworen taxeertsters, opten 21 april 1664 ende schilderyen by Loduwyck van Ludick ende Gerrit Uylenburgh opten 24 daeraen volgende, monterende ter somme van 1709 gulden 15 stuivers. Actum utsupra. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 2 october 1663. Second postscript: Op huijden den 5en october 1663, hebben Anthony de Bordes, Johannes Walterus ende David Boerse (signs Boursse) hen tesamen ... gestelt cautionarissen ende borgen.
CommentaryOn Anthony de Bordes who was surety for Godefridus de Leeuw, see the NOTES to R 8367 of Montias2.
AppraiserLoduwijck van Ludick and Gerrit Uylenburgh (Susanneken Anthonis and Commeryntje Cornelis for items other than art)
Total Value1709.75 |t gulden
Art Value489.5 |t gulden
# of Items42
Montias1 #1245
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de faliet ende syn huysvrouw in gesneden vergulde lysten f 180:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de faliet ende syn huysvrouw in gesneden vergulde lysten f 180:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schildery sijnde van waterval in een vergulde lijst f. 18:--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van twee parsonagien in een vergulde lyst f 36:--:--
0004 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Hendrick van Breugel f 54:--:--
0005 [ANONYMOUS] een dito conterfeytsel van de moeder van Godefriede de Leeuw in een dito [?] lyst f 54:--:--
0006 [ANONYMOUS] een cleen bort daer in Elias en de ravens f 9:--:--
0007 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een vrouw hebbende een kat by haer f 36:--:--
0008 [ANONYMOUS] een lantschap met een dans van sateren in een swarte lyst f 36:--:--
0009 [ANONYMOUS] een see schilderytie met scheepies in een swarte lyst f 20:--:--
0010 [ANONYMOUS] een lantschapie daerin een engeltie f 18:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito [lantschapie] een ruijntie de lyst swart f 4:--:--
0012 WILLAERTS, ADAM een dito [lantschap: een ruijntie] van Adam Willers f 24:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] 4 borties 4 getijden des jaers f 2:10:--
0013[b] [ANONYMOUS] 4 borties 4 getijden des jaers f 2:10:--
0013[c] [ANONYMOUS] 4 borties 4 getijden des jaers f 2:10:--
0013[d] [ANONYMOUS] 4 borties 4 getijden des jaers f 2:10:--
0014[a] [ANONYMOUS] twee gepleysterde beeldekens f 2:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] twee gepleysterde beeldekens f 2:--:--
0015 [ANONYMOUS] een lantschap met een jacht in een gesneden lyst f 42:--:--
0016 [ANONYMOUS] noch een lantschap van geboomte f 20:--:--
0017 [ANONYMOUS] een caert in een swarte lyst f 6:--:--
0018 [ANONYMOUS] noch een dito [caert] f 2:--:--
0019 [ANONYMOUS] noch een dito [caert] van de stadt Antwerpen f 2:--:--
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van engelen f 10:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last