The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nemijsen, Henrick

printer
printer-friendly view
Inventory #212
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2810, film 2873
Date1665/03/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of husband and wife who owned goods in common
Family NameNemijsen
Owner NameNemijsen, Henrick
Owner Notesand his wife Sara de Nijs
Marriage Date1634/04/26
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris vanden boedel van Henrick Nemijsen ende Sara de Nijs soo sij dese in gemeenschap gepossedeert ende beseten hebben ende metter doot ontruijmt. Beschreven dooor mij Hendrick Westfrisius openbaer notaris .... ten versoecke ende overstaen van den eersamen sr. Simon de Nijs ende Nicolaes Eelckingh als bij de Heeren Weestmeesteren deser stede gestelde voogden over d 'onmondige naergelatene kinderen ... Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert in 't sterffhuijs van de overledene gestaen als vooren ... op den 28e ende 30e Maert 1665.
CommentaryThe goods in the present inventory were owned in common by Henrick Nemijsen (Nimay?) and Sara de Nijs. Sara Symonsdr. de Nijs (or Denys) was the mother of Sijmon Denijs who assisted him on his betrothal to Lijsbet Bachgelaar on 27 February 1643. He was then said to be 22 years old and she, 24. She was assisted by her mother Anneke Jacot (DTB 459/69). It is doubtful whether Anneken Jacot who was married with Laurens Coesaert II (who died before 1636) was the mother of Lijsbet Bachgelaar. Lijsbet Bachgelaar was probably related to Jan Baguelaer, cited in the TEXT of R 1147.
NotaryH. Westfrisius
# of Items36
Montias1 #420
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een afgesette kaert in een swarte vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een ditto [afgesette kaert] in een swarte ebbenhoute lijst
0003 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje zijnde een tronie in een ebben gevlemt lijst
0004 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van een doot kint in een ebben lijst
0005[a] [ANONYMOUS] twee konterfijtsels van de grootvader ende grootmoeder met ebben lijsten
0005[b] [ANONYMOUS] twee konterfijtsels van de grootvader ende grootmoeder met ebben lijsten
0006[a] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[b] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[c] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[d] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[e] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[f] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[g] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[h] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0006[i] [ANONYMOUS] twee afteijckeningen van vader ende moeder met ebben lijsten ende 7 dito van de kinderen
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van de ongelovige Tomas in een slechte lijst
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Christus int hoffie in een ebben lijst
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] bankettie in dito [ebben] lijst
0010 TROYEN, ROMBOUT VAN een lantschapie door Van Troyen in een ebben lijst
0011 [ANONYMOUS] een schilderijtie: Joseph in een dito [ebben] lijst
0012[a] [ANONYMOUS] twee printen van predikanten in ebben houte lijsten
0012[b] [ANONYMOUS] twee printen van predikanten in ebben houte lijsten
0013 [ANONYMOUS] een tronitie in een dito [ebben houte] lijst
0014 [ANONYMOUS] een geschildert mannetie sonder lijst
0015[a] [ANONYMOUS] drie ovael schilderijties voor de schoonsteen in ebben lijsten
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last