The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Borremans, Hans

printer
printer-friendly view
Inventory #216
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2725 fol. 385 (1664/02/17),fol.735 (1664/03/14)
Date1664/03/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameBorremans
Owner NameBorremans, Hans
OccupationManufacturer |a Textiles, leather
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaat ende inventaris van de goederen middelen en effecten naergelaten metter doot ontruijmt by Hans Borremans by my Pr. van Eemont duerwarder van E. Hove van Hollandt ten versoecke van Sr. Philips ende Jacobus Borremans erfgenamen onder benefitie van inventaris van de voorn. Hans Borremans by hen van de voorn Hove van Hollant geimpetreert in date den 3-en april 1664 ende zynde de voors. goederen geestimeert ende getaxeert by Comeryntje Jacobs ende Weyntje Willems gesworen schatsers deser stede ... Postscript : Memorie ende specificatie van de goederen by mij onderges. notaris ten huijse van Sr. Beermans sydewever alhier, achtergelaten bij Hans Borremans die deser werelt lasstigh is te comen te overlijden...... den 14-en maert 1664.
CommentaryJacobus Borremans, one of the heirs of Hans Borremans, may be identical with Jacob, son of Ludowyck Borremans, baptized in the Lutheran Church on 6 October 1633 (DTB 40/76, R 35477 of Montias2). He might have been the nephew of the late Hans Borremans.
NotaryV. Swanenburgh
Art Value336 |d
# of Items10
Montias1 #305
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] VELDE, WILLEM VAN DE (I) eerstelijcks twee heele grooten stucke geteeckent bij Willem van de Velde , synde t'eene een calmte ['t ander] een see, beijde met groote met groote scheepen [sic] f 200:--:-- [crossed out: f 36]
0001[b] VELDE, WILLEM VAN DE (I) eerstelijcks twee heele grooten stucke geteeckent bij Willem van de Velde , synde t'eene een calmte ['t ander] een see, beijde met groote met groote scheepen [sic] f 200:--:-- [crossed out: f 36]
0002 WITHOOS, MATTHIAS item een schilderije vertoonende d'brant van Amersfoort [crossed out: Troyen] gedaen bij Withoost schilder tot Amersfoort f 25:--:--
0003[a] VELDE, WILLEM VAN DE (I) item twee watt cleijnder tekeninge met lijste door Wille van de Velde verthoonende 't eene een velttocht van verscheijde jachten ende scheepen seer stil weder ende 't ander een hooft daer scheepen aenleggen ende ander vaerttuygh meer f 36:--:--
0003[b] VELDE, WILLEM VAN DE (I) item twee watt cleijnder tekeninge met lijste door Wille van de Velde verthoonende 't eene een velttocht van verscheijde jachten ende scheepen seer stil weder ende 't ander een hooft daer scheepen aenleggen ende ander vaerttuygh meer f 36:--:--
0004 VELDE, WILLEM VAN DE (I) item een heel cleijn dito [tekeninge] van denselve meester met een vergulde gesneede lijst f 8:--:--
0005 VELDE, WILLEM VAN DE (II) item een schoon stuck schilderij gedaen bij Willem van de Velde de jonge verthoonende een seetrandt duyne ende scheepen f 25:--:--
0006[a] [I.S., UNIDENTIFIED MONOGRAM] noch twee kleijne vierkante schilderije met swarte lijste, bijde de see met scheepjens verthoonende, gedaen bij I.S. f 5 :--:_- -
0006[b] [I.S., UNIDENTIFIED MONOGRAM] noch twee kleijne vierkante schilderije met swarte lijste, bijde de see met scheepjens verthoonende, gedaen bij I.S. f 5 :--:_- -
0007 [ANONYMOUS] item, teeckeningh van een schip langhwerpigh in de hooghte f 1:--:--
 Prev Record 1 - 10 of 10 Next