The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roeters, Joan

printer
printer-friendly view
Inventory #139
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2852, fol. 3 and foll.
Date1668/01/03
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameRoeters
Owner NameRoeters, Joan
Owner Noteswidower of Susanna Gommers
Life Dates1614 |d 1667 |n Roeters; 1636 |d 1655/11/22 |n Gommers
Marriage Date1653/04/15
OccupationServices |a Lawyer; Employee |a City
ResidenceOp den Fluweelenburgwaal in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van de goederen en middelen naergelaten en metter doot ontruijmt bij Jan Roeters in sijn leven secretaris deser stadt Amstelredamme, beschreven door ordre van de E. heer Dr. Roeters Ernst residerende schepen en Raad mitsgaders den E. Sr. Hendrick Roeters out schepen ende de heer Floris Roeters als testamentaire voogden over de nagelatene dochter van de voors. overleden genaemt Anna Susanna Roeters volgens de testamente daer van sijnde onder sijn hant geteyckent ende door den overleden notaris Jan Stoffelsz. van Swoll gesuperschriveert, door mij Dirck Danckertsz. notaris ten overstaen van de nagenoemde getugen. In Amsterdam den 3-en January 1668.
CommentaryJan Roeters, advocate on the Keizersgracht and later on the Fluweelenburgwal, was the son of Ernst Roeters (of R 20042) and the brother of Roetert Ernst (of R 30157). He married Susanna Gommers (II), the daughter of Hans Gommers and Anna Gessing, on 15 April 1653. Susanna Gommers (II) was buried on 22 November 1655, Jan Roeters on 31 December 1667 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, vol.1, p.367). He was a collector of naturalia as well as of paintings. Susanna Gommers II must not be confused with Susanna Gommers I married to Pieter Jolijt (cited in R 20007 of Montias2). It is not clear whether Susanna Gommers I remarried with Jacob Reepmaker de jonge, who was said to be her widower on 21 April 1637, or whether she was another individual altogether (NA 521, Not. Westfrisius).
NotaryDirck Danckertsz.
# of Items74
Montias1 #33
 Prev Record 1 - 25 of 74  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HOLSTEIJN, PIETER (I) een groot schilderij van beesten van Holsteyn in ebben lyst
0002[a] GOOR, STEVEN JANSZ. VAN twee groote schilderyen door Van Goor, een door Holsteyn
0002[b] GOOR, STEVEN JANSZ. VAN twee groote schilderyen door Van Goor, een door Holsteyn
0002[c] HOLSTEYN, PIETER (I) twee groote schilderyen door Van Goor, een door Holsteyn
0003 [ANONYMOUS] een see storm in dito [ebben] lyst daerin 4 oorlog schepen
0004 [ANONYMOUS] een dito synde een fruijtage in dito [ebben] lyst
0005 [ANONYMOUS] een dito lantschap daerin eenige ossen geschildert in dito [ebben] lyst
0006 [ANONYMOUS] een see jacht van schepjes
0007 WEENIX, JAN BAPTIST een schildery van Jan Baptista Weenigs synde een water putterij(?) in ebben lyst
0008 WEENIX, JAN BAPTIST noch een dito [schildery] van Weenings sijnde een maerct aen strant
0009 ASSELIJN, JAN (ALIAS CRABBETJE) noch een dito [schildery] van Asselijn alias Crabbetje
0010 WOUWERMAN, PHILIPS een sant duijn met een mannetje te paerd van Wouwerman
0011 WOUWERMAN, PHILIPS een dito [schildery ?] van Wouwerman daerin geschildert een smal bruggetje
0012 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. een dito [schildery ?] sijnde een speeljacht met scheepjes van Dubbels in dito lyst
0013 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] sijnde een doncker lantschapje met bomen
0014 [ANONYMOUS] een ditto [schildery ?] daerin geschildert een paert met groen
0015 BEERSTRATEN een dito [schildery] daerin geschildert eeen stene [bruggetje?] van Berestraten
0016 GRAAT, BARENT een dito daerin geschildert een groote steene bruch en watertje van Barent Graat
0017 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een ditto lantschap van Bergem
0018 SCHELLINKS, WILLEM een dito wintertje van Schellings
0019 ZEEMAN, REINIER een dito lantschap van Seman
0020 [ANONYMOUS] een dito clijn schilderytje synde een lantschapje en een steen bruggetje met een pert
0021 VLIEGER, SIMON DE een dito [schilderytie] zijnde een storm in zee van Vliger
0022 QUAST, PIETER JANSZ. een dito [....] geselschap van Quast
0023 LUNDENS, GERRIT een dito boere kermis van Lunden
 Prev Record 1 - 25 of 74  Last