The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Paus, Adriaen

printer
printer-friendly view
Inventory #1341
Call NumberDBK 5072/592(new)
Date1665/10/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at request of his creditors
Family NamePaus
Owner NamePaus, Adriaen
Life Dates1615 |d ?
Marriage Date1641/09/05
Type of CeremonyK
OccupationArtist |a Painter
ResidenceIn house of Adriaen Willemsz. in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelties en weijnich huijsraet concernende de boedel van Adriaen Paus, bevonden ten huijse van Adriaen Willemsz., aldaer den selven Paus gewoont heeft. Poscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 29en october 1665.
CommentaryOn 5 September 1641, Andries Laurenss Paus, from Amsterdam, 26, painter, no living parents, was betrothed to Fijtje Jans, from Delft, widow of Anthonij van Bronckhorst, assisted by her niece Margret Everdyck (DTB 456/244). On 11 December 1644, Andries Laurens Paus and Fijtgen Jans Verhooch had their daughter Cattrijn baptized in the O.K. in the presence of Hendrick Verhooch and Teuntje Reyniers (DTB 8/35). On 25 February 1646, Andries Paus and Fijtjen Jans had their daughter Jannetgen baptized in the O.K. in the presence of Heindrick Verhoeff (Verhooch?) (DTB 8/82). On 7 November 1649, Andries Laurensz. Paus and Sofje Verhooch had their daughter Jannetje in the O.K. in the presence of Eelsie Joris and Hendrick Dircx Verhooch (DTB 8/240).
# of Items10
Montias1 #1248
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een contrefeytseltie van een jongelinck een kraagje om den hals hebbende in een swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een schilderije daer in een blompot en een perspectief in een swarte lyst
0003[a] RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN twee stuckies met geboomte en waterties van Ruijsdael in vergulde gesneden lijsten
0003[b] RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN twee stuckies met geboomte en waterties van Ruijsdael in vergulde gesneden lijsten
0004 [ANONYMOUS] een schilderij daerin een boeren huijs, eenige soldaten en paerden in een swarte lijst
0005 HOLSTEIJN, PIETER (II) een schilderytie daer in eenig gevogelt met waterwerf gedaen van Holsteijn in een swarte lijst
0006 [ANONYMOUS] een schilderytie daer in een mans persoon en een gesadelt paertie
0007 [ANONYMOUS] een teeckeningettie daer in een ruwientie met de pen gedaen in een swarte lyst
0008 [ANONYMOUS] een schilderij synde graeuwtie daer in eenige gewapende persoonen in een swarte lyst
0009 [ANONYMOUS] een schilderij daer in een paert en 3 koebeesten in een swarte lyst
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next