Wessels, Cornelisje

printer
printer-friendly view
Inventory #183
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1165 fol.113v-117, film No.1314
Date1648/02/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeto repay Bartel Gerritsz. for a debt
Family NameWessels
Owner NameWessels, Cornelisje
ResidenceOpt waele ofte Nieue IJland in Amsterdam
IntroductionInventoris van de goederen bevonden in de woonkelder van Cornelisje Wessels gestaen opt Waele ofte Nieue IJland , beschreven uytt laste vande [...] Concierge uytt crachte van een schultbrieff verworven bij Bartel Gerritsz. in de drie smentjens achter de hal door my Joost van de Ven notaris ... ende de naegenoemde getujgen desen 15-en Februaris 1648
CommentaryCornelisje Wessels owed money to Bartelt Gerritsz., at whose request the inventory was made. Bartelt Berritsz. may be identical with the copper smith of that name of INVNO 172.
NotaryJoost van de Ven
# of Items14
Montias1 #103
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije van Christus in een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een schilderije van Thobias, in lijst
0003 [ANONYMOUS] een schilderije van Abraham ende Isaack in een vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] een bancketschilderijtje in een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtje: Marias bootschap, in dito [vergulde] lijst
0006 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Abraham [en]de Lea
0007[a] [ANONYMOUS] vier cleijne schilderijtjens in lijsten
0007[b] [ANONYMOUS] vier cleijne schilderijtjens in lijsten
0007[c] [ANONYMOUS] vier cleijne schilderijtjens in lijsten
0007[d] [ANONYMOUS] vier cleijne schilderijtjens in lijsten
0008 [ANONYMOUS] een vergult borretje voor de schoorsteen
0009 [ANONYMOUS] een albaste berretje
0010 [ANONYMOUS] een groote keuckenschilderije sonder lijst
0011 [ANONYMOUS] een schilderije van Jacob ende Rachel
0012 [ANONYMOUS] een schilderije van Elias in een vergulde lijst
0013 [ANONYMOUS] een schilderije van de Coningh Belsasar in vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtje van Jesus in vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Joseph ende Sephira
0016 [ANONYMOUS] een schilderije van Jesus gaende naer Emaus
0017 [ANONYMOUS] een schilderije, daer Christus bid
0018[a] [ANONYMOUS] een albaste borretje ende een cleijn ander schilderijtje
0018[b] [ANONYMOUS] een albaste borretje ende een cleijn ander schilderijtje
0019[a] [ANONYMOUS] een wijnborretje ende een bierborretje, dat voor de deur hanght
0019[b] [ANONYMOUS] een wijnborretje ende een bierborretje, dat voor de deur hanght