Renialme, Johannes de

printer
printer-friendly view
Inventory #180
Call NumberNA 1915, fols. 663-679
Date1657/06/20
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameRenialme
Owner NameRenialme, Johannes de
Owner Notesand his widow Catharina d'Overdaghe
Life Dates? |d 1657
Marriage Date1629/04/09; 1639/08/19; 1642/12/13
Type of CeremonyK (Reformed Church); K; K
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler; Retail merchant |a Art dealer
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen ende effecten van wijlen Johannes de Renialme, in zijn leven coopman binnen de selfde stadt, soo ende sulcx die bij hem metter doodt ontruijmt ende in zijn sterffhuys bevonden zijn, Gemaeckt op 't versoeck ende aengeven van Catharina d'Overdage, weduwe laest van de gemelte Johannes de Renialme, als moeder ende bij testamente executrice ende oppervoogdesse van haer twee onmondige soonen Johannes ende Constantiens de Renialme, bij de gemelte haer voors. overleden man geprocreert ende indien qualite impetrante van open brieven van mandemant van beneficies van inventaris in date den xiiijen maij xvi sevenenvijftich, bij haer van de Hooge Raede van Hollandt geobtineert, ten overstaen van de eersame Jeuriaen Jaspersz., deurwaerder van de voors. Hooge Raede, in kennisse van my Frans Wtenbogaert not. pub. ... ende den getuijgen naergenoemt. Postscript: Alle welcke voors. huijsraeden en Imboel bij Susanna Anthonis en Weijntje Willems beijde geswooren schatters binnen deser stede getaxeert en gepriseert zijn, soo hier vooren achter de selve staen uijtgedruckt, Actum. T' Amstelredamme , present Jacob Pondt mede notaris en Adriaen Vrijburch inwoonders deser stede als getuijgen hier over gestaen den xx-en Junij 1657. Postscript: Alle welcke voorts. schilderijen ende contrefeijtsels getaxeert ende gepriseert zijn bijde Eersame Marten Kresser coopman alhier ende Adam Cammerarius, kunst schilder, mede woonende alhier ten prijse als achter ider post hier boven uijtgedruckt staen. Actum t' Amstelredamme ter presentie van den voors. Pondt ende Vrijburch, den xxi en Junij xvi C Lvii. Another post script indicated that the jewels, precious and semi-precious stones were appraised by Hendrick Duffelen, gesworen maeckelaer.
CommentaryJohannes de Renialme, art dealer, of Antwerp origin, was born ca. 1600 and died in 1657. He was first married to Maria de Cocquel. On 9 April 1629, he married Margrita Bertolotti van den Heuvel (DTB 434/102). On 19 August 1639, he remarried with Maria Weinrich, widow of the beer brewer Nicolaes Tristram, from Delft, widow of Nicolaes Tristram (DTB 452/24). On 12 August 1640, Joannes de Renialme and Maria Wijnrig had their son Joannes baptized in the N.K. in the presence of Marcus de la Palma (DTB 42/211). His last wife was Catharina d'Overdage whom he married on 1 January 1643 (DTB 458/390). On 19 May 1647, Johannes de Renialme and Catrijna d'Overdage had their daughter Isabella baptized in the presence of Hans Hoster, Josijna Doverdaghe and Anna van Hulft (DTB 93/162). Margrieta Bertolotti van den Heuvel (who died in 1630) was apparently the sister of the important merchant Guglielmo Bertholotti (II), the son of Gulielmo Bertolotti (I) and of Margarita Thibaut, with whom De Renialme was in business contact in 1635 (acts of 1 August and 22 September 1635, NA 843, Not. Hoogeboom). On the former of these two dates, Sr. Joannes de Renialme, on one side, and Guilliame Bertolotti (II), on the other, declared that the afore-said Renialme had sold and Bertolotti had bought the rights to a 1,000 pounds vl. share in the V.O.C. which had been sold by Jacques Boursse (probably II of R 20074 of Montias2). De Renialme lived with his last wife Catharina d'Overdage in de Salamander, which was perhaps the house where the Remonstrant preacher Joannes Wtenbogaert had lived in 1631 on the Kloveniersburgwal. He began his career as a jeweler but, by 1640, concentrated on his art dealing trade. In 1644, he joined the Guild of St. Luke in Delft, which allowed him to carry on his art-dealing activities in that city. In a letter of 19 August 1650 to the Grand Elector Friederich Willem, he offered the Prince 40 tonnen of amber, which, he suggested, the Prince could resell at a good profit. He also offered him rare agathe cups and three paintings by Jan Lievens, Salomon Koningh, and Jan Porcellis. He referred to earlier purchases of the Prince including a perspective by Hercules Seghers, a beach scene by Porcellis, and two still lifes by Pieter van den Bosch (Paul Seidel, Die Ausstellung van Werken der Niederlaendischen Kunst ... Jahrbuch der Prussischen Sammlungen 11(1890), p. 122). De Renialme was buried on 20 April 1657, coming from the Fluwele Burchwal (Strauss, Rembrandt Documents, p. 187). The present inventory was made at the request of his last wife Catharina Overdage, who requested and obtained from the High Court of Holland a writ of mandament van beneficie van inventaris. These writs allowed the principal heir and guardian of the minor children (Johannes de Renialme II and Constantiens, but probably not Isabella who may have died by this time) to determine whether the estate had a positive or negative value before the creditors could seize it or have it handed over to the Desolate Boedelskamer. For further information on this important art dealer, see the NOTES to R 8201 of Montias2.
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserMarten Kretzer and Adam Cammerarius (for the paintings), Hendrick Duffelen for the jewels, precious and semi-precious stones.
Total Value38483 |d 7 stuivers
Art Value36512 |d 10 stuivers
# of Items583
Montias1 #100
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 REMBRANDT VAN RIJN No. 291 een schilderij van 't vroutje in overspel, door Rembrant va Rhijn
0002 DYCK, ANTHONIE VAN No. 1 een contrefeijtsel van de Princesse van Orangien, door Van Dijck
0003 WILLEBOIRTS, THOMAS No. 1263 een schilderij met fruyten door Wildbort
0004 PORCELLIS, JAN (I) No. 191 een see, van Persellis
0005 [ANONYMOUS] No. 498 een contrefeijtsel
0006 [ANONYMOUS] No. 497 een dito [contrefeijtsel]
0007 [ANONYMOUS] No. 229 een dito [contrefeijtsel]
0008 [ANONYMOUS] No. 119 een dito [contrefeijtsel]
0009 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No. 308 een schilderij van 't Oordeel, door Swart Jan
0010 LISS, JOHANN (PAN) No. 167 een dito [schilderij] van de Drie Coningen, van Jan Lis
0011 KEY, WILLEM No. 362 een contrefeijtsel, van Kay
0012 KEY, WILLEM No. 155 een dito [contrefeijtsel van Kay]
0013 KEY, WILLEM No. 528 een dito [contrefeijtsel van Kay]
0014 KEY, WILLEM No. 528 een dito [contrefeijtsel van Kay]
0015 LIEVENS, JAN (I) No. 159 een stilleven van Jan Lievensz.
0016 REMBRANDT VAN RIJN No. 292 Rembrants contrefeijtsel anteijcke
0017 REMBRANDT VAN RIJN No. 293 een penel [crossed out: contref] van Rembrant
0018 [ANONYMOUS] No. 34 de Batse toorn
0019 LIEVENS, JAN (I) No. B een lantschap van Jan Lievenss
0020 SAVERY, ROELANDT No. 295 een dito [lantschap] van Roelant Savry
0021 HOLBEIN, HANS (II) No. 121 een contrefeijtsel van Holbeen
0022 REMBRANDT VAN RIJN No. 294 een Laserus verweckinge van Rembrant
0023 [ANONYMOUS] No. 336 een rosecrans
0024 PORCELLIS, JAN (I) No. 162 een see van Persellus
0025 [ANONYMOUS] No. 169 een veel-spelder
0026 [ANONYMOUS] No. 58 een Exe homo
0027 SEGHERS, DANIEL No. 94 een Lieve Vrouw van Zegers
0028[a] LEYDEN, LUCAS VAN No. 221 twe schilderijen van Christus ende Maria, door Lucas van Leijden
0028[b] LEYDEN, LUCAS VAN No. 221 twe schilderijen van Christus ende Maria, door Lucas van Leijden
0029 POURBUS, FRANS JANSZ. No. 53 een contrefeijtsel, van Poeribus
0030 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. No. 168 een moor van Backer
0031 LIEVENS, JAN (I) No. 158 een Maria Magdalena, van Jan Lievenss
0032 LIEVENS, JAN (I) No. 160 een contrefeijtsel van Jezus, door uts [Jan Lievenss]
0033 KONINCK, PHILIPS DE No. 265 een cortisane van Coninck
0034 KONINCK, PHILIPS DE No. 264 een Philip Coninck, anteijck
0035 PYNAS, JAN SYMONSZ. No. 164 een Mozes, van Jan Pinas
0036 CLEVE, CORNELIS VAN DER BEKE VAN (SOTTE CLEEF) No. 309 Christus nae Emaus gaende, van Sottecleef
0037 [ANONYMOUS] No. 364 een Paulus-bekeringe
0038 BARENDSZ., DIRCK No. 51 Dirck Barentss eijgen contrefeijtsel
0039 MEYVOGEL, MATHEUS No.247 een Romeijns gebouw van Meijvogel
0040 MIEREVELD, MICHIEL JANSZ. VAN No.242 een contrefeijtsel van Mierevelt
0041 [ANONYMOUS] No.111 een Exe Homo
0042 [ANONYMOUS] No.500 een contrefeijtsel
0043 [ANONYMOUS] No.369 een dito [contrefeijtsel]
0044 [ANONYMOUS] No.249 een dito [contrefeijtsel]
0045 [ANONYMOUS] No.501 een dito [contrefeijtsel]
0045 [ANONYMOUS] No. 7 een sater gesneden in als vooren [palmhout] f 10:--:--
0046 [ANONYMOUS] No.502 een dito [contrefeijtsel]
0047 [ANONYMOUS] No.467 een Maria Magdalena
0048 PADOVANINO (ALESSANDRO VAROTARI) No.266 Venus ende Cupido, van Paduwani
0049 [ANONYMOUS] No.503 een contrefeijtsel met een dootshooft
0050 [ANONYMOUS] No.123 een lantschap
0051 [ANONYMOUS] No.120 een contrefeijtsel
0052 [ANONYMOUS] No.409 een nachtlicht
0053 WYCK, THOMAS No.337 een rots, van Thomas Wijck
0054[a] [ANONYMOUS] No.125 twee contrefeijtsels
0054[b] [ANONYMOUS] No.125 twee contrefeijtsels
0055 [ANONYMOUS] No.93 een roverij van gebouw
0056 BRAMER, LEONARD No.242 een stuck van Bramer
0057 KEY, WILLEM No.365 een contrefeijtsel van Kay
0058 REMBRANDT VAN RIJN No. 296 een Susanna, van Rembrant
0059 [BRUGEL MONDE, UNIDENTIFIED] No.57 een stuck van Brugel monde
0060 BRUEGEL, JAN (I) No.55 een stuck van Brugel
0061 WECHELEN, JAN VAN No.122 een stuck van Wachgelen
0062 RIJCKHALS, FRANCOIS No.18 een stuck, van Reckhals
0063 SAVERY, JACOB (I) No.165 een stuck, van Jaques Savry
0064 PADOVANINO (ALESSANDRO VAROTARI) No.124 een Dana van Padiwamijn
0065 BASSANO, JACOPO No.163 een stuck van Bassan
0066 EVERDINGEN, ALLART VAN No.4 een stuck van Everdingen
0067 [ANONYMOUS] No.26 een lantschap
0068 [ANONYMOUS] No.338 een contrefeijtsel
0069 LISS, JOHANN (PAN) No.189 een dito [contrefeijtsel] op steen, van Jan Lis
0070 HOLBEIN, HANS (II) No.131 een teeckeningh van Holbeen
0071 [ANONYMOUS] No.166 een nachtje
0072 HOLBEIN, HANS (II) No.130 een wapen van Holbeen
0073 SAVERY, ROELANDT No.297 Seyvaers, van Savry
0074 HALS, JAN No.225 een contrefeijtsel van Jan de Esel
0075 LEYDEN, LUCAS VAN No.220 een dito [contrefeijtsel] van Lucas van Leijden
0076 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No.216 een contrefeijtsel, van Swart Jan
0077 TINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI) No.156 een dito [contrefeijtsel] van de Hartogh van Tintoreth
0078 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No.215 een dito [contrefeijtsel] van Swart Jan
0079 [ANONYMOUS] No.530 een Exe Homo
0080 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) No.248 een dito [stuck ?] van Spanjolette
0081 [ANONYMOUS] No.504 een dito [stuck ?]
0082 [ANONYMOUS] No.190 een dito [stuck ?]
0083 [ANONYMOUS] No.190 een dito [stuck ?]
0084 [ANONYMOUS] No.506 een dito [stuck ?] van Prins Wilhelm
0085 [ANONYMOUS] No.54 een dito [stuck van Prins Wilhelm ?]
0086 MIEREVELD, MICHIEL JANSZ. VAN No.246 een dito [stuck ? ], van Mirivelt
0087 BROUWER, ADRIAEN No.3 een dito [stuck ?], van Brouwer
0088 [ANONYMOUS] No.289 een dito [stuck ?]
0089 [ANONYMOUS] No.340 een schilderij van de temtasie
0090 [ANONYMOUS] No.67 een dito [schilderij] van blinden
0091[a] [ANONYMOUS] No.191 twee brantjes
0091[b] [ANONYMOUS] No.191 twee brantjes
0092 [ANONYMOUS] No.412 een contrefeijtsel
0093 [ANONYMOUS] No.13 een dito [contrefeijtsel ?]
0094 BLOEMAERT, ABRAHAM No.6 een dito [stuck ?] van Blommert
0095 [ANONYMOUS] No.198 een zeestrant
0096 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. No.199 een contrefeijtsel van Backer
0097 [ANONYMOUS] No.268 een doode
0098 [ANONYMOUS] No.408 een van Christus ende Nicodemus
0099 [ANONYMOUS] No.231 een van Piramus ende Tisbee
0100 [ANONYMOUS] No.416 een boerecoken
0101 [ANONYMOUS] No.429 een Sint Andries
0102 [ANONYMOUS] [no No.] een brantje
0103 DYCK, ANTHONIE VAN No. 403 een schets, van Van Dijck
0104 [ANONYMOUS] No. 417 een stuck stileven
0105 MOLIJN, PIETER DE No. 267 een lantschap, van Molijn
0106 KONINCK, SALOMON DE No. 332 een oude vrouw van S. Coninck
0107 [ANONYMOUS] No. 422 een contrefeijtsel
0108 [ANONYMOUS] No. 339 een Maria Magdalena
0109 HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER No. 347 een contrefeijtsel van Van der Helst
0110 [ANONYMOUS] No. 24 een Cardinal van Gravellen
0111 [ANONYMOUS] No. 432 een van Tobias ende de engel
0112 CAMERARIUS, ADAM No. 40 een schilderij van vogels van Adam Cammerius
0113 VILLE, JACQUES DE No. 101 druyven van Deviel
0114 [ANONYMOUS] No. 401 een lantschap
0115 [ANONYMOUS] No. 269 een schilderij van Christus in 't hooft
0116 [ANONYMOUS] No. 420 een contrefeijtsel
0117 [ANONYMOUS] No. 192 een van de groote Christoffel
0118 [ANONYMOUS] No. 420 een contrefeijtsel van de Princesse
0119 [ANONYMOUS] No. 192 een horendrager
0120 [ANONYMOUS] No. 424 een houtsagersmolen
0121 [ANONYMOUS] No. 433 een bedelaer
0122 [ANONYMOUS] No. 426 een contrefeijtsel
0123 [ANONYMOUS] No. 232 een van de groetenisse Maria
0124 [ANONYMOUS] No. 413 een boeregeselschap
0125 [ANONYMOUS] No. 421 een contrefeijtsel
0126 [ANONYMOUS] No. 425 een brantje
0127 [ANONYMOUS] No. 434 een lantschapje
0128 [ANONYMOUS] No. 68 de vier worsselinge van Herculus
0129 [ANONYMOUS] No.431 een graeutje
0130 [ANONYMOUS] No.411 een dito [graeutje]
0131 [ANONYMOUS] No.201 een dito [graeutje]
0132 [ANONYMOUS] No.423 een Maria Magdalena
0133 [ANONYMOUS] No.418 een cleijn schilderijtje [crossed out: perspe]
0134 [ANONYMOUS] No.415 een vrolijck geselschap
0135 GHEYN, JACQUES DE No.196 een tooverij van de Geijn
0136 MOLENAER, JAN MIENSE No.195 een schilderij van Molenaer
0137 MOLENAER, JAN MIENSE No.197 een dito [schilderij van Molenaer]
0138 BOL, FERDINAND No.169 een contrefeijtsel van Ferdinand Bol
0139 [ANONYMOUS] No.45 een bloempottje
0140 [ANONYMOUS] No.46 een roemer met bloemen
0141 [ANONYMOUS] No.38 een naeckt kint op Castor
0142 CAMERARIUS, ADAM No.39 een lantschap van Cammerarius
0143 [ANONYMOUS] No.414 een contrefeijtsel
0144 CARBONI, CARLONE No.37 een, van Carbon
0145 [ANONYMOUS] No.436 een contrefeijtsel
0146 [ANONYMOUS] No.99 een graeutje vant 't Avontmael
0147 MOLENAER, JAN MIENSE No.185 een schilderij van Jan Molenaer
0148 [ANONYMOUS] No.435 een Lucretia
0149 [ANONYMOUS] No. 129 een winter
0150[a] BRAMER, LEONARD No. 128 twee stuckjes van Bramer
0150[b] BRAMER, LEONARD No. 128 twee stuckjes van Bramer
0151 [ANONYMOUS] No. 532 Bolifemes aen de strande
0152[a] GRONINGEN, SWART JAN, VAN No. 260 twee contrefeijtsels van Swart Jan
0152[b] GRONINGEN, SWART JAN, VAN No. 260 twee contrefeijtsels van Swart Jan
0153 [ANONYMOUS] No. 284 Tiramus ende Tisbe
0154 [ANONYMOUS] No. 358 een lantschap
0155 [ANONYMOUS] No. 438 een troni
0156 [ANONYMOUS] No. 65 een waer de duyvel verdreven wert
0157 NIEULANDT, ADRIAEN VAN No. 6 een, van Nieulant
0158 SAVERY, ROELANDT No. 186 een stuck, van Savry
0159[a] [ANONYMOUS] No. 35 twee tronien van Barsse Kees
0159[b] [ANONYMOUS] No. 36 twee tronien van Barsse Kees
0160 [ANONYMOUS] No. 357 een kindrendans
0161 [ANONYMOUS] No. 187 een lantschappje
0162 [ANONYMOUS] No. 8 een out troni
0163 [ANONYMOUS] No.437 dito [out troni]
0164[a] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[b] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[c] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[d] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[e] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[f] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[g] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[h] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[i] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[j] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[k] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[l] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[m] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[n] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[o] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[p] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[q] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[r] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[s] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0164[t] [ANONYMOUS] No.504 tot 523 incluys: zijnde 20 stux tronitjes in gedraegde doosjes f 40:--:--
0165 HOLBEIN, HANS (II) No.2 een troni van Holbeen
0166 DYCK, ANTHONIE VAN No.25 een Exe Homo van Van Dijck
0167 [ANONYMOUS] No.393 Venus ende Cupido
0168 POURBUS, PIETER JANSZ. No.63 een van Poribus
0169 HOLBEIN, HANS (II) No.117 een contrefeijtsel van Holbeijn
0170 LIEVENS, JAN (I) No.150 een dito [contrefeijtsel], van Jan Lievenss
0171 [ANONYMOUS] No.449 een maneschijntje
0172 [ANONYMOUS] No.462 een van de geboorte Christy
0173 [ANONYMOUS] No.310 een van Laserus opweckinge
0174 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) No. H een camer, van Gerrit Pieterss
0175 [ANONYMOUS] No.572 een troni
0176 REMBRANDT VAN RIJN No.399 Maria ende Joseph van Rembrant van Rijn
0177 [ANONYMOUS] No.351 een troni
0178 LE PETIT, BERNARD No.22 een lantschap van Petiet
0179 [ANONYMOUS] No.439 een lesende man
0180 [ANONYMOUS] No.71 een spokerij
0181 [ANONYMOUS] No.452 een deel bedelaers
0182 [ANONYMOUS] No.453 een troni
0183 [ANONYMOUS] No.456 een cleijn stuckje
0184 [ANONYMOUS] No.100 een Lieff Vrouw
0185 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN No.251 Floris Uyttenbroeck
0186 PYNAS, JACOB SYMONSZ. No.201 Jacob Pinas
0187 [ANONYMOUS] No.459 een lantschap
0188 [ANONYMOUS] No.461 harderinnen
0189 [ANONYMOUS] No.33 een keucken
0190 [ANONYMOUS] No.56 een lantschap
0191 [ANONYMOUS] No.132 een kaysnijder
0192 [ANONYMOUS] No.134 een lantschappje
0193 BORCH, GERARD TER (II) No.68 soldaten, van Ter Burch
0194 LIEVENS, JAN (I) No.147 een lantschap van Jan Lievenss
0195 LIEVENS, JAN (I) No.203 een seetjes van utsupra [Jan Lievenss]
0196 [ANONYMOUS] No.211 een van Jesus Maria ende Joseph
0197 [ANONYMOUS] No.261 een van bijbel in de bol
0198 [ANONYMOUS] No.262 een spokerije
0199 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) No.90 een luytslager van Gerrit Pietersz.
0200 [ANONYMOUS] No.32 een lantschap
0201 BROUWER, ADRIAEN No.18 vechters, van Brouwer
0202 LUYCKS, CHRISTIAEN No.31 bloemen, van Lux
0203 BROUWER, ADRIAEN No.81 sangers, van Brouwers
0204 [ANONYMOUS] No.135 een lantschapje
0205 HALS, FRANS No.115 tobackdrinckers, van Hals f. 18:--:--
0206 [ANONYMOUS] No.285 een watertje ende rotsen
0207 DOU, GERARD No.107 een vroutje van Gerrit Douw
0208 DOU, GERARD No.106 een man, van utsupra [Gerrit Douw]
0209 [ANONYMOUS] No.207 een Itilaens lantschap
0210 [ANONYMOUS] No.360 een lantschap
0211 REMBRANDT VAN RIJN No.C Maria ende Joseph van Rembrant van Rijn
0212 MOLENAER, JAN MIENSE No.149 een geselschap, van J. Meulenaer
0213 VERMEER, JOHANNES No.359 een graft besoeckende, van Van der Meer
0214 MOLIJN, PIETER DE No.376 een lantschap van Molijn
0215 PALAMEDESZ., PALAMEDES No.474 een Batalie van Palamedus
0216 LIEVENS, JAN (I) No.200 een troni, van Jan Lievenss
0217 LIEVENS, JAN (I) No.154 een dito [troni van Jan Lievenss]
0218 VALCKENBORCH, FREDERICK VAN No.238 een lantschap van Valckenburch
0219 MOLENAER, JAN MIENSE No.146 een boeregeselschap van J. Molenaer
0220 REMBRANDT VAN RIJN No.300 een moor, van Rembrant van Rijn
0221 [ANONYMOUS] No.153 een out lantschap
0222 MOLENAER, JAN MIENSE No.148 een geselschap, van Molenaer
0223 [ANONYMOUS] No.239 een batalie
0224 [ANONYMOUS] No.151 een lantschap
0225 [ANONYMOUS] No.52 een batalie
0226 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) No.108 een keucken van Gerrit Pieterss
0227 SEGHERS, HERCULES No.116 een lantschap, van Herculus
0228 [ANONYMOUS] No.92 een schuyr
0229 [ANONYMOUS] No.80 kreften ende crabben
0230 [ANONYMOUS] No.29 een reiuen
0231 HECKE, ABRAHAM VAN DER (I) No.20 een philosoph van Van der Hecken
0232 BROUWER, ADRIAEN No.19 een copie van een droncken gelach, van Brouwer
0233 [ANONYMOUS] No.66 een geschildert brieffkassie
0234[a] [ANONYMOUS] No.465 twe contrefeijtsels zijnde man ende vrouw
0234[b] [ANONYMOUS] No.466 twe contrefeijtsels zijnde man ende vrouw
0235 LIEVENS, JAN (I) No.152 een troni van Jan Lievenss
0236 SEGHERS, HERCULES No.133 een reiuen, van Harculus
0237[a] [ANONYMOUS] No.21 zijnde twe stux van de Prins ende Princesse
0237[b] [ANONYMOUS] No.21 zijnde twe stux van de Prins ende Princesse
0238[a] [ANONYMOUS] No.G twee tronitjes
0238[b] [ANONYMOUS] No.G twee tronitjes
0239 [ANONYMOUS] No.188 een spocerij
0240 [ANONYMOUS] No.275 een lantschap
0241 [ANONYMOUS] No.406 een naeckte vrouspersoon
0243 [ANONYMOUS] No.73 een lantschapje
0244 [ANONYMOUS] No.405 een Orfeus
0245 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No.230 een vroutje aen de put van Swart Jan
0246 [ANONYMOUS] No.454 een troni
0247 [ANONYMOUS] No.154 een lantschapje
0248 [ANONYMOUS] No.457 een dito [lantschapje]
0249 [ANONYMOUS] No.458 een boer ende boerin
0250 [ANONYMOUS] No.427 een lantschap
0251 [ANONYMOUS] No.443 een troni
0252 [ANONYMOUS] No.463 een van Loth
0253 [ANONYMOUS] No.450 een Maria ende Sint Anna
0254 HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER No.350 een manneken, van Van Helst
0255 [ANONYMOUS] No.341 een lantschap
0256 [ANONYMOUS] No.349 een vroutje met keerslicht
0257 [ANONYMOUS] No.345 een Sint Bastiaen
0258 [ANONYMOUS] No.237 een Christus aen 't cruijs
0259 [ANONYMOUS] No.342 een Mars ende Venus
0260 LISSE, DIRCK VAN DER No.348 een reiuen, van Van der Lis
0261 [ANONYMOUS] No.444 een Maria ende Joseph
0262 [ANONYMOUS] No.233 een troni
0263 [ANONYMOUS] No.270 een dito [troni]
0264 [ANONYMOUS] No.446 een dito [troni]
0265 RUBENS, PIETER PAUL No.288 een schets, van Ribbens
0266 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. No.23 een sangers, van Boot
0267 POELENBURGH, CORNELIS VAN No.271 Juda ende Tamar van Poelenburch
0268 [ANONYMOUS] No.445 een troni
0269 [ANONYMOUS] No.236 twee muncken
0270 [ANONYMOUS] No.114 Bancket der goden
0271 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een sperspecktieff, van Steenwijck
0272 [ANONYMOUS] No.451 een vroutje met twe engelen
0273 [ANONYMOUS] No.372 een lantschap
0274 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) No.103 soldaten, van Gerarts
0275[a] BRAMER, LEONARD No.234 twe stuxkens, van Bramer
0275[b] BRAMER, LEONARD No.235 twe stuxkens, van Bramer
0276 ELSHEIMER, ADAM No.460 een copie nae Elshamer
0277 [ANONYMOUS] No.446 een troni
0278 RUBENS, PIETER PAUL No.F een dito [troni], van Ribbens
0279 RUBENS, PIETER PAUL No.118 een dito [troni, van Ribbens]
0280 RUBENS, PIETER PAUL No.447 een dito [troni, van Ribbens]
0281 [ANONYMOUS] No.9 een baetstooff
0282 [ANONYMOUS] No.430 een Lieve Vrouw met een kint
0283 [ANONYMOUS] No.72 een Loth met zijn dochters
0284 [ANONYMOUS] No.202 een kruyse Christy
0285 DOU, GERARD No.104 een troni, van Gerrit Dou
0286 DOU, GERARD No.105 een dito [troni, van Gerrit Dou]
0287 BRIL, PAUL No.272 een lantschap van Paulus Bril
0288 ELSHEIMER, ADAM No.287 een copie van Elshamer, van Poelenburch f 50:--:--
0289 POTTER, PAULUS No.273 een koeytje, van Potter
0290 [ANONYMOUS] No.533 een lantschappje
0291 [ANONYMOUS] No.440 een dito [lantschappje]
0292 PORCELLIS, JAN (I) No.A een groote see, van Percellus
0293 [ANONYMOUS] No.346 een groot stuck met figuren
0294 [ANONYMOUS] No.370 een Sint Jeronimus
0295 KEIRINCX, ALEXANDER No.10 lantschap, van Keeringh
0296 TOMBE, SALOMON DE LA No.243 een lantschap, van La Tombe
0297 [ANONYMOUS] No.478 een oordeel
0298 [ANONYMOUS] No.326 David ende Abigel
0299[a] BABUREN, DIRCK VAN No.27 sijnde twee stux, van Baburen
0299[b] BABUREN, DIRCK VAN No.27 sijnde twee stux, van Baburen
0300 [ANONYMOUS] No.399 een stuck: laet de kindren tot mijn comen, etcetera
0301 [ANONYMOUS] No.400 een Sint [crossed out: van Bronchorst] Pieter
0302 [ANONYMOUS] No.256 een Judith ende Olifarnus
0303 [ANONYMOUS] No.481 een Christus ende Maria
0304 [ANONYMOUS] No.480 een lantschapje met beelden
0305 LIEVENS, JAN (I) No.170 een troni van Jan Lievenss
0306 [ANONYMOUS] No.16 een fruijtagie
0307 [ANONYMOUS] No.529 een troni
0308[a] LAECK, REYNIER VAN DER No.355:356 Sijnde twee lantschappen, van Vander Laeck
0308[b] LAECK, REYNIER VAN DER No.355:356 Sijnde twee lantschappen, van Vander Laeck
0309 CRANACH, LUCAS No.375 Adam ende Eva, van Lucas Kraen
0310 TIZIANO VECELLO No.344 Jouffrouwen van der [?]ven, van Tisiaen
0311 BOULOGNE, VALENTIN DE No.354 Maria Magdalena, van Valentijn f 300:--:--
0312 MORO, ANTONIO (VAN DASHORST) No.140 een contrefeijtsel, van Anth[ony] Moor
0313 REMBRANDT VAN RIJN No.303 een dito [contrefeijtsel], van Rembrant
0314 KEY, WILLEM No.377 een dito [contrefeijtsel], van Willem Kay
0315 BARENDSZ., DIRCK No.50 een dito [contrefeijtsel], van Dirck Barentss
0316 BRAMER, LEONARD No.241 een troni, van Bramer
0317 REMBRANDT VAN RIJN No.302 Rembrant ende Gerrit Douwen
0318 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No.329 Het Oordeel van Swart Jan
0319 KONINCK, PHILIPS DE No.281 Philip Coninck, antyck
0320 BRAMER, LEONARD No.255 een troni, van Bramer
0321 BRUYN, BARTHOLOMEUS (I) No.49 een man ende wijff, van Bartelt Breen
0322 FRANCHOYS, LUCAS (THE ELDER) No.79 een troni, van Francoys
0323 KONINCK, PHILIPS DE No.282 Philip Coninck, antyck
0324 HOECKE, JAN VAN DEN No.394 een Venus en Adonus, van J. van Hoeck
0325 REMBRANDT VAN RIJN No.304 Rembrant van Rijn,antycqe troni
0326 LIEVENS, JAN (I) No.213 een out man, van Jan Lievenss
0327 [ANONYMOUS] No.345 Mars, Venis ende Cupido
0328 [ANONYMOUS] No.384 een perspecktief van de meester [left blank]
0329 BASSANO, LEANDRO No.240 een Venus van Leoaender Basant
0330 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) No.110 een lantschap, van Govert Janss
0331 PYNAS, JAN SYMONSZ. No.209 een van den oude Simon, van Jan Pinas
0332 FLORIS, FRANS (I) No.78 een Lucretia, van Frans Floriss
0333[a] KONINCK, SALOMON DE No.313- 314 zijnde twee stucken van Sint Pieter ende Paulus, van Coninck f 300:--:--
0333[b] KONINCK, SALOMON DE No.313-314 zijnde twee stucken van Sint Pieter ende Paulus, van Coninck f 300:--:--
0334[a] KONINCK, SALOMON DE No.315-318 zijnde vier stucken van de vier Evangelisten, door de voorschreven S. Coninck f 600:--:--
0334[b] KONINCK, SALOMON DE No.315-318 zijnde vier stucken van de vier Evangelisten, door de voorschreven S. Coninck f 600:--:--
0334[c] KONINCK, SALOMON DE No.315-318 zijnde vier stucken van de vier Evangelisten, door de voorschreven S. Coninck f 600:--:--
0334[d] KONINCK, SALOMON DE No.315-318 zijnde vier stucken van de vier Evangelisten, door de voorschreven S. Coninck f 600:--:--
0335[a] KONINCK, SALOMON DE No.319-322 zijnde vier stucken van de vier outvaders, van de voorschreven S. Coninck f 600:--:--
0335[b] KONINCK, SALOMON DE No.319-322 zijnde vier stucken van de vier outvaders, van de voorschreven Coninck f 600:--:--
0335[c] KONINCK, SALOMON DE No.319-322 zijnde vier stucken van de vier outvaders, van de voorschreven Coninck f 600:--:--
0335[d] KONINCK, SALOMON DE No.319-322 zijnde vier stucken van de vier outvaders, van de voorschreven Coninck f 600:--:--
0336 SEGHERS, HERCULES No. 139 een groot lantschap, van Harculus
0337 [ANONYMOUS] No. 343 Tarquenus ende Lucretia
0338 COSSIERS, JAN No. 41 een Sint Jan, van Coesiers
0339 [ANONYMOUS] [no No.] een groot stuck van de berch Calvarien
0340 JORDAENS, JACOB No. 211 een doeck met papeters, gecop[ieert] na Jordaen
0341 [ANONYMOUS] No. 396 een van de versaechkinge van Sint Peter
0342 CARBONI, FRANCESCO No. 43 een van twee soldaten, van Carbon
0343 CLAEUW, JACQUES DE No. 48 een fruytagie, van Claeuw
0344 VEEN, PIETER VAN No. 380 een visserije, van Veen
0345 [ANONYMOUS] No.K een boerenacht
0346 REMBRANDT VAN RIJN No.301 een affdoeninge van 't kruys, door Rembrant f 400:--:--
0347 [ANONYMOUS] No.253 een van Romen
0348 [ANONYMOUS] No.376 een contrefeijtsel van een oosterse vrou
0349 SANDE, MICHIEL VAN DE No.353 een lantschap, van de Sande
0350 STALPAERT, PIETER No.312 een see, van Stalpaert
0351 DIEST, JERONYMUS VAN No.217 een dito [see], van Diest
0352 LIEVENS, JAN (I) No.210 een man in zijn devosie, van Jan Lievenss
0353 LIEVENS, JAN (I) No.157 een lantschap van voors. meester. [Jan Lievenss]
0354 [DRYHALS, UNIDENTIFIED] No.77 eenige beesten, van Dryhals
0355 [DRYHALS, UNIDENTIFIED] No.76 eenige zeevissen, van dito mr. [Dryhals]
0356 [DRYHALS, UNIDENTIFIED] No.75 een stuck stilleven, van als boven [Dryhals]
0357 MOLENAER, JAN MIENSE No.208 een geselschap, van Meulenaer
0358 SEGHERS, HERCULES No.126 een lantschap van Harculus
0359 PORCELLIS, JAN (I) No.212 een groote zee, van Persellus
0360 [ANONYMOUS] No. 382 een Mariabeeltje
0361 [ANONYMOUS] No. 381 een troni
0362 [ANONYMOUS] No. 254 een Mariabeeltje
0363 LIEVENS, JAN (I) No.206 een slapende vrou, van Jan Lievenss
0364 SEGHERS, DANIEL No. 109 een Mariabeelt, van Segers
0365 VALCKERT, WERNER VAN DEN No. 374 een nietas van Cupido, van Valcker
0366 KONINCK, PHILIPS DE No. 277 een lantschap, van Ph[ilip] Coninck
0367 BOSCH, PIETER VAN DEN No.D het stilleven, van Van den Bosch
0368[a] RIJCKHALS, FRANCOIS No.85, 86 sijnde twe stucken stilleven, van Rijckhals f 300:--:--
0368[b] RIJCKHALS, FRANCOIS No.85, 86 sijnde twe stucken stilleven, van Rijckhals f 300:--:--
0369 KONINCK, SALOMON DE No. 311 een Christus, van S. Coninck
0370 PYNAS, JAN SYMONSZ. No. 377 een, van Jan Pinas
0371 [BRESALDI, UNIDENTIFIED] No. 383 een van, Gerard Bresaldi
0372 DECKER, CORNELIS GERRITSZ. No. 47 een lantschap, van Decker
0373 FYT, JAN No. 83 een stuck van beesten ende gevogelte, van Feijt
0374 IJKENS, FRANCOIS No. 84 een stuck, van Francoys Eijckens
0375 [ANONYMOUS] No. 333 een geselinge Christy
0376 LAECK, REYNIER VAN DER No. 112 een lantschap, van Van der Laeck
0377 MOLENAER, CORNELIS (SCHELE NEEL) No. 323 een stuck: schelen Neel ende boere Crerims
0378 PALMA GIOVANE (JACOPO NEGRETTI) No. 278 een, van Jacomo Palma
0379 BALTEN, PIETER No. 280 een groot lantschap, van Pieter Balten
0380 BRUGGHEN, HENDRICK TER No. 137 een Christus aen 't cruys, van Van der Brugge
0381 SEGHERS, HERCULES No. 136 een lantschap, van Harculus Zegers
0382 BOL, FERDINAND No. 74 een contrefeijtsel, van Fradi[nand] Bol
0383 VISSCHER, CORNELIS (II) No. 379 een troni, van Visscher
0384 VISSCHER, CORNELIS (II) noch 379 een dito [troni van Visscher ?)
0385 RUBENS, PIETER PAUL No. 279 Maria en een kindekin, van Ribbens
0386 PYNAS, JAN SYMONSZ. No. 205 een Laserus-verweckinge, van Pinas
0387 [ANONYMOUS] No. J een troni van de oude tijt
0388 LIEVENS, JAN (I) No.204 een dito [troni] van Jan Lievenss
0389 BOURDON, S'EBASTIEN No. 42 soldaten, van Bastiaen Bardon
0390 DOU, GERARD No. 16 een keuckenmeijt, van Gerrit Douw
0391[a] [ANONYMOUS] No. 366, 367 zijnde twee contrefeijtsels van een man ende vrouw f 120:--:--
0391[b] [ANONYMOUS] No. 366, 367 zijnde twee contrefeijtsels van een man ende vrouw f 120:--:--
0392 [ANONYMOUS] No. 571 een contrefeijtsel van een man
0393[a] SAVERY, JACOB (I) No.Twee stucken van 385: de eene van Jaques Savry ende 't andere van Herculus f 24:--:--
0393[b] SEGHERS, HERCULES No.Twee stucken van 385: de eene van Jaques Savry ende 't andere van Herculus f 24:--:_-
0394 [ANONYMOUS] No.568 een lantschapje
0395[a] [ANONYMOUS] No.569 and 570 twee oude stuckjes f 30:--:--
0395[b] [ANONYMOUS] No.569 and 570 twee oude stuckjes f 30:--:--
0396 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN No.566 een stuck, van Heemskerck
0397 [ANONYMOUS] No.567 een lantschap
0398 [ANONYMOUS] No.388 een oude troni
0399 [ANONYMOUS] No.496 een kruysdrager
0400 [ANONYMOUS] No.389 een troni
0401 [ANONYMOUS] No.549 een man met eenige wapens
0402 GRIMMER, JACOB No.562 een lantschap, van Grimmer
0403 GRONINGEN, SWART JAN, VAN No.563 een troni, van Swart Jan f 10:--:--
0404 [ANONYMOUS] No.552 drie singers
0405 KEYSER, THOMAS DE No.554 een van de Keijser
0406 [ANONYMOUS] No.555 een van een manneken met een muts
0407 [ANONYMOUS] No.556 een graeutje van Paulus ende Sint Jan
0408 [ANONYMOUS] No.553 een Christustroni
0409 [ANONYMOUS] No.548 een vrouwetroni
0410 BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN MONTFOORT No.544 een, van Monfert
0411 [ANONYMOUS] No.546 een bloempoth
0412 [ANONYMOUS] No.547 een troni
0413 [ANONYMOUS] No.550 een smith
0414 [ANONYMOUS] No.559 een contrefeijtsel
0415 [ANONYMOUS] No.551 een Adam ende Eva
0416 [ANONYMOUS] No.558 een stier
0417 [ANONYMOUS] No.539 een troni
0418 [ANONYMOUS] No.557 een watertje
0419 [ANONYMOUS] No.561 een lantschappje
0420 [ANONYMOUS] No.560 een dito [lantschappje]
0421[a] [ANONYMOUS] No.565, 564 zijnde twee tronien f 2:--:--
0421[b] [ANONYMOUS] No.565 , 564 zijnde twee tronien f 2:--:--
0422 REMBRANDT VAN RIJN No.306 een Hester ende Assuerus, van Rembrant van Rhijn
0423 LIEVENS, JAN (I) No.172 een knielende David, van Jan Lievenss
0424 PORCELLIS, JAN (I) No.373 een zeetje, van Percellus
0425 [ANONYMOUS] No.390 de vindinge Moses
0426 [ANONYMOUS] No.398 de kruysdrager
0427 [ANONYMOUS] No.475 een Veronika
0428 GEERTGEN TOT SINT JANS No.474 een stuck inde hoochte, van Geertje
0429 [ANONYMOUS] No.395 een, daer Christus de siecke genest
0430 [ANONYMOUS] No.479 een van de geboorte Jesus Christus
0431 [ANONYMOUS] No.292 een boerebruyloft
0432 DROST, WILLEM No.44 een, van Drost
0433 [ANONYMOUS] No.222 een keucken
0434 [ANONYMOUS] No.404 de liefde
0435 [ANONYMOUS] No.59 het Avontmael
0436 [ANONYMOUS] No.401 een Lieve Vrouw
0437 [ANONYMOUS] No.218 een lantschap
0438 SEGHERS, HERCULES No.534 een lantschap, van Harculus
0439 SMIT, JAN BORRITSZ. No.193 een see, van Jan Borrentss Smit
0440 [ANONYMOUS] No.542 een troni
0441 BRUEGEL, JAN (I) No.536 een lantschap, van Breygel
0442 [ANONYMOUS] No.541 een troni
0443 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) No.537 een lantschap, van Govert
0444 KEY, WILLEM No.540 een troni, van Kay
0445 [ANONYMOUS] No.535 een perspecktief
0446 [ANONYMOUS] No.538 een geteeckende troni
0447 BORCH, GERARD TER (II) No.194 een harderinne, van Ter Burch
0448 [ANONYMOUS] No.543 een lantschap
0449 POURBUS, PIETER JANSZ. No.87 een Daphnis, van Poeribus
0450 CRANACH, LUCAS No.224 twee keijsers, van Lucas Kraen
0451 [ANONYMOUS] No.182 een Maria Magdalena
0452 [ANONYMOUS] No.128 Sint Jans onthoofdingh
0453 BRAMER, LEONARD No.225 een troni, van Bramer
0454 [ANONYMOUS] No.335 een Avontmael
0455 [ANONYMOUS] No.469 een deel kruyskens
0456 [ANONYMOUS] No.472 Christus aen 't Cruys
0457 [ANONYMOUS] No.257 Maria
0458 [ANONYMOUS] No.331 Maria Christus [sic]
0459 [ANONYMOUS] No.226 een verreijsinge Christus
0460 [VETTE, UNIDENTIFIED] No.402 wijngaerdiniers, van Vettje
0461 FOUQUIÈRES, JACQUES No.64 een lantschap, van Fockeer
0462 [ANONYMOUS] No.484 een Judith
0463 [ANONYMOUS] No.485 een Maria
0464 [ANONYMOUS] No.15 een Drie Conningen
0465 [ANONYMOUS] No.490 een out stuck
0466 [ANONYMOUS] No.488 een out stuck in de hoochte
0467 [ANONYMOUS] No.477 een manne rapers
0468 [ANONYMOUS] No.473 een troni
0469 [ANONYMOUS] No.487 een Bachus
0470 [ANONYMOUS] No.181 een rooverij
0471 [ANONYMOUS] No.183 een boeregeselschap
0472 [ANONYMOUS] No.371 een Mariabeelt
0473 [ANONYMOUS] No.15 een out Mariabeelt
0474 [ANONYMOUS] No.489 een dito [out Mariabeelt]
0475 TIZIANO VECELLO No.468 een dito [out Mariabeelt] van Tietsiaen
0476 [ANONYMOUS] No.486 een stuck met vier tronien
0477 [ANONYMOUS] No.482 een trony
0478 SEGHERS, HERCULES No.138 een lantschap, van Harculus
0479 [ANONYMOUS] No.184 een salvinge Christy
0480 [ANONYMOUS] No.11 een out stuck
0481 [ANONYMOUS] No. 14 een dito [out stuck]
0482 LEYDEN, LUCAS VAN No.491 een print van Luyckas
0483 [ANONYMOUS] No.471 een troni
0484 [ANONYMOUS] No.470 Christus in 't graft leggende
0485 CAMPHUYSEN, GOVERT DIRCKSZ. No.219 een scheur, van Camphuysen
0486 PLATTENBURG, MATTHEUS VAN (ALIAS PLATTE MONTAGNE) No.258 een storm, van Montanye
0487 STEEN, JAN No.177 een boeregeselschap, van Jan Steen
0488 [ANONYMOUS] No.275 een Maria
0489 [ANONYMOUS] No.62 een Sodima ende Gomora
0490 VALCKENBORCH, GILLIS VAN No.98 een brant, van Gillis van Valckenb[urch]
0491 [ANONYMOUS] No.174 een van Anthonij sentasie (sic)
0492 MOSTAERT, GILLIS No.111 een Salvator, van G. Mostert
0493 [ANONYMOUS] No.494 een stuck van devotie
0494 [ANONYMOUS] No.476 een Maria
0495 RIJCKHALS, FRANCOIS No.61 een lantschap van Rijckhals
0496 RIJCKHALS, FRANCOIS No.60 een met visschen, van Rijckhals
0497 RIJCKHALS, FRANCOIS No.82 een scheurtje, van als vooren [Rijckhals]
0498[a] [ANONYMOUS] No 329 , 330 zijnde twee vrouwen contrefeijtsels f 36:--:--
0498[b] [ANONYMOUS] No 329 , 330 zijnde twee vrouwen contrefeijtsels f 36:--:--
0499 GOLTZIUS, HENDRICK No. 127 een troni, van Gousius
0500 GELDORP, GORTZIUS No. 97 een troni, van de oude Geldorp
0501 [ANONYMOUS] No. 96 een deel tronien
0502 [ANONYMOUS] No. 259 een, van pater Jan Aeij
0503[a] [ANONYMOUS] No. 493 twe contrefeijtsels f 20:--:--
0503[b] [ANONYMOUS] No. 493 twe contrefeijtsels f 20:--:--
0504 [ANONYMOUS] No. 492 een cleijn tafereel van de Lief Vrouw
0505 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. No. 17 een beeltje, van Andries Boot
0506 [ANONYMOUS] No. 129 een tafereel
0507 [ANONYMOUS] No. 12 een dito [tafereel]
0508 [ANONYMOUS] No. 483 een Mariebeelt
0509 [ANONYMOUS] No. 227 een os
0510 [ANONYMOUS] No. 328 een Mariebeelt
0511 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN No. 178 een lantschap, van Jan van Goeyen
0512 [ANONYMOUS] No. 95 een Bachus
0513 PYNAS, JACOB SYMONSZ. No. 176 een monnick, van Jacques Pinas
0514 [ANONYMOUS] No. 574 een Calvarieberch
0515 [ANONYMOUS] No. 531 een lantschap
0516 [ANONYMOUS] No. 171 een Diogenis
0517 [ANONYMOUS] No. 173 een graftlegginge
0518 [ANONYMOUS] No. 495 een van Keijser Carel
0519 [ANONYMOUS] No. 527 een Herodes met 't hooft Johannes
0520 [ANONYMOUS] No. 223 de vier Evangalisten
0521 [ANONYMOUS] No. 545 een gulde regen
0522 [ANONYMOUS] No. 397 een van Andromida
0523 PALMA GIOVANE (JACOPO NEGRETTI) No. 141 Venus ende Cupido, van Jacomo Palma
0524 LIEVENS, JAN (I) No.142 een nagelcorter, van Jan Lievensz.
0525 LIEVENS, JAN (I) No.144 een lantschap, sijnde bosschasie, van de voors. Jan Lievenss
0526 LIEVENS, JAN (I) No. 143 een dito [lantschap van Jan Lievenss ?]: duynen ende boomen
0527 RUIJSSCHER, JAN No. B een lantschap van Ruyser [crossed out: De Ruyser]
0528 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN [no No.] een lantschap, van S. van Goor
0529 KONINCK, PHILIPS DE [no No.] een verschiet, van Philip Coninck
0530 VLIET, HENDRIK CORNELISZ. VAN [no No.] een perspecktieff, van Van Vliet
0531 LIEVENS, JAN (I) No.145 een contrefeijtsel, van Jan Lievensz.
0532 RUBENS, PIETER PAUL [no No.] een deel naeckte kinderen van Peter Poulo Ribbens
0533 LORRAIN, CLAUDE (CLAUDE GELEE) No.87 een lantschap, van Glaudo Lorinees
0534 WECHELEN, JAN VAN No.111 de seven doodtsonden, van Hans van Wachgelen
0535 POERSON, CHARLES [no No.] een heijdens coninck, van Poersijn
0536 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) No. E een Sint Pieter van Spanjeletto
0537 TIZIANO VECELLO [no No.] een graftleggende, van Poelenburch nae Tietsiaen f 150:--:--
0538 [ANONYMOUS] [no No.] noch aen teckeningen ende printen
0540 DÜRER, ALBRECHT een halff houte mannetje van Albert Duren f 100:--:--
0541 [ANONYMOUS] No. 14 een slapent kindeken van yvoor f 100:--:--
0542[a] [ANONYMOUS] no. 2 twee tronien van man ende vrouw in palmhout gesneden 10:--:--
0542[b] [ANONYMOUS] no.2 twee tronien van man ende vrouw in palmhout gesneden f 10:--:--
0543[a] [ANONYMOUS] No. 4 twee hartogen van Saxen gesneden in als vooren [palmhout] f 20:--:--
0543[b] [ANONYMOUS] No. 4 twee hartogen van Saxen gesneden in als vooren [palmhout] f 20:--:--
0544 [ANONYMOUS] No. 6 een St. Touweris gesneden als vooren [palmhout] f 5:--:-- [palmhout] f 20:--:--
0546 [ANONYMOUS] no. 8 een wapen gesneden in als boven f 2:10:--
0547 [ANONYMOUS] no. 3 een Martinis de Hanna gesneden in als voren [palmhout] f 4:--:--
0548 [ANONYMOUS] no. 3 een vroutie gesneden in specksteen f 2:--:--
0549[a] [ANONYMOUS] no. 17 twee horentjes daerop gesneden een vrouwe ende manstronien f 10:--:--
0549[b] [ANONYMOUS] no. 17 twee horentjes daerop gesneden een vrouwe ende manstronien f 10:--:--
0550 [ANONYMOUS] no. 18 een Lieve Vrou gesneden in specksteen f 2:--:--
0551[a] [ANONYMOUS] no. 22 Maximiliaen met zijn egade beijde geboesert in was f 5:--:--
0551[b] [ANONYMOUS] no. 23 Maximiliaen met zijn egade beijde geboesert in was f 5:--:--
0552 [ANONYMOUS] no. 24 een van de Keijserinne Maria, geboesert als boven [in was] f 12:--:--
0553[a] [ANONYMOUS] no. 16 twee tronities gesneden in ivoor f 2:--:--
0553[b] [ANONYMOUS] no. 16 twee tronities gesneden in ivoor f 2:--:--
0554 [ANONYMOUS] no. 23 den Coninck Philips van Spanje f 18:--:--
0555 [ANONYMOUS] no. 11 een Mariabeelt gesneden in als vooren [palmhout] f 12:--:--
0556 [ANONYMOUS] no. 12 een Marie, Joseph ende 't kindeken in als voren [palmhout] f 18:--:--
0557[a] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0557[b] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0557[c] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0557[d] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0557[e] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0557[f] [ANONYMOUS] no. 138 ses keijsers als keijserinne in hout gesneden f 5:--:--
0558[a] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0558[b] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0558[c] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0558[d] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0558[e] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0558[f] [ANONYMOUS] no. 139 noch ses dito [keijsers of keijserinne] f 5:--:--
0559 [ANONYMOUS] no. 154 een boerekermis gesneden in parlemoen f 10:--:--
0560 BAROCCIO, FEDERICO no. 40 een manstroni van Baroch ront f 4:--:--
0561 MORO, ANTONIO (VAN DASHORST) no.41 een dito [manstroni] van Anthoni Moor f 6:--:--
0562 [ANONYMOUS] no. 42 een jouffrouwe op een caert, ovael f 2:--:--
0563 POELENBURGH, CORNELIS VAN no. 37 de oude princesse van Poelenburch f 5:--:--
0564 [ANONYMOUS] no. 39 een jouffrouwe f 2:--:--
0565[a] [ANONYMOUS] no. 38 sijnde twee stux: een man ende vrouw f 5:--:--
0565[b] [ANONYMOUS] no. 38 sijnde twee stux: een man ende vrouw f 5:--:--
0566 [ANONYMOUS] no. 13 een Castarias geseden in lavendelsteen f 12:--:--
0567[a] [ANONYMOUS] no. 90 drie vrouwentronitjes f 6:--:--
0567[b] [ANONYMOUS] no. 90 drie vrouwentronitjes f 6:--:--
0567[c] [ANONYMOUS] no. 90 drie vrouwentronitjes f 6:--:--
0568[a] [ANONYMOUS] no. 70 dwee tronitjes gesneden in agaet f 5:--:--
0568[b] [ANONYMOUS] no. 70 dwee tronitjes gesneden in agaet f 5:--:--
0569 [ANONYMOUS] no. 71 een cornelijn van twee coleuren met een manstroni f 1:10:--
0570 [ANONYMOUS] no. 74 een doopinge Johannes van agaet van twee coleuren f 6:--:--
0571 [ANONYMOUS] no. 68 een tronitje gesneden in agaet f 5:--:--
0572 [ANONYMOUS] no. 69 een Keijser Carel in gout op agaet geset f 10:--:--
0573 [ANONYMOUS] no. 75 een St. Margarita in agaet f 4:--:--
0574 [ANONYMOUS] no. 72 een Micheltje in als boven [agaet] f 2:--:--
0575 [ANONYMOUS] no. 88 een manstronitje in als boven [agaet] f 2:--:--
0576 [ANONYMOUS] no. 73 een Coninck van Danemarcken in wit agaet f 4:--:--
0577 [ANONYMOUS] no. 89 een jouffrouwe in als vooren [wit agaet] f 4:--:--
0578[a] [ANONYMOUS] no. 77 twee tronitjes in agaet f 4:--:--
0578[b] [ANONYMOUS] no. 77 twee tronitjes in agaet f 4:--:--
0579 [ANONYMOUS] no. 82 een Coninckinne Elisabeth f 4:--:--
0580[a] [ANONYMOUS] no. 77 drie tronitjes with agaet f 3:--:--
0580[b] [ANONYMOUS] no. 77 drie tronitjes with agaet f 3:--:--
0580[c] [ANONYMOUS] no. 77 drie tronitjes with agaet f 3:--:--
0581[a] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[b] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[c] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[d] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[e] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[f] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0581[g] [ANONYMOUS] no. 79 seven agaten tronitjes f 4:--:--
0582[a] [ANONYMOUS] no. 144 twee tronitjes in granath f 3:--:--
0582[b] [ANONYMOUS] no. 144 twee tronitjes in granath f 3:--:--
0583 [ANONYMOUS] no. 76 een vrouwe-agate-troni f 5:--:--
0584[a] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0584[b] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0584[c] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0584[d] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0584[e] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0584[f] [ANONYMOUS] no. 80 ses gesneden agaten tronitjes f 3:--:--
0585 [ANONYMOUS] no. 76 een vrouwetroni f 3:--:--
0586 [ANONYMOUS] no. 19 een Mars in een sulp f 1:--:--
0587 [ANONYMOUS] no. 21 een coninck in parlimoen f 1:--:--
0588 [ANONYMOUS] no. 25 een silvere plaetje met bloemtjes f 3:--:--
0589 [ANONYMOUS] no. 36 een contrefeijtsel in een kristal f 4:--:--
0590 [ANONYMOUS] no. 20 een moor ende moorinne f 1:--:--
0591 [ANONYMOUS] no. 43 een heel groote orientale agaet in 't gout gevaet met een manstroni f 150:--:--
0592 [ANONYMOUS] no. 45 een verheven moortje in 't gout gevaet f 50:--:--
0593 [ANONYMOUS] no. 50 een groote vrouwetroni in wit agaet in gout gevaet f 40:--:--
0594 [ANONYMOUS] no. 54 een hooft van graeuwe steen f 30:--:--
0595 [ANONYMOUS] no. 55 Sint Pieter met handen f 25:--:--
0596 [ANONYMOUS] no. 59 een dito daerop gesneden Christus ende twee discupulen f 10:--:--
0597 [ANONYMOUS] no. 51 een dito daerin een moortje van coleuren f 8:--:--
0598 [ANONYMOUS] no. 52 een Prins Wilhelm met zijn gemalinne in aget met een goude rant f 12:--:-- 8:--:--
0599 [ANONYMOUS] no. 64 een schoone onnichel op de eene sijde een wapen ende de andere zijde gesneden f 6:--:--
0600 [ANONYMOUS] no. 65 een vrouwetroni in bruyn agaet f 8:--:--
0601 [ANONYMOUS] no. 66 een manstroni in agaet f 10:--:--
0602 [ANONYMOUS] no. 67 een Homorushooft f 5:--:--
0603 [ANONYMOUS] no. 44 een heel groote agaten vrouwetroni f 150:--:--
0604 [ANONYMOUS] no. 46 een Marcus Aurelius in agaet f 25:--:--
0605 [ANONYMOUS] no. 47 een Nero f 25:--:--
0606 [ANONYMOUS] no. 48 een troni van agaet f 30:--:--
0607 [ANONYMOUS] no. 49 een Pallas van twee coleuren f 40:--:--
0608 [ANONYMOUS] no. 53 een seetrionfee f 50:--:--
0609[a] [ANONYMOUS] no. 60 een Christus ende Mariatronyen f 12:--:--
0609[b] [ANONYMOUS] no. 60 een Christus ende Mariatronyen f 12:--:--
0610 [ANONYMOUS] no. 61 een vrouwetroni in with agaet f 8:--:--
0611 [ANONYMOUS] no. 62 een Harculus in als boven [with agaet] f 8:--:--
0612 [ANONYMOUS] no. 63 een Christustroni f 8:--:--
0613 [ANONYMOUS] no. 128 twintich historicus-tronien f 2:--:--
0614 [ANONYMOUS] no. 129 twintich kinderhoofden f 2:--:--