The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dircks, Godefriedt

printer
printer-friendly view
Inventory #1342
Call NumberDBK 5072/592(new), fol. 3-8vo
Date1663/10/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at request of his creditors
Family NameDircks
Owner NameDircks, Godefriedt
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in de boedel van Godefriedt Dircks. Postscript: Aldus gedaen en geinventariseert den 29e october 1663. Second postscript: Op huijden den 29e october 1663 hebben Joost Glimmer ende Pieter de Lange hen tesaemen en elcx in solidum bij desen gestelt cautionarissen. Third postscript: Op huijden den 24en novembris 1663 sijn door Susanneken Antonis ende Commertie Cornelis gesworen schatsers de voorenstaende meubelen ende huijsraet getauxeert. Fourth postscript: Commissarissen gehoort het versoeck by mr. Lerinus Cats als procuratie hebbende van de heeren Thomas Montanus ende Goswijn Montanus schepen en out schepen resp. tot Enckhuysen als mede gesien de tauxatie van de meubelen ... de taxatie monterende f. 819: 7:-- ... daervoor de voorn. mr. Lerinus Cats de selve meubelen was aennemende. Actum 27e october 1663.
CommentaryJoost Glimmer, cited in the INTRO, who stood surety for Godefried de Leeuw, was a Mennonite. Jan Joost Glimmer may have been his father. On 24 September 1635, Jan Joost Glimmer, 50, and Thomas Cornelisz. Out, 30, testified to the good character of an individual living in Haarlem (NA 412A, Not. Nic. and Jacob Jacobsz.)
AppraiserSusanneken Antonis and Commertie Cornelis
Total Value819.35 |t gulden
Art Value175.6 |t gulden
# of Items61
Montias1 #1249
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een kaert van Bresil met rollen f 6:--:--
0002 [ANONYMOUS] een kaertie van Europa in swart lyst f 4:--:--
0003 [ANONYMOUS] een groot lantschap met personagien de lyst swart en vergult f 8:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin twee toren, geboomte en acker en eenige personasien in een swarte lyst f 6:--:--
0005 [ANONYMOUS] een cleijn berchachtich lantschappie met een donckere lugt in een swarte lyst f 5:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee seestuckies met scheepies in een swarte lystie f 7:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] twee seestuckies met scheepies in een swarte lystie f 7:--:--
0007 [ANONYMOUS] een stuc daerin een blomflessie f 1:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] twee lantschappies in swarte lysten f 6:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee lantschappies in swarte lysten f 6:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee ovaelen in agtkante swarte lysten [toecomende J. Granaet]
0009[b] [ANONYMOUS] twee ovaelen in agtkante swarte lysten [toecomende J. Granaet]
0010 [ANONYMOUS] een slegt schilderytie daerin eenige personasien dansende f 1:10:--
0011[a] [ANONYMOUS] twee schilderyties 't eene van Prins Hendrick ende de selfs princes f 1:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] twee schilderyties 't eene van Prins Hendrick ende de selfs princes f 1:--:--
0012 [ANONYMOUS] een cleijn teckeningettie van een vrouwe tronie met de pen gedaen f 1:--:--
0013 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytie van koeties ende schaepies f 5:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] twee conterfeytselties
0014[b] [ANONYMOUS] twee conterfeytselties
0015[a] [ANONYMOUS] 3 albaste beeldekens f 1:--:--
0015[b] [ANONYMOUS] 3 albaste beeldekens f 1:--:--
0015[c] [ANONYMOUS] 3 albasste beeldekens f 1:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de huysvrouw van Dircks vaeder ende moeder [wert geseyt J. Granaet toetecomen]
0016[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de huysvrouw van Dircks vaeder ende moeder [wert geseyt J. Granaet toetecomen]
0017 [ANONYMOUS] een lantschappie met gevogeltie van waterverff f 5:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last