Pels, Pieter Danielsz. van der

printer
printer-friendly view
Inventory #188
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1711 fol. 89-119, film 1943
Date1659/01/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePels
Owner NamePels, Pieter Danielsz. van der
Owner Notesand his widow Sara Jans
Life Dates1614 |d c. 1659
Marriage Date1640/03/17
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meubelen huysraden Imboel clederen silverwerck ende papieren bevonden in de sterfhuijs van Pr. Danielsz. van der Pels, beschreven ten versoecke van syne erfgenamen ab intestato door my Pr. de Barij openbaer notaris... opd' aenwysinge van Sara Jans syne achtergelaten weduwe ende syn als volcht. Postscriptum: Gedaen binnen Amsterdam den xii Januaris 1659...
CommentaryOn 17 March 1640, Pieter Danielsz., from Amsterdam, 26 years old, no living parents, assisted by his swager Laurens Geerits, living on the Coninxgracht, was betrothed to Sara Jans, widow of Jelis de Vogel, living in the Jonge Roelofsteech (DTB 453/296). On 11 December 1647, Pieter Danielsz. van der Pels declared at the request of Jan Willes, merchant in Rotterdam, that he had had on consignment eight bolts of English cloth, which he had tried to sell without profit on Willes's behalf, but they were not of good quality (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P. 144(1974), p. 503).
NotaryP. de Bary
# of Items56
Montias1 #106
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot lantschap met een slechte swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een zeestorm, voor de schoorsteen
0003 [ANONYMOUS] een schilderije, sijnde een kan ende toebacxpijp, dat een ander geseijt wert toe toe te comen
0004 [ANONYMOUS] noch een groot lantschap
0005 [ANONYMOUS] een clijnder ditto [lantschap]
0006 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?], sijnde een keucken
0007[a] [ANONYMOUS] twee anticque tronien
0007[b] [ANONYMOUS] twee anticque tronien
0008 [ANONYMOUS] een Salvator
0009 [ANONYMOUS] een banketjen
0010 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapjen
0011 [ANONYMOUS] een schilderije met dry personagien
0012[a] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[b] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[c] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[d] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0013[a] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0013[b] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0013[c] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0014 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
0015 [ANONYMOUS] Insgelijcx [een conterfeijtsel] van sijn huysvrouw
0016 [ANONYMOUS] een lantschap
0017[a] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
0017[b] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
0018 [ANONYMOUS] twee personagetjens in een bortjen
0019 VONCK, ELIAS een schilderije, daerin een hont, van Vonck
0020 [ANONYMOUS] een lantschap met vergulde lyst
0021 [ANONYMOUS] een bancketjen
0022 [ANONYMOUS] een landschap
0023[a] [ANONYMOUS] een landschap ende twee tronytiens, voor de schoorsteen
0023[b] [ANONYMOUS] een landschap ende twee tronytjens, voor de schoorsteen
0023[c] [ANONYMOUS] een landschap ende twee tronytjens, voor de schoorsteen
0024 [ANONYMOUS] een lantschapjen metn achtkante lijst
0025 [ANONYMOUS] een graeutjen sijnde een zeel
0026 [ANONYMOUS] een [crossed out: toeback] kleijn schilderijtjen van een penneversnijder
0027 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van een schilder
0028[a] [ANONYMOUS] twee albaster beeltjens
0028[b] [ANONYMOUS] twee albaster beeltjens
0029 HEUSCH, WILLEM DE een lantschapjen, van de Heus
0030 [ANONYMOUS] een teijckeningh van scheepjens
0031 WEENIX, JAN BAPTIST een haes ende vogels, van Jan Wijnings
0032 [ANONYMOUS] een patrijsgen
0033 [ANONYMOUS] een grau zeetjen
0034 KONINCK, PHILIPS DE een schilderijtjen van Philip Coninck
0035 KONINCK, PHILIPS DE een lantschap, van idem [Philip Coninck]
0036 [ANONYMOUS] eenige vogeltjens met vergulde lyst
0037 VONCK, ELIAS noch een hondt, van Vonck
0038[a] KONINCK, SALOMON DE twee antique tronien, van Coninck
0038[b] KONINCK, SALOMON DE twee antique tronien, van Coninck
0039 [ANONYMOUS] een bloembotjen met ebben lijst
0040[a] [ANONYMOUS] dry [crossed out:twee] grote conterfeijtsels met vergulde lijsten
0040[b] [ANONYMOUS] dry [crossed out:twee] grote conterfeijtsels met vergulde lijsten
0040[c] [ANONYMOUS] dry [crossed out:twee] grote conterfeijtsels met vergulde lijsten
0041 [ANONYMOUS] een lantschap met vergulde lyst
0042 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de dochter Anna
0043 [ANONYMOUS] een bloemkrans