The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stopmes, Harmen Lenertsen

printer
printer-friendly view
Inventory #143
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number483A, omslag A, film 4838, fol.135 and foll.
Date1632/06/16
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameStopmes
Owner NameStopmes, Harmen Lenertsen
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van den goederen die Harmen Lenertsen Stopmes metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft , geinventariseert door mij Palm Mathijs notaris ... ten versoeck van Dirckgen Greep (?) geautoriseert bij de heeren weesmeesteren deser stadt ten overstaen van Styn Hendrix deselfs Herman Lenertsz. dienstmaijt, twee ende twentich jaeren geweest , geassisteeert met Jan Jacobsz. haer broederssoon en Griet Solings (?) ende Jasper Ruthersz. als getugen. Postscript: Alles gedaen ten sterfhuys voorseijt ten bywesen als vooren, den 16en juni 1632.
CommentaryOn 24 September 1587, Herman Lenertsz. Stopmes, wijnverlater, and his wife Bertgen Pieters had their son Pieter baptized in the O.K. (DTB 1/335). In 1606,, Herman Lenartsz. Stopmes, wijnkoper, living next to the Jan Roodenpoort, bought lots in the Haarlem lottery for 1 f. 16 st. (GAA, 20/2 F 133). Harmen Lendersen Stopmes, coming from the Oude Heeregracht, near the Lelystraet, was buried on 12 June 1632 (four days before the inventory was taken). The clock was rung for 2 hours on his behalf (as a Roman Catholic). 20 f. were paid for his burial (DTB 1045/44vo). Among the books in the inventory: Katholiek sermon boeck by Hendricus Adriani priester ende pastoor van St. Elisabeth gasthuijs binnen Antwerpen and Katholiek Bijbel.
NotaryPalm Mathijs
# of Items10
Montias1 #61
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij op papier van den admirandt
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van Noej in den arck
0003 [ANONYMOUS] eeen conterfeijtsel van den selven Harmen Stopmes
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van sijn [Harmen Stopmes] kindt
0005 [ANONYMOUS] een schilderijken van de Coninck Davidt
0006 [ANONYMOUS] een schilderijken van Judith
0007 [ANONYMOUS] een cruycefix van Cristus, op papier
0008[a] [ANONYMOUS] twee harten van steen
0008[b] [ANONYMOUS] twee harten van steen
0009 [ANONYMOUS] een schilderijken van Marienbootschap
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next