The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pluijmers, Joost

printer
printer-friendly view
Inventory #1371
Call NumberDBK 5072/599 (new), fol. 117vo and foll.
Date1671/11/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NamePluijmers
Owner NamePluijmers, Joost
Life Dates1633-?
Marriage Date1655/09/23
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (retail) |a Book seller
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraedt mitsgaders ongebonden boecken bevonden in den boedel van Joost Pluymers. Postscript: Aldus geinventariseert den 31 october en 1st november 1671.
CommentaryOn 23 September 1655, Joost Pluijmer, book seller, 22, assisted by his cousin Gosen van Dien, living on the Dam, was betrothed to Catharina de Vogel, assisted by Catharina van Vlaenderen, her mother, living on the Brouwersgraft (DTB 475/11). Gosen van Dien's second wife, Cathalina Pieters, was the daughter of the painter Pieter Isaacksz. On 2 January 1659, Joost Pluijmers and Catarina de Vogel had their son Johannes baptized in the O.K. in the presence of Johannes Dammen and Maria de Vogel (DTB 9/225).
Montias1 #1274
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een coocken schilderij daerin een persoon een ham snijdende
0002 [ANONYMOUS] een noorts geberchte met boomen en beesten
0003 [ANONYMOUS] een cupido met een vrouwspersoon
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een gebercht met leeuwen
0005 [ANONYMOUS] een oudewets antyque maeltijdt
0006 [ANONYMOUS] een slecht schilderij van een boere geselschap
0007[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van een harder ende harderinne
0007[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van een harder ende harderinne
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij?] clynder
0009 [ANONYMOUS] een clyn stuckie van een Italjaens paleys
0010 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin eenige beesjes
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderytie] daerin een gesadelt paert
0012 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin eenige naeckte persoonasien
0013 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een watertie
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de vereijsenisse Christi
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van kaert speelders
0016 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een maneschijntie
0017 [ANONYMOUS] een schilderytie daerin drie spelende persoonasien
0018 LEEMANS, ANTHONY een raempie met brieven van Leemans
0019 [ANONYMOUS] een waetertie met geberchte en een scheepie
0020 [ANONYMOUS] een Italijaens stuckie met vaertuijch en geberchte
0021 HONDECOETER, MELCHIOR DE een stuck van Hoendecooter
0022 [ANONYMOUS] een lantschap met naeckte beelties
0023 [ANONYMOUS] een prendt daerin eenige bedelaers
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next