The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jansdr., Dierkje

printer
printer-friendly view
Inventory #181
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1267
Date1644/11/28
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameJansdr.
Owner NameJansdr., Dierkje
Owner Noteswidow of Andries Jacobsz. Nitter
Life Dates? |d 1644 |n Dierkie Jansdr.
Marriage Date1603/03/18
Type of CeremonyPui
ResidenceOp de Oudezijds Achterburgwal, op de zuidhoek van de Oudemanhuispoort
ReligionRoman Catholic
IntroductionStaet ende inventaris van de naergelaten boedel van wijlen Dierkje Jansdr. weduwe van de eerb. Andries Jacobsz. Nitter gemaeckt ten versoecke van Teunis Cornelisz. Waelcridder ende Jan Willemsz. Plantijn als geinstitueerde erffgenamen van de voors. Dierkje Jansdr. ende Maritge Nitter jonge dochter als ... in den selven boedel ten overstaen van Srs. Cornelis Dircksz. Boot ende Hendrick Ruttan als executeurs van 't testament van de voors. Dierkje Jans sijnde de goederen van de voors. Dierkje Jans breder bevonden ten respectijve plaetsen hier nae genomineert.
CommentaryAndries Jacobsz. de Nitter was living on the O.Z Voorburchwasl in het Goude Laken, next to the Vrouwengasthuys, when he bought lots in the Haarlem lottery (GAA, 22/10 F 163). Andries Jacobsz. Nitter was the son of Jacob Nittert, knecht of the Binnengasthuijs in 1617 when its six Regenten and de bediende (i.e. the knecht) were portrayed by Cornelis van der Voort (See Blankert with contributions by Rob Ruurs, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam, 1975/1979, p.351). On 18 March 1603, Andries Jacobsz. Nitter, widower of Diewertje Martens, was betrothed to Dierkje Jans (DTB 665/262). On 29 July 1603, Jan Dirxsz., spoonmaker, and Andries Jacobsz. Nittert, the child's cousin (neve) were named as guardians over the son left by Gillis Jansz., spoonmaker (WK 5073/513, fol. 115vo).
NotaryP. Barcman
# of Items56
Montias1 #101
 Prev Record 1 - 25 of 55  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije, sijnde een affneminge Christi van 't cruys, nae Lange Pier
0002 [ANONYMOUS] een groot banquetschilderije
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtge, sijnde een schotel met frutage
0004 [ANONYMOUS] een schelderij, sijnde een kindeken leggende op een dootshooft
0005[a] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0005[b] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0005[c] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0006[a] [ANONYMOUS] twee grote contrefeijtsel van de voorszegde Dirckje Jans ende hare man
0006[b] [ANONYMOUS] twee grote contrefeijtsel van de voorszegde Dirckje Jans ende haer man
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een Pauli-tronie, van Lange Pier
0008 [ANONYMOUS] een bordeken sijnde 't blaisoen van de oud-camer
0009 [ANONYMOUS] een bordeken van twe papegayen op een stock
0010[a] [ANONYMOUS] noch twe clene bordekens , 't ene op papier
0010[b] [ANONYMOUS] noch twe clene bordekens , 't ene op papier
0011 [ANONYMOUS] een printbort van Pater Jan Neij [corrected from: Nay]
0012[a] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[b] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[c] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[d] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[e] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0013 [ANONYMOUS] een lange caert van de stat Amsterdam
0014 [ANONYMOUS] een hardersbeeldeken, spelende op de sackepijp
0015 [ANONYMOUS] een tafreel met deuren van de Drie Coningen
0016 PYNAS, JAN SYMONSZ. een schelderije, sijnde d'Egipsche vlucht, van Pynas
0017 [ANONYMOUS] een tafreel sonder deuren, sijnde een crucifix
 Prev Record 1 - 25 of 55  Last