The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bos, Leendert Jansz. van den

printer
printer-friendly view
Inventory #201
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number3173 fol. 670 and foll.
Date1663/11/05
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposesale or collateral for debt
Family NameBos
Owner NameBos, Leendert Jansz. van den
Owner Notesgoods transferred to Hendrick de Meer
OccupationCraft |a Faience, porcelain
ResidenceAmsterdam
IntroductionOp huyden den 5-en November 1663 compareerde voor my Abraham Oorthoorn notaris ... den eersamen Leendert Jansz. van den Bos plat[tiel]wercker, wonende binnen desen stede , en verclaerde mits desen vercopen getransporteert gecedeert ende opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Sr. Hendrick de Meer bierbeschoijer alhier de navolgende zyne meubelen huijsraet ende imboedel ende dat ten prijse als nevens ijder staet uijtgedruckt.
CommentaryLeendert Jansz. van den Bos was almost certainly the son of Hans van den Bos(ch) of R 32827, who was a master faiencier. Hendrick de Meer, according to the INTRO, was a beer distributor.
NotaryA. Oorthoorn
Total Value627 |d
Art Value173 |d
# of Items30
Montias1 #119
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drij schilderyen zijnde 't eene een zeestuckge 't andere een lantschap ende 't derde de nieuwe molen gedaen door Jan van Oort tsamen 50 gulden
0001[b] [ANONYMOUS] drij schilderyen zijnde 't eene een zeestuckge 't andere een lantschap ende 't derde de nieuwe molen gedaen door Jan van Oort tsamen 50 gulden
0001[c] NOORT, JAN VAN drij schilderyen zijnde 't eene een zeestuckge 't andere een lantschap ende 't derde de nieuwe molen gedaen door Jan van Oort tsamen 50 gulden
0002[a] [ANONYMOUS] twee cleyn lantschapies
0002[b] [ANONYMOUS] twee cleyn lantschapies
0003 [DE ROOMSCHE CATES, UNIDENTIFIED] 1 bloempot van de roomsche Cates (?)
0004[a] JACOBSZ., COENRADT 5 stuckx schilderien 1 van gevogeltje 2 ontbijtjes 1 Venus 1 met naecte beelden gedaen door Coenrat Jacobsz.
0004[b] JACOBSZ., COENRADT 5 stuckx schilderien 1 van gevogeltje 2 ontbijtjes 1 Venus 1 met naecte beelden gedaen door Coenrat Jacobsz.
0004[c] JACOBSZ., COENRADT 5 stuckx schilderien 1 van gevogeltje 2 ontbijtjes 1 Venus 1 met naecte beelden gedaen door Coenrat Jacobsz.
0004[d] JACOBSZ., COENRADT 5 stuckx schilderien 1 van gevogeltje 2 ontbijtjes 1 Venus 1 met naecte beelden gedaen door Coenrat Jacobsz.
0004[e] JACOBSZ., COENRADT 5 stuckx schilderien 1 van gevogeltje 2 ontbijtjes 1 Venus 1 met naecte beelden gedaen door Coenrat Jacobsz.
0005 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van den coningh van Engelant
0006 [HOFFMANS, MAGDALENA, UNIDENTIFIED] 1 schilderytje van Magdalena Hoffmans
0007 [ANONYMOUS] 1 lantschapie daer een boer met beesten opstaet
0008 JACOBSZ., JURIAEN 1 stuck schildery met gevogelt zijnde een principael van Jeuriaen Jacobsz.
0009[a] [ANONYMOUS] 3 zee schilderien
0009[b] [ANONYMOUS] 3 zee schilderien
0009[c] [ANONYMOUS] 3 zee schilderien
0010[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels
0010[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels
0011[a] [ANONYMOUS] noch tien stucken schildery van alderhande soort
0011[b] [ANONYMOUS] noch tien stucken schildery van alderhande soort
0011[c] [ANONYMOUS] noch tien stucken schildery van alderhande soort
0011[d] [ANONYMOUS] noch tien stucken schildery van alderhande soort
0011[e] [ANONYMOUS] noch tien stucken schildery van alderhande soort
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last