The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Goossens, Christina

printer
printer-friendly view
Inventory #170
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1812 fol. 540 and foll.
Date1652/03/15
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameGoossens
Owner NameGoossens, Christina
Owner Noteswidow of Harmen Goossens van Geelmuijden
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van alle de goederen soo roerende ende onroerende, meubelen huijsraet ende imboedel mitsgaders gout, siver ende vergult werck so de selve sijn beseten ende achtergelaten by Christina Goossens in haer leven weduwe van Harmen Goossens van Geelmuijden, gemaeckt ten versoecke van Srs. Pieter de Goijer ende Matheus Verbeeck tesamen als executeurs van der sterffhuijse ende testament door my Aelbert Eggericx ....ten huijse van den selve Verbeecq alwaer de [inventarisende] ...gestorven is. Postscriptum: Aldus gedaen en provisorelijck gesloten in Amsterdam den 15 Marty 1652
CommentaryPieter de Goijer, who was the testamentary executive of Christina Goossens's estate, was probably the grandson of Pieter Jacobsz. de Goijer who died before February 1636. His father may have been Dirck Pietersz. or Claes Pietersz. de Goijer, the two son of Pieter de Goijer I (NA 597, fol. 271). It was very probably Harmen Goossen's brother Abraham Goossen van Geelmuijen, who, on 30 June 1656, was betrothed to Saertie Ariaens Vermeulen. He was said to be a furrier (peltier), He was assisted by his brother-in-law Jacob van Watens (DTB 476/52).
NotaryAelbert Eggericx
# of Items29
Montias1 #90
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte Christi en besnijdenis, alle met lysten
0001[b] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte ende besnijdenis Christi, alle met ebben [crossed out: vergulde Christi] lijsten
0001[b] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte Christi en besnijdenis, alle met lysten
0001[c] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte ende besnijdenis Christi, alle met ebben [crossed out: vergulde Christi] lijsten
0001[d] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte ende besnijdenis Christi, alle met ebben [crossed out: vergulde Christi] lijsten
0001[e] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte ende besnijdenis Christi, alle met ebben [crossed out: vergulde Christi] lijsten
0001[f] [ANONYMOUS] ses stuckx schilderij van de geboorte ende besnijdenis Christi, alle met ebben [crossed out: vergulde Christi] lijsten
0002 [ANONYMOUS] een schilderij met een vergulde lijst van Salomons gerecht
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van de stadt Mecha
0004 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een man [crossed out: ebbe lijst] met een vrouw ende een kindt
0006 [ANONYMOUS] een stuck schilderij met 2 dootshoofden geschildert
0007[a] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien met dito [ebben] lijsten van Mr. Cornelis van Haarlem
0007[b] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien met dito [ebben] lijsten van Mr. Cornelis van Haarlem
0007[c] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 3 tronien met dito [ebben] lijsten van Mr. Cornelis van Haarlem
0008 [ANONYMOUS] een bancquettie
0009[a] [ANONYMOUS] 2 bortjens met gedruckte printjens daerin
0009[b] [ANONYMOUS] 2 bortjens met gedruckte printjens daerin
0010[a] [ANONYMOUS] 3 print bortjens: een van Tulp, Roelofff Pieterss ende Jacobus Holbeecq
0010[b] [ANONYMOUS] 3 print bortjens: een van Tulp, Roelofff Pieterss ende Jacobus Holbeecq
0010[c] [ANONYMOUS] 3 print bortjens: een van Tulp, Roelofff Pieterss ende Jacobus Holbeecq
0011[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens: een bancqueten ende een lantschapje
0011[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens: een bancqueten ende een lantschapje
0012 [ANONYMOUS] noch een lantschapje
0013 [ANONYMOUS] noch een groot bancquetstuck schilderij
0014[a] [ANONYMOUS] 3 lantschapschilderijen
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last