The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Blauwenhelm, Niclaas Jacobsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #211
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2720, act nr. 464 fol. 281 and foll, film nr. 2703
Date1662/09/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBlauwenhelm
Owner NameBlauwenhelm, Niclaas Jacobsz.
Owner Noteslate husband of Grietge Hendriksdr. Laurentius
Life Dates1622/06/16 |d 1661/11/07
Marriage Date1644/04/19
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Heerengracht in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaadt ende inventaris van de meubelen ende imboel naergelaten ende metter doot ontruijmt by Nicolaas Blauwenhelm soo ende suclx de selve op dato beseeten ende geposideert wert by desselfs naergelaten weduwe, gemaeckt by mij V. Swanenburch notaris ...ter presentie van de nabest. getugen. Postscriptum: Wy ondergeschreven Lysbeth Martens ende Weijntje Willems gesworen schatsers dese stede verclaeren dat de vooranstaende goederen hebben geestimeert ...
CommentaryThe birth and death dates given above assume that Nicolaes Blauwenhelm is identical with Claes Jacobsz. Blaeuhelm, married to Grietge Hendricksdr. Laurentius (1622-1691), cited in Elias, Vroedschap van Amsterdam, vol.1 , p.408. Claes Jacobsz. Blaeuhelm, a merchant on the Heerengracht, was Regent of the St. Pietersgasthuis in 1655. He was the brother of Jacob Jacobsz. Blaeuwenhelm of R 20623 of Montias2. Grietge Hendricks was the daughter of the well-known printer Hendrick Laurentius and the niece of the predikant Jacobus Laurentius of R 23781 of Montias2.
NotaryV. Swanenburgh
AppraiserLysbeth Martens and Weijntje Willems
Art Value441 |d 5 stuivers
# of Items67
Montias1 #129
 Prev Record 1 - 25 of 67  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] eerst 't conterfijtsel van Sr. Blauwenhelm, sijn vrou ende kinderen f 40:--:--
0002 [ANONYMOUS] een dito schilderije voor de schoorsteen verthoonende een dienstmeijt met een haas ende eenige fruytagie f 25:--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito landtschap ende een stadt met een scheepje daervoor f 15:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] vier schilderije van hunne voorouders f 12:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] vier schilderije van hunne voorouders f 12:--:--
0004[c] [ANONYMOUS] vier schilderije van hunne voorouders f 12:--:--
0004[d] [ANONYMOUS] vier schilderije van hunne voorouders f 12:--:--
0005 [ANONYMOUS] een cruysefix met een swarte lijst, boven met ses hoecken [crossed out: f 25:--:--]
0006 [ANONYMOUS] een lantschap schilderije van een buerte daerin een jaaghschuydt ende visscher f 8:--:--
0007 SAVOY, CAREL VAN een dito [landtschap ?] van eenige persoonagnie, bij Savoye [corrected from: Cavoye] gedaen f 20:--:--
0008[a] WOUWERMAN, PHILIPS twee dito [schilderijen] van Wouwerman verthoonende 't een een witt paert ende 't ander een ruyter met eenige persoonagnie f 15:--:--
0008[b] WOUWERMAN, PHILIPS twee dito [schilderijen] van Wouwerman verthoonende 't een een witt paert ende 't ander een ruyter met eenige persoonagnie f 15:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] 't een verthoonende een pater met twee begijnen met d'kaart speelende ende 't ander een dienstmaacht drinckende een roomer wijn f 10:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] 't een verthoonende een pater met twee begijnen met d'kaart speelende ende 't ander een dienstmaacht drinckende een roomer wijn f 10:--:--
0010 [ANONYMOUS] een dito lantschap waerin een stadt en molen werden verthoont f 10:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] verthoonende een taeffel met een tapijtkleedt ende fruytagie f 10:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] twee kaerten met swarte lijsten f 5:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] twee kaerten met swarte lijsten f 5:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderije langhwerpich f 12:--:--
0014[a] VERBEECK, PIETER CORNELISZ. twee schilderijtgens gedaen bij PVB verthoonende een ruyter ende 't ander een bedelaar met een hondt f 15:--:--
0014[b] VERBEECK, PIETER CORNELISZ. twee schilderijtgens gedaen bij PVB verthoonende een ruyter ende 't ander een bedelaar met een hondt f 15:--:--
0015 [ANONYMOUS] een kaertje van 't graeffschaep Hollandt f 1:10:--
0016[a] VLIEGER, SIMON DE twee schilderije gedaen by de Vlieger f 14:--:--
0016[b] VLIEGER, SIMON DE twee schilderije gedaen by de Vlieger f 14:--:--
0017 [ANONYMOUS] een schilderije van twee boere ende een boerin en jonge f 10:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 67  Last