The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Haes, Aert de

printer
printer-friendly view
Inventory #175
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262A
Date1670/01/04
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameHaes
Owner NameHaes, Aert de
Life Dates1589 |d 1669/12/10
Marriage Date1617/05/19
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceIn Amsterdam, naast de Hal, waar de Haes in de gevel staat
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen ende middelen naergelaten ende metter doot ontruijmt bij Aert de Haes zal. in zijn leven pasteijbacker binnen deser stadt , gemaeckt bij mij Adriaen Lock notaris in presentie van de nabes. get. ten versoecke van Sr-en Aert ende Matheus de Haes soonen ende mede erfgenaemen mitsgaders executeurs van den testament van der gemelte Aert de Haes, Actum in Amsterdam ende is begonnen 4 Januarij 1670 ende voltrocken den xxi der selven maend. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven als int hooft van desen. Alles preciselijcken gedaen ter presentie van Dirck Touw ende Johannes Coster als getuijgen hiertoe versocht. Signed Artus de Haes (II) and Mattheus de Haes.
CommentaryOn 19 May 1619, Aart Aartsz. de Haes, from Middelburgh, pastrybaker (pasteybacker), 27, was betrothed to Lijntje Adriaens, assisted by her mother Giert Jansdr., living on the N.Z. Voorburgwal (DTB 421/210). It was presumably his father, Aert de Haes I, who was buried on 15 January 1619, coming from the St. Anthonispoort, near the Sandestraet (DTB 1089a/20vo). The two sons of Aert Aertsz. (II) were named Aert (III) and Matheus. The latter was born on 19 February 1635 (Nederlandsche Leeuw 35(1917), col. 141). On 9 April 1643, Jean (Johannes) Schab apprenticed his son to Aert de Haes (II), pastry baker (Jaarboek Amstelodamum 73(1981), p. 146 and Nederlandsche Leeuw (1917), col. 141). Artus de Haze (Aert de Haes II) supervised the death inventory of his fellow pastry baker Jeremias Hagens on 14 December 1643 (INVNO 1013). Artus (Aert) de Haes died at the age of 80 years and three months on 10 December 1669 and was buried on 14 December (Nederlandsche Leeuw loc. cit.) If this age is correct, Aart de Haes underestimated his age by about three years at the time of his betrothal.
NotaryAdriaen Lock
# of Items22
Montias1 #95
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VONCK, ELIAS een schilderij van schelvissen, gedaen bij Vonck
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van't Huys te Rijswijck
0003 VELDE, WILLEM VAN DE (I) een tekeninge van schepen, gedaen bij Van de Velde
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een naeckt beeld
0005 [ANONYMOUS] een lantschapschilderij
0006[a] [ANONYMOUS] noch twee achtcante lantschappen
0006[b] [ANONYMOUS] noch twee achtcante lantschappen
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Josep ende Maria
0008 VONCK, ELIAS een dito [schilderij] van eenige crabben ende kreeften van Fonck
0009 VONCK, ELIAS een dito [schilderij] van een konijn oock gedaen by Fonck
0010 [ANONYMOUS] een achtkant schilderij wesende een bloempodt
0011 TENIERS, DAVID (II) een schilderij, wesende een boertje, van Tenier
0012 [ANONYMOUS] een vrouwetrony met een vergulde lijst
0013[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: beeltgens] geschilderde hout beeltgens van een monsieur en joffrouw
0013[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: beeltgens] geschilderde hout beeltgens van een monsieur en joffrouw
0014[a] [ANONYMOUS] twee lantschapgens met vergulde lijsten
0014[b] [ANONYMOUS] twee lantschapgens met vergulde lijsten
0015 [ANONYMOUS] een vanitas met een swarte lijst
0016 [ANONYMOUS] een schilderij, wesende een waterval
0017 [ANONYMOUS] een personagie met een haes
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Judith
0019 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een dito [schilderij], wesende een keucken, sijnde copie van Lange Pier
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next