Schoonsteen, Frederick

printer
printer-friendly view
Inventory #167
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1598, film 1691, fol. 399-447
Date1647/04/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchoonsteen
Owner NameSchoonsteen, Frederick
Owner Notesand Elisabeth Meulemans
Life Dates? |d c. 1647 |n Schoonsteen; ? |d c. 1647 |n Meulemans
Marriage Date1620/05/09
OccupationArtist |a Printmaker, mapmaker
ResidenceOp de oudezijds Achterburghwal in Amsterdam
ReligionRoman Catholic ?
IntroductionOp huyden den thienden dagh der maend Aprilis des jaers 1647 hebbe ick Willem Hasen .....my gevonden in den sterffhuijse van Frederick Schoonsteen ende Elisabeth Meulemans op de oude zyde achter burghwal alwaer ten versoecke van Mr. Esaias Muerant, Abraham van Latem ende David Jansen Ypelaer als geordonneerde testamentaire vooghden over de onmondige kinderen ende goederen van de voorn. overledenen ende hebbe aldaer opt aengeven ende ten versoeck van de selve geinventariseert de goederen ende imboel van de voors. sterffhuyse , ende sijn bevonden als volgt
CommentaryFrederick Schoensteen and Adriana Ollaerts were betrothed on 19 April 1669 in the Church (DTB 424/227). Esaias David Meurant, who was one of the testamentary guardians of the children of Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans, was a Latin teacher. Frederick Schoonsteen, map illuminator (caertsetter), testified at Meurant's request, regarding Remonstrant gatherings that had taken place in the Warmoesstraat (Van Dillen, Documenten bettreffende de politieke en kerkelijke twisten in Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap Utrecht, 59(1938), pp. 247-249). David Jansz. Ypelaer, who was the guardian by testament of the children of Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans, was married to Amelia Jacobs de Berg in Amsterdam on 25 November 1634 (De Navorscher, 32(1882), p. 63). In a deposition of 27 November 1635, he was said to be in his thirties (the exact age cannot be read in the microfilm) (NA 695A, film 4981, Not. J. Warnaerts). On 10 January 1637, Cornelis van den Burght, 57, sworn broker, declared at the request of Frans Lieshout (of R 20561 of Montias2), that he had been at the house of David Jansz. Jpelaer and asked the latter's wife whether she wished to lease her house on the Oudt Wttersche Steyger, bij de [...]brugh, but she answered that the house was leased to Jan van Belle (probably of R 27010 of Montias2) (NA 695B, film 4821). On [...] May 1650, Abraham Jansz. Cousenaer, who owed David Jansz. Ypelaer 13,500 f., ceded to him, as security for the debt, all his household goods, including his paintings (not itemized) (NA 1599, fol. 106, Not. W. Hasen). David Ypelaer was the brother of Gabriel Jansz. Ypelaer of INVNO 264. According to S.A.C. Dudok van Heel, Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans were Roman Catholic. Frederick Schoonsteen died before 29 October 1647 when Rutger Wilses acknowledged a debt of 32 f 11 st. 8 pen. to the heirs of Frederick Schoonsteen (NA 1600, fol. 44, Not. W. Hasen).
NotaryWillem Hasen
# of Items105
Montias1 #83
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WOUWERMAN, PHILIPS No.92 Philips Wouwerman: een landschap
0002 VERELST, HERMAN No. 89 Van der Elst
0003 MOLIJN, PIETER DE No. 76 Molijn
0004 KNIBBERGEN, FRANCOIS NO. 85 Knipbergen
0005 HONDECOETER, GILLIS DE NO.90 Jillis Hondekooter
0006 HEDA, WILLEM CLAESZ. No. 86 Heda
0007 MOLENAER, JAN MIENSE No. 74 spelende boertiens, van Molenaer
0008 VERMEER, JAN (II) No.72 Van der Meer
0009 NEER, AERT VAN DER No.71 Van der Neer
0010 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS No.91 Breenbergh
0011 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. No. 88 Drooghsloot: een bedelaersmaeltijt
0012 OLIVIERS, JACOBUS No.50 Jacob Oliviers
0013 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN No.69 Jan van Goien
0014 CRAEN, ADRIAEN No.84 Adriaen Kraen: een bancketjen
0015 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN No.68 Steven van Goor
0016 HOLSTEIJN, CORNELIS No.58 Cornelis Holsteijn
0017 SCHALCKE, CORNELIS SYMONSZ. VAN DER No.19 Schalck
0018 BUYTENHEM, WILLEM JANSZ. No.47 Willem Buytenhem
0019 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE No. 60 Ariaen van der Venne
0020 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT No.81 Evert Marselis
0021 MATHIEU, CORNELIS No. 75 Cornelis Matthieu
0022 VERHAERT, DIRCK No.51 Dirck Verhart
0023 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. No. 83 Claes Moyaert
0024 [JAN EMAUS, UNIDENTIFIED] No.57 Jan Emaus
0025 MURANT, EMANUEL No.44 Emanuel Meurant
0026 MURANT, EMANUEL No.43 Emanuel Meurant
0027 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.82 wit en swart, van Wijnant Koul
0028 TRECK, JAN JANSZ. No.77 Jan Treck
0029 NIEULANDT, ADRIAEN VAN No. 79 Ariaen Nieulant
0030 WOUWERMAN, PHILIPS No.87 een tronitjen, van Philip Wouwerman
0031 CLAESZ., PIETER No.75 Pr. Claess
0032 MOLENAER, JAN MIENSE No.70 Jan Mientz Molenaer
0033 KNIBBERGEN, FRANCOIS No.25 Cnibbergen
0034 WEENIX, JAN BAPTIST No.5 een copie na Jan Weninx
0035 HONDECOETER, GILLIS DE No.78 Jillis Handekooter
0036 WOUWERMAN, PHILIPS No.37 een trony, van Philip Wouwerman
0037 [THOMAS SLEIJ, UNIDENTIFIED] No.39 Thomas Sleij
0038 QUAST, PIETER JANSZ. No.80 Pr. Quast
0039 COOPS, HENDRICK No.73 Hendrick Coops
0040 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. No.53 Droochsloot: een boerekermis
0041 BUYTENHEM, WILLEM JANSZ. No.45 een vanitas, van Willem Buytenhem
0042 HONDECOETER, GILLIS DE No.31 beesjens, van Jillis Hondekoter
0043 HONDECOETER, GILLIS DE No.30 noch eens beesjens, van Hondekooter
0044 MOLENAER, JAN MIENSE No.56 Jan Mientse Molenaer
0045 HOLSTEIJN, PIETER (I) No. 11 een penteijckeningh, van Holsteijn
0046 [ANONYMOUS] No.55 een tronitien
0047 [PROVOOST, PIETER PIETERSZ., UNIDENTIFIED] No.46 Pieter Pietersz. Provoost
0048 [ANONYMOUS] No.52 een pensnijertjen
0049 THIVAERT, DANIEL JANSZ. No.41 een grautien, van Tivert
0050 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. No.29 Rafel Campuysen
0051 BEERSTRATEN No. 38 Berestrate
0052 PORCELLIS, JAN (I) No.54 Jan Porcelles: duyntjens
0053 VINCKBOONS, DAVID No.48 Vinckeboons
0054 [ANONYMOUS] No.21 een trony
0055 CUYLENBURG, ABRAHAM VAN No.28 Cuylenborgh
0056 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.23 Wijnant Crul: een lantschapien
0057 TROYEN, ROMBOUT VAN No.42 Rombout van Troyen
0058 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.17 noch een lantschapjen, van Crul
0059 HOLSTEIJN, PIETER (II) No.21 een penteijckeningh, van Pieter Holsteijn
0060 HOLSTEIJN, PIETER (I) No.34 een waterviertien Pr. Holsteijn
0061 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.22 noch een, van Crul, op root sattijn
0062 HULST, FRANS DE No.36 een rontien van Frans de Hulst
0063 [ANONYMOUS] No.14 een scheepien, met de pen gemaeckt
0064 [JILLIS FREDRICX, UNIDENTIFIED] No.6 een lantschap, van Jillis Fredricx
0065 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.8 een lantschapien, van Krul
0066 [ANONYMOUS] No.26 een lantschapyen met koeitiens
0067 [ANONYMOUS] No.27 een lantschapien met hartiens
0068 WEENIX, JAN BAPTIST No.33 een lantschapien, van Jan Weninx
0069 [ANONYMOUS] No.40 een blompot
0070 [ANONYMOUS] No.10 een Switsertien
0071 [ANONYMOUS] No.16 een ovael lantschapien
0072 [HENDRICK BLOM, UNIDENTIFIED] No.32 een ovael, van Hendrick Blom
0073 [ANONYMOUS] No.12 een fruytien
0074 [ANONYMOUS] No.13 een penteijckeningh
0075 [ANONYMOUS] No.18 een geselschap
0076 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. No.20 een historitien, na Moyert
0077 [ANONYMOUS] No.49 een batalitien
0078 [ANONYMOUS] No.4 een blompotien
0079 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.9 een lantschapien, van Krul
0080 [ANONYMOUS] No.24 een bestvaer ende bestemoer
0081 [ANONYMOUS] No.4 een lantschap
0082 [ANONYMOUS] No.2 een watertien
0083 [ANONYMOUS] No.2 een grautien
0084 [ANONYMOUS] No.1 een lantschap met een vogel
0085 [ANONYMOUS] No.1 noch een lantschap met een vogel
0086 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.7 een watertien, van Krul
0087 [ANONYMOUS] No.3 een joncker
0088 [ANONYMOUS] No. een tronitien
0089 [ANONYMOUS] No.15 een geselschapien
0090 [ANONYMOUS] No.15 noch een geselschapien
0091 THIVAERT, DANIEL JANSZ. No.67 een histori, van Daniel Tivert
0092 [ANONYMOUS] No.66 een vingersnijer
0093 [ANONYMOUS] No.65 een philosooph
0094 [OOST INDIE POT, UNIDENTIFIED] No.64 een lantschap, van Oostindiepot
0095 STALPAERT, PIETER No.63 een boom, van Stalpeert
0096 [ANONYMOUS] No.62 een roverijtien
0097 CLAESZ., ANTHONIE No. 61 een blom, van Antoni Claesz.
0098[a] [ANONYMOUS] No.59 twee rondekens
0098[b] [ANONYMOUS] No.59 twee rondekens
0099 MOLENAER, JAN MIENSE No.93 een trony, van Jan Molenaer
0100 TRECK, JAN JANSZ. No.94 een lantschap, van Jan Treck
0101 MOLENAER, JAN MIENSE No.94 een copy nae Molenaer, een wijfje
0102 VERMEER, JAN (II) No.96 een stil watertien, van Van der Meer
0103 [ANONYMOUS] eenen Erasmus, pleijster
0104 [ANONYMOUS] een Susanna, ditto