The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pluym, Catharina van der

printer
printer-friendly view
Inventory #134
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, fol. 100-111, film no. 2551
Date1671/02/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NamePluym
Owner NamePluym, Catharina van der
Owner Noteswidow, first of Dirck Arentsz. Kortenbosch, last of Willem Schilperoort, burgomaster of Leyden
Life Dates1606 |d 1668 |n Schilperoort
Marriage Date1636 (Leiden)
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceOp de Kloveniersburgwal, ten huize van Willem van der Pluijm, in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet ende inventaris van allen den goederen ende gerechtigheden mistsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx deselve bij wijlen Catharina van der Pluym laest weduwe van wijlen Mr. Willem Schilperoort in sijn leven Burgemeester der stadt Leyden metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn. Gedaen maecken by Pieter de Ruijter Deurwaerder in den naem ende van wegen Willem van der Pluijm veertigh in der stadt Leyden meester ende secretaris van Schielandt ende Olivier van Vliendert brouwer tot Rotterdam als erfgenamen onder Benefitie van Inventaris by henluyden van de Hoge Overicheijt impetreert in date den 5 januarij 1671 van de voor. Catharina van der Pluym. Beschreven door mij Jacob de Winter notaris.... , sijnde den huijsraet ende imboedel getaxeert door Lysbeth Martens ende Grietje Arents gesworen schatsers deser stede.
CommentaryCatharina Jans van der Pluym married Dirck Arentsz. Kortenbosch, ensign (waandrig) in the Leiden militia, in 1636. She remarried with Willem Ewoutsz. van Schilperoort in 1656. He was born in Leiden about 1606, became a student in Leiden University in 1619. He was 12 times alderman and burgomaster of Leiden. He was buried in Leiden on 20 December 1668 (Jaarboek C.B.G. 24(1970), pp. 106-7).
NotaryJ. de Winter
AppraiserLysbeth Martens and Grietje Arents
Art Value260 |d 10 stuyvers
# of Items66
Montias1 #43
 Prev Record 1 - 25 of 66  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier marmere beelden, tien gulden f 10:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] vier marmere beelden, tien gulden f 10:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] vier marmere beelden, tien gulden f 10:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] vier marmere beelden, tien gulden f 10:--:--
0002 [ANONYMOUS] Cleopatria met een swarte lijst, vijtien gulden f 15:--:--
0003 [ANONYMOUS] een zeestuckje met een swarte lijst, vijff gulden f 5:--:--
0004 [ANONYMOUS] een stilleven met een swarte lijst, ses gulden f 6:--:--
0005 [ANONYMOUS] een perspectief met een swarte lijst, vier gulden f 4:--:--
0006 [ANONYMOUS] een kleijn zeestuckje, drie gulden f:--:--
0007 [ANONYMOUS] een lachent boertje met een swarte lijstje, twee gulden tien stuyver f 2:10:--
0008[a] [ANONYMOUS] twee stormzee-stuckjens, acht gulden f 8:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee stormzee-stuckjens, acht gulden f 8:--:--
0009 [ANONYMOUS] een boeredans, vijf gulden f 5:--:--
0010 [ANONYMOUS] een lantschapje met een swarte lijst, acht gulden f 8:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] een ovael lantschapje met een ovael kontrfeijtsel, tien gulden f 10:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] een ovael lantschapje met een ovael kontrefeijtsel, tien gulden f 10:--:--
0012 [ANONYMOUS] een studeermannetje, tien gulden f 10:--:--
0013 [ANONYMOUS] een wintertje met een swarte lijst, acht gulden f 8:--:--
0014 [ANONYMOUS] een ontbijt van een out besje met eenige boertjens, vijff gulden f 5:--:--
0015 [ANONYMOUS] een out besje [crossed out: studeerbeesje], dat sit en leest, acht gulden f 8:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] drie blompotjens met swarte lijstjens, acht gulden f 8:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] drie blompotjens met swarte lijstjens, acht gulden f 8:--:--
0016[c] [ANONYMOUS] drie blompotjens met swarte lijstjens, acht gulden f 8:--:--
0017 [ANONYMOUS] een ontbijt, drie gulden f 3:--:--
0018[a] BOUT, PEETER vier lantschapjens, die geseijt worden gedaen te sijn door Bout, twintigh gulden f 20:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 66  Last