The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Reaals, Anna

printer
printer-friendly view
Inventory #190
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1856
Date1663/11/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameReaals
Owner NameReaals, Anna
Owner Noteswidow of heer Jacob Bas Dircx
Life Dates1616/09/18 |d 1663/06/01 |n Reaals; 1609/09/08 |d 1656/03/23 |n Bas
Marriage Date1637/02/03
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationMerchant (largescale) |a Spices, East Indies products; Regent
ResidenceOp de nieuwezijts Voorburghval in het huijs genaemt Schoutenhuijs in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van de goederen roerende ende onroerende in ende wtstaande schulden in voegen d'selve by wylen Juffr. Anna Reaals weduwe wylen den heer Jacob Bas Dircx za. metter doot ontruijmt ende nagelaten zijn. De meublen ende huysraden [sijn] die genen d'welcke berusten ten huyse van den E. Joan van Loon. Postscript: Compareerde Joan van Loon getrout met Juffr. Wendelina Bas, verclarende op den ... inventaris gebracht ende opgegeven te hebben alle de goederen roerende ende onroerende in vougen die by wylen Anna Reaels syn schoonmoeder metter doot ontruymt ende nagelaten syn , den 11 November 1663. In the same notary's papers, No. 1857, there appears a second inventory, dated 5 September 1665, containing substantially the same collection, belonging by this time to the late Wendelina Bas, daughter of Jacob Bas in volgen van de ...sententie van de Ed. Hove van Holland gecommitterde op de 22 May lastleden.
CommentaryAnna Reael was baptized in the N.K. on 18 September 1616. She married Jacob Dircksz. Bas on 3 February 1647. She was the daughter of Pieter Reael and of Weyntge Oetgens. She died on 1 June 1663. Jacob Bas was baptized in the N.K. on 8 September 1609. He was the son of Dr. Dirck Jacobsz. and of Grietge Jans Snoeck. He became Schout in 1656, served in the Raad of the Admiralty in Zeeland from 1647 to 1651 and became a director of the V.O.C. in 1651. He was captain of the Amsterdam militia in 1652. He was a merchant in East Indian goods and lived on the old Turfmarkt. He died on 23 March 1656. Mr. Joan van Loon (1605-1645), cited in the INTRO, was the grandson of Hans van Loon (of R 7696 of Montias2) and the son of Mr. Willem van Loon, attorney. He married Wendela Bas, the daughter of Jacob Bas and Anna Reael, on 16 December 1659 and died on 2 January 1670 (Elias, Vroedschap, pp. 441 and 493). An inventory of the goods of the late Wendelina Bas, daughter of Anna Reaels, wife of Jacob Bas, alderman and councillor of this city, was taken on 5 September 1665 pursuant to a sentence of the Court of Holland (dated 22 May 1665). The works of art in that inventory were listed more or less in the same order as in the present inventory and, with a few exceptions, in the same words. However, none of the paintings were attributed (NA 1857, Not. N. Kruijs).
NotaryN. Kruys
# of Items74
Montias1 #108
 Prev Record 1 - 25 of 75  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] de contrefeijtzel van d'overleden ende broeders [crossed out at the beginning of the entry: een schilderij van cour darinne onder andere]
0002 POELENBURGH, CORNELIS VAN d'koningskinderen van Bohemen, van Poelenburgh
0003 POELENBURGH, CORNELIS VAN een Josep, van Poelenburgh
0004 LAER, PIETER VAN (BAMBOOTS) eenige paertiens, van Bamboits
0005 LISSE, DIRCK VAN DER een lantschapje, Van der Lis
0006 WOUWERMAN, PHILIPS een batailje, van Wouwerman
0007 ELSLANDT, PEETER een lantschapje met een naecktie, Elslandt
0008 BLEKER, GERRIT CLAESZ. een batalje van ruyters, door Bleker
0009 MARTSEN, JAN, DE JONGE een dito [batalje van ruyters] van Jan Marsen
0010 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een Proserpina, van Nielant
0011 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een Europa, van selve [Nielant]
0012 [ANONYMOUS] nogh een cleen batalje
0013[a] SNYDERS, FRANS twee schilderijen van vogelen ende fruytagie, van Snijders
0013[b] SNYDERS, FRANS twee schilderijen van vogelen ende fruytagie, van Snijders
0014 [ANONYMOUS] een schipbreuck
0015 KONINCK, SALOMON DE een Theagenes ende Criekelia, van Salomon de Coningh
0016 [ANONYMOUS] een maneschijntie, sijnde een seeitie met clippen
0017 [ANONYMOUS] nogh een batalje van ruyters
0018 [ANONYMOUS] noch een achtcant: bataelje van ruyters [crossed out: een contrefeijtzel van een k... met hontjes]
0019 [ANONYMOUS] een achtcant: lantschapje
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van Lot met zijn doghters
0021 LEYDEN, LUCAS VAN een dito [schilderij] van 3 kiftebroers, soo geseght wort van Lucas van Leijden
0022 [ANONYMOUS] een van de rentemeester
0023[a] [ANONYMOUS] een lantschap, een schilderij van fruyt ende drie personagien
0023[b] [ANONYMOUS] een lantschap, een schilderij van fruyt ende drie personagien
 Prev Record 1 - 25 of 75  Last