The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cock, Lucas Lambertss

printer
printer-friendly view
Inventory #210
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2720A, fol.235-246, film nr. 2703
Date1662/09/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up at the request of Cock's creditors
Family NameCock
Owner NameCock, Lucas Lambertss
ResidenceAmsterdam
IntroductionStadt (sic) ende inventoris van alle de meubele goederen van Lucas Lambertss Cock, gemaeckt by my V. Swanenburgh notaris ... ter presentie van de nabes. getugen ende dat ten versoecke van de selve Lucas Lambertss Cock ende gecommitteerde van de selfs crediteuren. Postscript: Aldus gejnventariseert ende beschreven door ende van wegen als int hooft van desen [gemerckt is] .... tot Amsterdam des 1 August 1662
CommentaryLucas Lambertsz. Cock may have been the brother of Arent Lambertsz. Cock, at whose request the goods in INVNO 897 were sold. Arent Lambertsz. was the half brother of the beer distributor Philips Lenertsz. of R 29712 of Montias2. The only obstacle to this hypothesis is that Arent Lambertsz. and Philips Lenertsz. were cited in documents that were dated nearly 50 years earlier than the present inventory. In an act of 31 December 1636, Jacob Luycasz. Cock, from Zwolle, contracted with Jacob Abrahamsz. van Halmael (the son of Abraham Halmael of R 20029 of Montias2) to exchange linen for tulips (for details on this transaction see the NOTES to R 20029). It is very unlikely, given the date, that this Jacob Luycasz. could have been the son of Lucas Lambertsz., but it seems probable that the two men were related.
NotaryV. Swanenburgh
# of Items64
Montias1 #128
 Prev Record 1 - 25 of 63  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VELDE, ADRIAEN VAN DE Eersteelijcks een viercant schilderij met een swarte lijst, vethoonende een landtschap, gemaeckt bij A. van de Velde
0002[a] [ANONYMOUS] 2 [crossed out: een] kleijnder, een dito van eenigh geberchte
0002[b] [ANONYMOUS] 2 [crossed out: een] kleijnder, een dito van eenigh geberchte
0003 [ANONYMOUS] een paskaerte van America, mee met een swarte lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twee kleijnne schilderije, mede met swarte lijste: 't een een landtschap met eenige beeste ende 't ander van een man ende vrouw in een koocken
0004[b] [ANONYMOUS] twee kleijnne schilderije mede met swarte lijste: 't een een landtschap met eenige beeste ende 't ander van een man ende vrouw in een koocken
0005 [ANONYMOUS] een prentebort van de her [sic] do. Tulp
0006 [ANONYMOUS] een groodt schilderije ofte conterfeijtsel van Cock selfs in een volcomen statue met een swarte lijst
0007[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Prins Mourits ende een van Prins Willem met blauwe linte om de hals met swarte ebbe lijste
0007[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Prins Mourits ende een van Prins Willem met blauwe linte om de hals met swarte ebbe lijste
0007[c] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Prins Maurits ende een van Prins Willem met blauwe linte om de hals met swarte ebbe lijste
0008 [ANONYMOUS] een schilderije van den oppersten prieste die eenige schatten aen een kooninck offereert
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] verthoonende een landtschap met een man op een witt paert ende vier ander persoonen
0010 [ANONYMOUS] een schilderije met een landtschap ende waterval met een deel geboomte
0011 [ANONYMOUS] een groote printebort met glas besedt met een swarte leijst verthoonende een boerekermis
0012[a] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderije van barbier ende gequeste ende 't ander van twee persoonen, waervan d'een toubacq suyght
0012[b] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderije van barbier ende gequeste ende 't ander van twee persoonen, waervan d'een toubacq suyght
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] wat grooter verthoonende een see met een swarte lijst
0014 LUNDENS, GERRIT een dito [schilderije] verthoonende een boerebruyloft gedaen bij Gerrit Lunde mede met een swarte lijst
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van Rudt ende Namy, mede met een swarte leijst
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] waer in eenige ruyters vechten ende de wagens spolieren met swarte lijst
0017 [ANONYMOUS] een paskaert van alle de seekusten van Europa
0018 [ANONYMOUS] een wapen van Kock voornoemt in een swarte lijst
0019[a] [ANONYMOUS] twee printeborretgems van twee predickanten met glas
0019[b] [ANONYMOUS] twee printeborretgems van twee predickanten met glas
 Prev Record 1 - 25 of 63  Last