The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lups, Catrina

printer
printer-friendly view
Inventory #162
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2852
Date1664/08/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLups
Owner NameLups, Catrina
Owner Noteswidow of Mr. Nicolaes Duijsendaelders
Life Datesc. 1619 |d 1662/05/09|n Duijsendaelders; c. 1619 |d 1664/06/05 |n Lups
Marriage Date1643/02/07
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Lawyer
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet en inventaris van de goederen en middelen roerende ende onroerende geen uijtgesondert gelaten en metter doot ontruijmt by Catrina Lups zal. in haer leven weduwe van Mr. Nicolaes Duijsendaelders sulcks ende soo sij de selve in haer leven heeft beseten, beschreven op't versoecke van de heeren Jeronimus Haringh en Franco Graswinckel als voogden over de naegelaten kinderen van de voorn. Catrina Lups zal. en als administraterende voogden over deselfs naegelaten middelen ten overstaen van Mr. Willem Duysendaelders chirurgijn ende Jan Cornelisz. Schaaf als toesiende voogden, door mij Dirck Danckertsz. notaris publ. ....ende de nagenoemde getuygen in Amsterdam den 27 Augustij 1664
CommentaryNicolaes Duysendaelders (ca. 1620-1662) was a merchant and an attorney (advocaet). On 7 February 1643, Nicolaes Duysendaelders, from Amsterdam, 24, merchant, parents dead, assisted by Wiggert Duysendaelders, his brother, living on the Egelantiersgracht, living on the Keysersgracht, was betrothed to Catharina Lups, from Amsterdam, 24, assisted by her father Gerrit Lups (DTB 459/54). On 5 September 1656, the couple had their daughter Hendrickje baptized in the N.K. (DTB 43/331. On 18 April 1659, they had their son Gerrit baptized in the Wals Kerck in the presence of Diewertge Laurens, the wife of Wilem Duysendaelders (the father's brother), and of Jacomyn Meewels (DTB 105/191). Duysendaelders lived on the Prinsengracht at the end of his life, next to the brewery de twee sleutels. In a document of 1 May 1654, he acted as an intermediary in a financial transaction for Rembrandt (Strauss, Rembrandt Documents, pp. 311-2). Nicolaes Duysendaelders was buried on 9 May 1662 (DTB 1055/35vo), Catherina Lups on 5 June 1664 (DTB 1074/10vo). Among the books: Fondament boeck van de ware christ. relig., Joan Berstachium's Sermoni, Historie van 't sterven van Johan Oldenbarnevelt, Religio Mahomet.
NotaryDirck Danckerts
# of Items55
Montias1 #78
 Prev Record 1 - 25 of 55  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een cleijn lantschap schilderytge daerin een casteeltje geschildert in swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een cleijn lantschap schilderytge van een maentge in dito [swarte] lyst
0003 MOLIJN, PIETER DE noch een dito [lantschap] van Pr. Moulin
0004[a] [ANONYMOUS] noch twee lantschap schilderytges in swarte lysten
0004[b] [ANONYMOUS] noch twee lantschap schilderytges in swarte lysten
0005 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] daer in een casteel met een bruch geschildert met een maentje
0006 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN noch een lantschap schilderytge daerin geschildert de stadt Haerlem door Ruysdael
0007 [ANONYMOUS] noch een kleijn lantschap schilderytge in swarte lyst
0008 [ANONYMOUS] een batalje op een copere plaatken
0009 [ANONYMOUS] een lantschap schildery daerin een kerck geschildert met eenige beestjes
0010 [ANONYMOUS] een maentje op een copere plaat
0011 [ANONYMOUS] een lantschap schilderytge in een swarte lyst
0012[a] [ANONYMOUS] een zeetje en noch een lantschap in dito [swarte] lyst
0012[b] [ANONYMOUS] een zeetje en noch een lantschap in dito [swarte] lyst
0013 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] in dito [swarte] lyst
0014 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] grooter in dito [swarte] lyst
0015 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] in dito [swarte] lyst
0016 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] sijnde een maeneschijn in dito [swarte] lyst
0017 [ANONYMOUS] noch een lantschap in dito [swarte] lyst
0018 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] sijnde een maeneschijn in dito [swarte] lyst
0019 [ANONYMOUS] noch een lantschap schilderij in dito [swarte] lyst
0020 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] in dito [swarte] lyst
0021 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschap] in dito [swarte] lyst
0022 [ANONYMOUS] een dito schilderytje darin eenige tronye geschildert in een swarte lyst
0023 [ANONYMOUS] een boerenhuijs met een stal ende eenigh boere geselschap in dito [swarte] lyst
 Prev Record 1 - 25 of 55  Last