Carius van Bont, Johannes

printer
printer-friendly view
Inventory #1375
Call NumberNA 1710, fol. 171-175
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCarius van Bont
Owner NameCarius van Bont, Johannes
Owner Notesgoods owned in common with his wife Fytge Cornelis
ResidenceOp de O.Z. Voorburgwal by de Sleutels Brugge in Amsterdam
IntroductionStaet en inventaris gemaeckt van de goederen, uytschulden achtergelaten ende mettet doot ontruymt by Mr. Johannis Carius van Bont ende by hem int gemeen beseten met Fytge Cornelis syn huysvrouw ende syn nagelate weduwe bevonden tsynen huys op O.Z. Voorburgwas by de Sleutels Brugge alwaer de selve Mr. Johannes Carius overleden is. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door my ondersch. notaris ten versoecke ende door ordre van de eerbare Fytge Cornelis, weduw wylen Mr. Johan Carius van Bont mitsgaders Pieter Melchiorsz. Veris ende Mr. Johan Garlick chirurgijn als by testamente gestelde voogden over de dry nagelate kinderen van wylen Martyntje van Bont die voors. Johan Carius dochter was, in Amsterdam den 30 marty ende 26 july des jaers 1656. The house of Johannes Carius was sold for f. 6,000 with the consent of the masters of the Orphan Chamber. The movable goods were sold at auction by the afslager and brought, after deduction of the auctioneer's salary, f. 1806: 8:--. In addition, silver possessed by the widow brought f. 113:14:--, or a total of f. 1920: 2:-- Among the debts due by the estate, Johannes Jacob is owed f 2:10:-- for couranten. The widow's share of the estate was f. 519:14:14. The children's share was the same amount.
NotarySpitzhoff
# of Items92
Montias1 #1278
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een grote zee met een swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een schildery van de heer Christus met vergulde lyst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van de Propheet Eli met dito [vergulde] lyst
0004 ROGHMAN, ROELAND een lantschap van Rogman met een ebben lyst
0005 CROOS, PIETER VAN DER een visschery van Croos met dito [ebbe] lyst
0006 OVENS, JÜRGEN eenige herders wesende copij naer Jeuriaen Ovens met dito [ebben] lyst
0007 [ANONYMOUS] een hangende orloge synde een vrouwen tronie
0008 BUESEM, JAN JANSZ. een ovael quagriet [?] van Besem met do [ebbe] lyst
0009 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een geks hooft van Mr. Cornelis van Haarlem met do. [ebbe] lyst
0010 [ANONYMOUS] een avont licht met do. [ebbe] lyst
0011 [ANONYMOUS] een morgenstont met do. [ebbe] lyst
0012 HALS, DIRCK een boer ende boerinnetje van de jonge Hals
0013 [ANONYMOUS] een vrouwe tronye
0014 [ANONYMOUS] een cleyn caert spelletje
0015 [ANONYMOUS] een doods conterfeytsel ovael
0016 [ANONYMOUS] een zeetje mette pen gedaen
0017 HAEN, GERRIT DE een herten jacht van de Haen
0018[a] [ANONYMOUS] twee prentbortjes
0018[b] [ANONYMOUS] twee prentbortjes
0019 [ANONYMOUS] een vertinde(?) slach in Duyns
0020 DÜRER, ALBRECHT een hangent Albert Duren almanach
0021 [ANONYMOUS] een lantschap met herders ende herderinnen met een swarte lyst
0022 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Mr. Johan van Oldenbarnevelt
0023 [ANONYMOUS] een oude vryer ende vryster
0024 EDEWYNS, THOMAS een Jesuit te paerd van Thomas Edewyns
0025 [ANONYMOUS] een watertje met een scheepje daerin
0026 BOONE, DANIEL een bestevaer van Daniel Boon
0027 [ANONYMOUS] een herder ende herderin
0028[a] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[b] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[c] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[d] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[e] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[f] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[g] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[h] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[i] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[j] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0028[k] [ANONYMOUS] noch acht slechte schilderyties ende twee prentbortjes
0029 [ANONYMOUS] een schilderij uytbeeldende Antwerp
0030 [ANONYMOUS] een St. Jeronimus
0031[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen van Maria Magdalena
0031[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen van Maria Magdalena
0032 GRAS, WILLEM een zeetje van Graes
0033 EDEWYNS, THOMAS een lantschap van Thomas Edewyns
0034 LUTTICHUYS, SIMON een oester vaatje van Symon Luttichhuys
0035 [ANONYMOUS] een ovael zeetje
0037[a] CROOS, PIETER VAN DER twee teeckeningen van Croos
0037[b] CROOS, PIETER VAN DER twee teeckeningen van Croos
0038 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) een blompot van Bosschert
0039 [ANONYMOUS] een hangende baer
0040[a] [ANONYMOUS] een eecken beelt [...] met een clyn prent bortje
0040[b] [ANONYMOUS] een eecken beelt [...] met een clyn prent bortje
0041 [ANONYMOUS] een schelp lyst met een clyn schilderytie daerin
0042 CROOS, PIETER VAN DER een zeetje van Croos
0043 [ANONYMOUS] een spelende herderin
0044 [ANONYMOUS] een coppel snippens
0045 [ANONYMOUS] een blomflesje
0046 [ANONYMOUS] een paartje
0047 [ANONYMOUS] een paartje
0048[a] EDEWYNS, THOMAS twee lantschappies van Thomas Edewyns
0048[b] EDEWYNS, THOMAS twee lantschappies van Thomas Edewyns
0049 [ANONYMOUS] noch een landschap
0050 [ANONYMOUS] een teyckening synde een vrouwe tronije
0051 [ANONYMOUS] een Bachus op de ton
0052 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een meertje nae van Goijen
0053 [ANONYMOUS] een belblasertje
0054[a] [ANONYMOUS] drye tronien synde Venus, Pallas ende Juno met eecken lysten
0054[b] [ANONYMOUS] drye tronien synde Venus, Pallas ende Juno met eecken lysten
0054[c] [ANONYMOUS] drye tronien synde Venus, Pallas ende Juno met eecken lysten
0055 CLAESZ., PIETER een ontbyt van Pieter Claesz.
0056 [VERMEIJ, UNIDENTIFIED] een landschap van Vermey
0057 EDEWYNS, THOMAS een boeren geselschap van Thomas Edewyck
0058 EDEWYNS, THOMAS een geteeckent wintertje
0058[a] [ANONYMOUS] drye slechte bortjes
0059[a] [ANONYMOUS] drye slechte bortjes
0059[b] [ANONYMOUS] drye slechte bortjes
0059[c] [ANONYMOUS] drye slechte bortjes
0060 [ANONYMOUS] een clyn lantschap
0061[a] [ANONYMOUS] twee prenten d'een gelyst d'ander met rollen
0061[b] [ANONYMOUS] twee prenten d'een gelyst d'ander met rollen
0062 [ANONYMOUS] een speelman
0063 CROOS, PIETER VAN DER een zee van Pieter Croos
0064 [ANONYMOUS] een lantschap
0065 [ANONYMOUS] een schilderytie van de dry coningen
0066 [ANONYMOUS] een landschap sonder lyst
0067 [ANONYMOUS] een schildery van de lieve vrouw met kindeken
0068 [ANONYMOUS] een grauwe schets
0069 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van de koningin van Bohem
0070[a] [ANONYMOUS] twee prentborden een wapenbort met een mans tronie
0070[b] [ANONYMOUS] twee prentborden een wapenbort met een mans tronie
0070[c] [ANONYMOUS] twee prentborden een wapenbort met een mans tronie