The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rocourt, Bartran de

printer
printer-friendly view
Inventory #196
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number482 B, fol. 53-56, film no. 4838
Date1630/04/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRocourt
Owner NameRocourt, Bartran de
Owner Noteswith his widow Catelijn Roseau
Marriage Date1619/05/11
Type of CeremonyPui
OccupationArtisan |a Embroiderer, lacemaker, hairweaver
ResidenceOp de Keisersgracht recht over de Academie, in De Groene Leeu
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen die Bartran de Ro Court metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft ende die de weduwe Catelijn Roseau tot noch toe is besittende, geinventariseert door mij onderges. notaris ten versoecke van d'eersame Marcellis Munnincx als testamentaire voocht gestelt neffens Fillicx de Vinckien blijckende by de testament daer van sijnde. Gedaen ten sterffhuijse van de voors. Bartran de Ro Court staende op de Keysersgracht recht over d'Academie, ten bywesen van d'eersame Ysaacq Castelijn ende Jan de la Court als getuijgen.
CommentaryOn 11 May 1619, Bertram de Rocourt, widower of Marie de Fontaine, from Cambray, was betrothed to Catherine de Roseau, from Rijssel, widow of Jan de Latie, living on the Keysersgracht (DTB 763/71). He may have been the brother of the art dealer Louis Rocourt of INVNO 624. On Isaack Castelijn, a witness to the present inventory (who also lived on the West side of the Keysersgracht), see R 30817 of Montias2; on Jan de la Court, see R 23699 of Montias2. Bertran de Rocourt may be identical with Bertrant de Baucourt, a spigilliewercker (a maker of a sort of lace or embroidery) who, on 7 November 1613, took on as an apprentice a ten-year-old boy named Jan Harmansz. (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P., 78(1933), pp. 66-7). On 21 September 1620, Bertran de Rocourt and his wife Cathaline Roseau passed their testament in French before notary Jacob Jacobsz. They mentioned their daughters Barbara and Anne Roseau, sister of Catherine Roseau. The testament was signed by the used clothing dealer, Franchois de Gouve, the husband of the uitdraagster Marry d'Arras of R 36558 of Montias2 (NA 389, fol. 139-1400.) The heirs of Bartrant de Roucourt, who included the children of Jan Lambrechtsz., keurmeester van de hennip, were cited in the Inbringenregister of the WK on 11 December 1636 (WK 5073/789).
NotaryPalm Matthijs
# of Items4
Montias1 #114
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] de conterfeijtsel van den overleden met sijn huysvrou
0002 [ANONYMOUS] noch het wapen van den overleden
0003[a] [ANONYMOUS] twee oude schilderijkens
0003[b] [ANONYMOUS] twee oude schilderijkens
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next