The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gerrits, Trijn

printer
printer-friendly view
Inventory #177
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number483A, fol.112-114, film No.4838
Date1632/02/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory to be divided among the children
Family NameGerrits
Owner NameGerrits, Trijn
Type of CeremonyPui
ResidenceBij de Wolvelhuijs in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen die Trijn Gerrits metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft ende die haer kinderen noch int gemeen syn besttende , geinventariseert ten versoecke van Aechte Gerrits ende Anna Gerrits petemoeyen van de voors. kinderen ende mede ten overstaen van Anna Lourens een van de getroude dochters ende syn als volcht...
NotaryPalm Matthijs
# of Items16
Montias1 #97
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderijken van Sunte Lourens
0002 [ANONYMOUS] een Marienbeeltien
0003 [ANONYMOUS] een schilderijken van palmsondach
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van Laseres
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van de Fariseenen
0006 [ANONYMOUS] een figuer van Maria Maddeleen
0007 [ANONYMOUS] een kleijn tabrieltien van de geboorte
0008 [ANONYMOUS] noch een groot tabriel van de geboorte
0009 [ANONYMOUS] een bort van de drye Mariens
0010[a] [ANONYMOUS] vier boortiens van parssetyff
0010[b] [ANONYMOUS] vier boortiens van parssetyff
0010[c] [ANONYMOUS] vier boortiens van parssetyff
0010[d] [ANONYMOUS] vier boortiens van parssetyff
0011[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de kinderen
0011[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de kinderen
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van de cristelijcke ridder
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next