The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Marez, Catharina de

printer
printer-friendly view
Inventory #135
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, omslag 17, film 2551, fol. 117-131
Date1671/05/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMarez
Owner NameMarez, Catharina de
Owner Noteswidow of Pieter de Marez
Life Dates? |d 1671
Marriage Date1643/12/23
Type of CeremonyK (Reformed Church)
Occupationmerchant (largescale)
ResidenceOp de Herengracht op de nieuwe vergroting in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de navolgende huijsraden en meuble goederen soo ende sulcx die by Juffr. Catharina de Marez weduwe wijlen d'heer Pieter de Marez metter dooot ontruijmt ende achtergelaten zijn. Gemaeckt by mij notaris ... opt aengeven van d'heer Rochus van de Capelle als getrout hebbende Juffr. Sara de Marez ende de heer Jan de Marez een dochter ende soon respective van de voorn. Catharina de Marez, Ten versoecke en bywesen van de heer Samuel de Marez heer van Meersbergen Outbroeckhuijsen etc..ende Sr. Pieter van Lutzen beijde als voochden van d'onmondige kinderen van de gemelte Catharina de Marez. Sijnde de schilderijen getaxeert door Sr. Gerrit Uijlenburgh schilder ende de meuble goederen door Grietje Arents ende Catharina Schaack gesworen schatsers deser stede. Postscript: Aldus geinventariseert in de sterfhuijs van de gemelte Juffr. Catharina de Marez, gestaan in de nieuwe vergrotingh opte Heeregraft binnen deser stede Amsterdamme, den negentiende may ende sestien junij des jaers xvi een en seventigh, ter presentie van Johannes Boots en Willem Doeijenbergh als getuijgen overgestaan.
CommentaryCatharina de Marez was the daughter of Jan Abrahamsz. de Marez and of Clara Baron. She was the sister of Elisabeth de Marez II, the first wife of Lodewijck de Bas I of INVNO 303. Pieter de Marez was betrothed to Catharina de Marez on 23 December 1637 (DTB 667/171). Pieter de Marez was the son of Abraham de Marez de jonge, the brother of Jan Abrahamsz., and of his first wife Sara Costers (I. van Eeghen in Jaarboek Amstelodamum 60(1968), p.98). Catharina and Pieter de Marez were first cousins. In his testament of 18 July 1635, Abraham de Marees (II) left his three children procreated by Sara Costers 65,000 f. He left 36,000 f. to his children of the second bed, procreated by Rebecca Hoochcamer. His six children were named universal heirs. He named his brother Jan (Abrahamsz.) as guardian of the children of the first bed and Jacob Pietersz. Hoochcamer, his father-in-law, as guardian of the second of the second (NA 21, film 41, fol. 21vo.) On 5 July 1648, Pieter de Marees and Caterijna de Marees had their son Johannes baptized in the Z.K. in the presence of Jan (Abrahamsz.?) de Marees and of Marija de Marees (DTB 93/236). Pieter de Marez was one of the numerous merchants who signed the 1645 petition to the Vroedschap calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1925), p. 89). Pieter and Catharina de Marez had a daughter Sara (1651-1704), who first married Rochus van Capelle (1645-1679) (cited in the INTRO) and, after the latter's death, Lodewijk de Bas II (1634-1700) in the province of Utrecht about 1683. Because Elisabeth de Bas II and Sara de Marez were related (aunt and niece), Lodewijk de Bas II had to seek the advice of the theological faculty of Leiden University before his marriage. This was granted but some doubt remained about the legitimacy of the marriage (Elias, Vroedschap van Amsterdam, vol.1, p.493.) Rochus van de Capelle was the son of Nicholas Rochusz. van Capelle and the grandson of Rochus Pietersz. (van de Capelle) of R 26958 of Montias2 and of Catharina Jacobs (Elias, op. cit. p. 515). Lodewijck de Bas bought a house on the Zeedijck in 1667 for f. 12,400. In 1727, Lodewijck de Bas III sold the house to the apothecary Willem Schouten (Maandblad Amstelodamum 45(1958), p. 27).
NotaryJ. de Winter
AppraiserGerrit Uylenburgh
Art Value478 |d 10 stuivers
# of Items45
Montias1 #45
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 PIETERSZ., PIETER (II) No.1 een Drie Koningen van Jonge Pier, sesendertigh gulden f 36:--:--
0002 [ANONYMOUS] No.2 een fruitagie, vier gulden f 4:--:--
0003 [ANONYMOUS] No.3 een lantschapje, ses gulden f 6:--:--
0004 [ANONYMOUS] No.4 een scheepsvaert, drie gulden f 3:--:--
0005 [ANONYMOUS] No. 5 een lantschapje met beesjens, tien gulden f 10:--:--
0006 [ANONYMOUS] No. 6 Europa , twintigh gulden f 20:--:--
0007 [ANONYMOUS] No. 7 't vonnis van Paris, ses gulden f 6:--:--
0008 [ANONYMOUS] No. 8 een boerekaertspel, een gulden f 1:--:--
0009 [ANONYMOUS] No. 9 een boerekermis, vierentwintigh gulden f 24:--:--
0010 [ANONYMOUS] No. 10 een ovael sijnde een zeeslagh, vijf gulden f 5:--:--
0011 [ANONYMOUS] No. 11 een zeevaertje, vijff gulden f 5:--:--
0012 NIEULANDT, WILLEM VAN (II) No. 12 een landschap van Guilliaem Nieulandt, sessendartigh gulden f 36:--:--
0013 [ANONYMOUS] No. 13 een teeckeningh met potloot gedaen van koeyen, drie gulden f 3:--:--
0014 [ANONYMOUS] No. 14 een ditto [teeckeningh met potloot] met paertjens, drie gulden f 3:--:--
0015 [ANONYMOUS] No. 15 een ditto [teeckeningh met potlood] sijnde een harder met schaepjens, drie gulden f 3:--:--
0016 [ANONYMOUS] No. 16 een ditto met bockjens ende schaepjens, drie gulden f 3:--:--
0017 [ANONYMOUS] No..17 een kleijn stuckje sijnde vogeltjens en een kannetje een gulden f 1:--:--
0018 SNYDERS, FRANS No. 18 een varckensjacht van Snyder, eenhondertendetwintich gulden f 120:--:--
0019 [JAN LOENS, UNIDENTIFIED] No. 19 eenige vogels en schapen van Jan Loens, seventigh gulden f 70:--:--
0020 [ANONYMOUS] No. 20 een zeebatalie, tien gulden f 10:--:--
0021 [ANONYMOUS] No. 21 een landschap sijnde geberchte, fijftien gulden f 15:--:--
0022 [ANONYMOUS] No.22 een Mars ende Venus, tien gulden f 10:--:--
0023 [ANONYMOUS] No. 23 een kontrefeijtsel van d'heer Pieter de Marez
0024 [ANONYMOUS] No. 24 een kontrefeijtsel van Juffr. Catharina de Marez
0025 [ANONYMOUS] No. 25 een wapenbortje van 't geslacht van de Heer Pieter de Marez ende Juffrouw Catharina de Marez
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last